Fortsatt nettosparande till fonder

Fonder Nettosparandet till fonder fortsatte i en lugnare takt under februari med ett totalt nettoinflöde på 5,8 miljarder kronor. Februari månads nettoinflöde sjönk med knappt hälften jämfört med januari. Det visar månadsstatistik från Fondbolagens Förening.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettosparande på drygt 17 miljarder. För aktiefonder uppgår året nettoinsättningarna till hela 22,7 miljarder. 

Största nettoinflöde under februari hade aktiefonder på 7,7 miljarder kronor, samtidigt såg blandfonder och korta räntefonder nettoutflöde på 2,6 miljarder kronor respektive 2,2 miljarder kronor.

Globalfonder fortsatte att vara den klart populäraste fondkategorin och attraherade ett nettoinflöde under månaden på 6,8 miljarder kronor. Näst populärast var Nordamerikafonder med ett nettoinflöde på 2,8 miljard kronor.

Sverigefonder såg ett nettoutflöden på 354 miljoner kronor under februari, vilket var en stor kontrast mot januari, då fondkategorin hade nettoinflöden på hela 5,3 miljarder kronor.

Intresset för Japanfonder sjönk under månaden och såg ett nettoinflöde på 82 miljoner kronor. På tillväxtmarkanderna var Indienfonder populärast ett nettoinflöde på 200 miljoner kronor och året totala nettoinflöde landar på 450 miljoner kronor.

Vår närmaste tillväxtmarknad Östeuropa attraherade mer kapital än Europafonder, vilket indikerar på ett ökat risktagande hos fondkollektivet. Totalt letade sig 55 miljoner kronor till Östeuropafonder mot 43 miljoner kronor till Europafonder.

Värt att notera är att intresset för branschfonder tilltog rejält under månaden. 1,5 miljarder kronor var nettoinflödet i februari jämfört med ett nettoutflöde på drygt 400 miljoner kornor i januari. Placera uppskattar att en majoritet av nettoflödet har letat sig till teknikfonder.

Under året har globalfonder störst nettoinflöde på 18,7 miljarder kronor. Sverigefonder och Nordamerikafonder är andra populära fondkategorier med betydande nettoinflöde i år på vardera 5,3 miljarder kronor.

Indexfonder hade ett nettoinflöde under februari på 2 miljarder kronor, vilket var ett litet trendskifte och betydligt svagare än under januari. Men spartrenden för indexfonder fortsätter och sedan årsskiftet landar nettoinsättningarna på 15,2 miljarder kronor, vilket motsvarar två tredjedelar av årets nettoinflöde till aktiefonder.

Långa räntefonder hade ett ökat nettoinflöde på 3,1 miljarder kronor, av vilket 1,2 miljarder utgjordes av nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Hittills i år har långa räntefonder ett sammanlagt nettoinflöde på 7,2 miljarder kronor och av detta utgör 3,8 miljarder nettoinsättningar i företagsobligationsfonder.

Korta räntefonder hade ett nettoutflöde på 2,2 miljarder kronor. Hittills i år uppvisar korta räntefonder ett nettoutflöde på totalt 5,1 miljarder kronor. Även blandfonder har haft en tung start på året med ett totalt nettoutflöde på 5 miljarder kronor.

Fondförmögenheten i Sverige satte nytt rekord under månaden. Den totala fondförmögenheten har ökat med 355 miljarder kornor sedan årsskiftet. Vid utgången av februari uppgick den till 7 283 miljarder kronor. Av den totala fondförmögenheten var 4 910 miljarder, motsvarande två tredjedelar, placerade i aktiefonder.

Vill du ha koll på vad som händer på finansmarknaden?

Följ mig gärna på X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -