Aktien med given plats i hälsovårdsdepån

Aktieanalys Siemens Healthineers är världens ledande tillverkare av medicinsk bilddiagnostikutrustning, diagnostiska verktyg och strålterapi. Många globala trender talar för bolaget.

Siemens Healthineers är världens ledande tillverkare av utrustning inom både magnetkameror, datortomografi, ultraljudssystem och molekylär avbildning. Samtliga används för att diagnostisera och övervaka olika medicinska tillstånd och sjukdomar.

Utöver det är bolaget stora inom laboratoriediagnostik och sjukhusinformationssystem. Siemens Healthineers utvecklar även digitala hälsotjänster.

Medicinsk bilddiagnostik är klart störst och står för drygt 50 procent av omsättningen. Laboratoriediagnostikdelen står för ungefär en femtedel av omsättningen, försäljning av lösningar och tjänster för cancervård står för runt 15 procent och resterande del kommer från avancerade terapilösningar för bildstyrd minimalinvasiv behandling inom områdena kardiologi, interventionell radiologi och kirurgi.

Nettoförsäljningen geografiskt sett fördelas enligt följande: Tyskland står för 4,9 procent, Europa/Ryssland/Afrika/Mellanöstern står för 27 procent, USA står för 35 procent, Sydamerika för 6,3 procent, Kina för 13 procent och Asien/Stillahavsområdet och Japan står för 13,9 procent.

Den medicintekniska grenen av moderbolaget Siemens började ta form på 1950-talet när företaget började ta fram och tillverka medicinsk utrustning. Det handlade från början av röntgenapparater och diagnostisk utrustning.

Under de följande årtiondena fortsatte Siemens att expandera sitt utbud av medicintekniska produkter och tjänster genom organisk tillväxt och förvärv av andra medicintekniska företag.

2008 bildade Siemens Healthcare en separat division för att fokusera specifikt på medicintekniska lösningar och innovationer. Denna division fortsatte att växa och utveckla nya produkter och tjänster inom bildbehandling, diagnostik, terapi och digital hälsa.

2018 bildades och börsnoterades Siemens Healthineers AG. Syftet var att öka flexibiliteten och konkurrenskraften. Än idag är Siemens klart största ägaren med 75 procent av aktierna.

2021 förvärvade Siemens Healthineers amerikanska Varian Medical Systems för 16,4 miljarder dollar. Varian var ett av de ledande företagen inom strålterapi för cancerbehandling.

Idag har Siemens Healthineers drygt 70 000 anställda.

Både orderingång och orderstocken ser mycket stark ut i Siemens Healthineers. Siemens Healthineers medicinska bilddiagnostikverksamhet är dubbelt så stor som konkurrenten Philips. Siemens Healthineers har dessutom konsekvent levererat högre marginaler än sin konkurrent under det senaste decenniet. Marginalerna inom medicinsk bilddiagnostik ligger en bit över 20 procent.

En annan sak som talar för Siemens Healthineers är köpet av Varian som gjort att Siemens intagit en ledande position inom strålterapi. Varians marginaler ligger på runt 15 procent.

Hittills i år har Siemens Healthineers-aktien stigit 3 procent.

  2023 2024 2025 2026
Omsättning MEUR 21,680 22,749 24,251 25,949
Ebitda MEUR 3,692 4,648 5,38 5,963
Ebit MEUR 3,081 3,535 4,15 4,752
Vinst före skatt MEUR 1,928 2,853 3,517 4,179
Nettovinst MEUR 1,509 2,058 2,578 3,105
Rörelsemarginal, % 6.96% 9.05% 10.63% 11.97%
Vinst/aktie EUR 1.340 1.832 2.299 2.770
Utdelning EUR 0.9500 1.025 1.265 1.420
P/E 35.8 x 30 x 23.9 x 19.8 x
         
Källa: S&P Global Markets Intelligence  


I år spås omsättningen växa med 5 procent. Vinsten per aktie spås öka med 36 procent till 1,8 euro. På innevarande år ger det ett p/e-tal på 30.

Rörelsemarginalen spås stiga stadigt under de kommande åren.

Flera globala trender talar för Siemens Healthineers framöver. I takt med att befolkningen åldras ökar behovet av medicinsk vård och diagnostik. Siemens Healthineers har med sin omfattande portfölj av medicintekniska lösningar en mycket stark position för att dra nytta av denna trend.

Teknologiska framsteg inom medicinsk bildbehandling, diagnostik och terapi fortsätter att driva innovation inom hälso- och sjukvårdssektorn. Siemens Healthineers är känt för sin forskning och utveckling inom dessa områden och förväntas fortsätta att vara en ledande aktör inom medicinsk teknik genom att erbjuda avancerade lösningar och produkter som möter de ökade kraven på noggrannhet, effektivitet och patientvård.

Efterfrågan på cancervård ökar efterfrågan på avancerade terapeutiska lösningar för cancerbehandling. Förvärvet av Varian Medical Systems har positionerat Siemens Healthineers väl för att dra nytta av denna trend och förväntas bidra till ökad tillväxt inom företagets onkologi-segment.

Siemens Healthineers har en given plats i varje globalt inriktad och långsiktig hälsovårdsdepå.

Följ mig på gärna X

Följ Placera på Facebook , LinkedInXYouTube och på Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Siemens Healthineers AG Köp 54,54 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -