Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Under måndagen steg Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index med 0.77 procent och stängde på 959 punkter. Den tekniska bilden är i huvudsak positiv med en brant stigande trend identifierad i grafen på medellång sikt. Indexet har dock brutit ned genom golvet i trendkanalen, vilket i första skedet indikerar en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Närmaste stödnivå återfinns runt 954 punkter i grafen på kort sikt och vid 860 punkter på medellång sikt. Motstånd har identifierats vid 970 punkter och vi behöver se brott genom denna nivå för köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 50 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 53. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 354 köp och 83 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Vi befinner oss i rapportsäsongen för första kvartalet 2024. Detta gör att aktiviteten bland börsens insynspersoner är begränsad. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Investtechs algoritmer har under den senaste tiden identifierat flera tekniska och kvantitativa köpsignaler i investmentbolaget Svolder. Just nu testar kursen golvet i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Brott upp genom golvet skulle vara ännu en köpsignal enligt Investtechs forskningsresultat.

Den 13 mars i år identifierades en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som är en tolkning av investerarnas beteende och vilja att betala för att köpa in sig i bolaget. Statistiskt är det en bra köpsignal som signalerar en fortsatt uppgång för kursen.

Kursen återfinns mellan stödet vid cirka 60.50 kronor och motståndet vid cirka 64.60 kronor och ett etablerat brott på en av dessa nivåer kommer att signalera fortsatt riktning.

Svolder B är maximalt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.  

 

Läkemedelsbolaget BioInvent International ser tekniskt positivt ut men har en hög likviditets och volatilitetsrisk. Aktiekursen har efter en tids horisontell utveckling brutit upp genom taket i trendkanalen som har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans och när kursen bryter upp är det ett tecken på ökad efterfrågan. Det finns ett överskott av köpare och det kan t.ex. bero på fundamentala nyheter.

Den 16 april i år identifierades även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Statistiskt är det en bra köpsignal som också signalerar en fortsatt uppgång för kursen. Stöd återfinns cirka 19.00 kronor och motstånd vid cirka 30.00 kronor.

Volymbalansen som indikerar hur mycket aktien handlas på uppgångsdagar kontra nedgångsdagar är positiv, vilket bekräftar den positiva trendbilden. Även ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

BioInvent International är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

I nästa vecka förväntas teknikbolaget Fingerprint Cards att presentera sin kommande delårsrapport men redan igår rapporterade bolaget preliminära siffror. Marknadens reagerade mycket negativt på dessa och aktien fick en så kallad negativ kurschock med ett fall på 41.38 procent. Fingerprint Cards har en extrem volatilitetsrik och klassifieras som en så kallad lottoaktie enligt Investtechs forsknings på hög och extremvolatila aktier.

Trendmessigt ser det också negativ ut då en fallande trend är identifierad av Investtechs algoritmer och kursen nu har brutit ned genom golvet i trendkanalen. Det negativa trendbrottet signalerar en starkare nedgångstakt jämfört med tidigare och en ökande pessimism bland investerare.

Kursen har även brutit ned genom stödet vid cirka 0.90 kronor som därmed ombildades till en motståndsnivå som indikerar en fortsatt nedgång. Handelsvolymen har varit lägre på uppgångsdagar och högre på nedgångsdagar och det ger aktien en negativ volymbalans, vilket bekräftar den negativa trendbilden. Det kortsiktiga momentumet i aktien är även starkt negativt.

Fingerprint Cards B är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS. Bolaget förväntas presentera delårsrapport den 7 maj i år. Marknadens reaktioner på rapporten kan snabbt ändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -