Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen steg Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index svagt med 0.3 procent och stängde på 939 punkter. Den tekniska bilden är i huvudsak positiv med en brant stigande trend identifierad i grafen på medellång sikt. Indexet har dock brutit ned genom golvet i trendkanalen, vilket i första skedet indikerar en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Närmaste stödnivå återfinns runt 900 punkter i grafen på kort sikt och vid 860 punkter på medellång sikt. Motstånd har identifierats vid 970 punkter och vi behöver se brott genom denna nivå för köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 51 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 54. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 306 köp och 93 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 77 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Vi befinner oss i rapportsäsongen för första kvartalet 2024. Detta gör att aktiviteten bland börsens insynspersoner är begränsad. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

TF Bank har stigit med över 14.00 procent den senaste veckan sedan banken i förra veckan presenterade sin senaste delårsrapport. Investtechs algoritmer har identifierat en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt där kursen nu har brutit upp genom taket.

Det positiva trendbrottet signalerar en starkare stigningstakt jämfört med tidigare och en ökande optimism bland investerare. En annan köpsignal som nyligen har identifierats är en rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning. Det saknas motstånd i kursdiagrammet och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 180 kronor.

Volymbalansen som bygger på hur mycket aktien handlas på uppgångsdagar kontra nedgångsdagar är positiv, vilket bekräftar den positiva trendbilden. Även ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

TF Bank är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Inför den kommande delårsrapporten ser Hoist Finance som erbjuder kredithanteringstjänster tekniskt och kvantitativt bra ut. Aktiekursen utvecklas inom en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det är ett tecken på att köpintresset bland investerare ökar och enligt Investtechs forskningsresultat på stigande trender så är det en bra teknisk köpsignal. Det saknas motstånd och vid reaktioner tillbaka har kursen stöd vid cirka 38.00 kronor.

Hoist Finance är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS. Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 3 maj i år. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den 18 april presenterade programvarubolaget Vitec Software Group B sin senaste delårsrapport som marknaden reagerade negativt på. Den senaste veckan har kursen fallit med cirka 9.00 procent och kursen har nu brutit den fallande trendkanalen nedåt som Investtechs algoritmer har identiferat på kursdiagrammet för medellång sikt.

Det öppnar upp för en starkare nedgångstakt jämfört med tidigare och signalerar en ökande pessimism bland investerare. Kursen har även marginellt brutit ned genom stödet vid cirka 507 kronor, vilket indikerar en fortsatt nedgång.

Handelsvolymen har tidigare varit låg runt kurstoppar och hög runt kursbottnar och aktien har en negativ volymbalans. Det bekräftar den negativa trendbilden där stöd först återfinns runt 427 kronor.

Vitec Software Group B är maximalt negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -