Lärdomar av dubbelfel och kurshaveri

Kommentar Lime och Upsales aktiekurser har utvecklats åt två vitt skilda håll. Senast Placera jämförde bolagen var nyckeltalen och tillväxtdrivarna snarlika. Men skillnaden mellan framtida succé och haveri syns sällan i excel-arket.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

För ett år sedan jämförde Placera de två bolagen Lime Technologies och Upsales Technology. På grund av höga värderingsmultiplar var rådet att avvakta med båda aktierna. Favoriten vid tillfället var Upsales.

Bolagen säljer produkter och tjänster för att underlätta kundhantering. I konkurrensen mot globala jättar likt Salesforce framhäver de gärna hur lokal närvaro och koncentrationen mot mindre och medelstora företag förenklar kundernas implementering och support. Två avgörande parametrar vid val av kundhanteringssystem.

Dubbelfel eller rätt i genomsnitt?

Sedan dess har Lime utklassat index och Upsales börsvärde nästan halverats. Om det var dubbelfel att avvakta båda och samtidigt hålla Upsales som favorit - eller rätt i genomsnitt att undvika båda - är upp till bedömaren.

Oavsett är det en viktig påminnelse om hur framtida intjäning är svårt att estimera. Och kanske är det än svårare att bedöma aktiemarknadens framtida syn på ett bolag. Något som visat sig förändras snabbt.

Upsales som favorit motiverades av fyra år med tydlig vinstökning, konsekvent tillväxt i de återkommande intäkterna och ett högt insynsägande. Tre klassiska argument som inte räckte för att undvika ett halverat aktiepris.

 

Höga multiplar och avtagande tillväxt

Det enkla svaret hittas i höga vinstmultiplar som snabbt normaliseras när tillväxten stagnerar. Innan tillväxten avtog beslutade dessutom bolagets vd att sälja en väsentlig mängd aktier. Ett snabbt sätt att bli av med aktiemarknadens förtroende och straffas med sänkt värdering. Fondförvaltare flockas gärna kring bolagen där förtroendet för bolagsstyrningen är högt.

En väsentlig skillnad i kursutveckling har resulterat i ett börsvärde på nästan 5 miljarder kronor för Lime och cirka 600 miljoner för Upsales.

Förutsägbarhet går åt båda håll

En hög andel återkommande intäkter är gemensamt för bolagen och ett viktigt nyckeltal är därför ARR (Annual Recurring Revenue). Nyckeltalet ger en indikation på kommande årets intäkter som är av återkommande karaktär.

En hög och ökande andel ARR hyllas av investerare som älskar en konsekvent och förutsägbar framtid. Förutsägbarheten går däremot åt båda håll, vilket aktiemarknaden mer än gärna förtränger när allt pekar i rätt riktning.

En negativt sluttande ARR delförklarar Upsales kapade börsvärde. När nästan alla intäkter är av återkommande karaktär och de börjar vika, då är bidraget från övriga intäkter en klen tröst.

Lime Technologies

Lime grundades redan för över 30 år sedan och finns idag i totalt sju länder. Bolaget har redan nått framgångar i Norden och ambitionen är nu att göra en liknande resa i bland annat Tyskland och Nederländerna. Etableringen utanför Sveriges gränser har gjorts via förvärv.

Bra första kvartal

Vid utgången av årets första kvartal var drygt 60 procent av intäkterna återkommande. Den organiska omsättningstillväxten 9 procent. Vid utgången av mars summerades de totala intäkterna på rullande 12 månader till 602 miljoner och rörelseresultatet före förvärvsavskrivningar 153 miljoner, vilket innebar en marginal på 25 procent.

Lime har konsekvent ökat de återkommande intäkterna. I årets första kvartal ökade de med över 30 procent på årsbasis. Det förklaras delvis av en organisk ökning, delvis av förvärv.

Ökad intäktsbas och hög lönsamhet har gett bra effekt på vinsten. Vid utgången av mars hade Lime senaste fyra kvartalet skapat 6,5 vinstkronor och växte vinsten med 13 procent på årbasis.

Upsales

Upsales som bolag har nu funnits över 20 år och har likt Lime lyckats med en framgångsrik tillväxtresa i Norden. På kundlistan finns exempelvis Fortnox och Blocket.

Stor kassa men negativ trend i ARR

I årets första kvartal uppgick intäkterna på rullande tolv månader till 136 miljoner kronor och över 90 procent var återkommande.

På årsbasis minskade de återkommande intäkterna med några procent. Men en relativt hög lönsamhet och rörelsemarginaler över 20 procent innebar en vinstgenerering senaste fyra kvartalen  på 1,6 kronor per aktie.

Vid utgången av årets första kvartal hade bolaget en nettokassa på nästan 60 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 10 procent av dagens börsvärde.

Värdering och slutsats

Lime, vars vinst är högre än för ett år sedan, har efter kursresan norrut en värdering i linje med senast vi jämförde bolagen. Med dagens värderingsmultiplar finns det fallhöjd i aktien vid minsta hack i den positiva vinstutvecklingen. 

Upsales, vars vinster är i nivå med fjolåret, har nu efter kursresan söderut en väsentligt lägre värdering än senast vi jämförde de två bolagen. Trots det är värderingen i linje med börsstjärnor som Atlas Copco och ställer höga krav på framtida vinstökning.

Trots stora skillnader i kursutveckling är Lime och Upsales fortfarande två bolag med hög lönsamhet, förutsägbara intäkter, högt insynsägande och har bra förutsättningar att långsiktigt öka vinsten.

Lärdomar

Investeringar på aktiemarknaden är svårt och den så oförutsägbara framtiden är alltid avgörande för utfallet. Betalas en hög prislapp för bolagets framtida vinster är risken för kursfall hög när tillväxten avtar. Och alla bolag, oavsett bransch och marknadsposition, får uppleva perioder av mildare tillväxt.

En kursgraf på ett år säger inte alltid något om bolagets kvalitet, marknadsposition eller framtida intjäning. Istället är det ofta aktiemarknaden som förändrat syn på bolagets intjäningsförmåga och därför korrigerat värderingen på bolaget.

Klyschan att vara långsiktig och diversifierad kanske inte är så dum ändå. Det är i alla fall ett sätt att hantera lärdomarna som enligt mig, hittills, var ett dubbelfel.

Daniel McPhee

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -