Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Marknaden öppnade veckan med en uppgång på 0.81 procent och stängde på 898 punkter under måndagen. Indexet har inte varit högre sedan 2 januari i år. Indexet har nu stigit 12 av de senaste 16 dagarna. En positiv signal är att kursen har brutit upp genom motståndet vid 888-punktersnivån som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Ett nytt brott genom 903 punkter skulle utlösa ännu en köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 42 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 55. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 240 köp och 86 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 74 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Vi befinner oss i rapportsäsongen vilket gör att antalet insideraffärer är relativt få. Detta då många personer med insyn i bolagen inte är tillåtna handla aktier i det egna bolaget i anslutning till offentliggörandet av resultatrapporten. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stödnivån runt 888 punkter gör att den tekniska bilden, och med det rekommendationen för indexet, snabbt kan ändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Prismärkningsbolaget Pricer ser tekniskt bra ut efter det att bolagets senaste årsrapport presenterades i förra veckan. Aktiekursen har brutit upp genom en närmast horisontell trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans. När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan där det finns ett överskott av köpare. En kraftigt ökande handelsvolymen i aktien i samband med trendbrottet indikerar en fortsatt uppgång.

Kursen har nyligen även brutit upp genom motståndet vid cirka 8.30 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Nytt motstånd återfinnns runt 16.40 kronor, knappt 86 procent över nuvarande nivå.

Pricer B är positiv på Investtechs insideranalys med flera köp den senaste tiden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Under måndagen den 12 februari presenterade investmentbolaget Ratos sin årsrapport. Inför rapporten har aktiekursen utvecklats horisontellt över en längre period, vilket indikerar att marknaden har varit i balans.

Investtechs algoritmer har identifierat en horisontell trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Marknadens positiva reaktioner på rapporten där kursen steg med hela 9.33 procent gjorde så att kursen bröt upp genom taket i trendkanalen.

När kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan där det finns ett överskott av köpare och en fortsatt stark utveckling indikeras. Samtidigt bröt kursen även upp genom motståndet vid 35.60 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Även en köpsignal från en rektangelformation (REC) identifierades under måndagen, som singalerar en fortsatt uppgång. Motstånd återfinns runt 45.00 kronor

Ratos B är svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Oljebolaget Maha Energy har under den senaste tiden utvecklats horisontellt mellan trendgolvet runt 7.42 kronor och trendtaket runt 10.53 kronor. Mellan dessa nivåer är marknaden i balans.

Kursen har nyligen brutit ned genom stödet vid cirka 8.00 kronor som därmed ombildats till en motståndsnivå och en ny sälsignal har därmed identifierats. Kursen måste etablera sig över 8.00 kronor och även gärna över 9.60 kronor som är nästa motståndsnivå innan vi kan se mer neutrala eller positiva tekniska signaler i aktien.

Maha Energy A är även svagt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 26 februari 2024. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -