Är det köpläge i förnybar energi?

Fondanalys Förnybar energi-aktier har haft några utmanande och tuffa år. Placera tittar närmare på det tidigare så heta investeringstemat för att se om det är köpläge.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Under år 2020 hörde aktier inom förnybar energi till ett av finansmarknadens hetaste investeringstema. Kapitalet flockades till förnybara energi-fonder som växte i storlek i en takt de sällan skådat. Kapitalet investerades i de stora bolagen inom förnybar energi. Som så ofta när något blir för hett så skapar det övervärderade aktier med en marknadskorrigering som resultat.

Marknadskorrigering

Sedan toppen nåddes i januari 2021 har förnybara energiaktier haft det motigt med en svag avkastning. Bakgrunden till utförsbacken är flera faktorer som har skapat den perfekta stormen.

Högre inflation och stigande räntor har påverkat kapitalintensiva branscher som förnybar energi negativt. Investeringar i ny teknik och infrastruktur blir dyrare när räntekostnaderna ökar, vilket oroat investerarna att det ska bromsa upp tillväxten.

Låga energipriser, särskilt för traditionella energikällor som olja och gas, har minskat incitamenten för att övergå till förnybar energi. När fossil energi är billigare blir investeringar i förnybar energi mindre attraktiva på kort sikt.

Efter den extremt kraftiga uppgången 2020 har marknaden anpassat sina värderingar till det högre ränteläget och justerat ner de överdrivna förväntningarna. Många investerare insåg att värderingarna hade nått bubbellika nivåer, vilket ledde till en korrigering.

Långsiktigt tillväxt

Trots den senaste tidens utmaningar är energiomställningen till förnybar energi ofrånkomlig för att nå klimatmålen. Och det finns många faktorer som talar för temat.

Många regeringar runt om i världen stärker sina åtaganden för att minska koldioxidutsläppen och öka användningen av förnybar energi genom lagstiftning, subventioner och olika typer av incitament.

Fortsatta framsteg inom teknik för förnybar energi, såsom förbättrad effektivitet och lägre kostnader för sol- och vindkraft, kommer sannolikt att driva tillväxten i sektorn.

Det finns ett ökat fokus på hållbarhet. Investerare blir alltmer medvetna om vikten av hållbara investeringar. ESG-faktorer spelar en allt större roll i investeringsbeslut, vilket gynnar förnybar energi.

Risker

Som investerare inom förnybar energi finns det sannolikt flera risker. Den förnybara energi-sektorn handlas oftast och har historiskt haft en hög volatilitet, vilket kan påverka kortsiktig avkastning.

Förändringar i politiska riktlinjer, incitament, subventioner och stödprogram kan påverka sektorns lönsamhet. Det har vi sett i Tyskland och Storbritannien, vilket påverkat investeringstakten inom exempelvis värmepumpar negativt.

Det går inte att blunda för konkurrens från traditionella energikällor. Om priset på traditionella energikällor förblir lågt kan det fortsatt minska konkurrenskraften för förnybar energi.

För investerare som vill ha en bred exponering mot energiomställningsbolag rekommenderar Placera den börsnoterade fonden Ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist).

Ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD

Ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) har haft en tuff period sedan början av 2021 på grund av inflation, stigande räntor och låga energipriser. Trots dessa utmaningar är den långsiktiga potentialen för förnybar energi stark, driven av nödvändigheten att nå klimatmål och fortsatt politiskt stöd.

För investerare som är villiga att acceptera kortsiktig volatilitet erbjuder fonden en bred exponering mot en växande sektor och tema.

Ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) investerar i runt 100 bolag. Fonden består till 43 procent stora bolag. Medelstora bolag utgör 38 procent och småbolag 19 procent.

S&P Global Clean Energy Index

Ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) följer S&P Global Clean Energy Index, som ombalanseras två gånger om året. Indexet är utformat för att ge investerare en bred representation av företag som är verksamma inom förnybar energi, såsom sol-, vind- och vattenkraft, samt andra hållbara energikällor.

S&P Global Clean Energy Index består av maximalt 100 bolag som är noterade på de globala börserna. Det beräknas av den amerikanska indexleverantören S&P Dow Jones och ombalanseras två gånger om året.

Index innehåller bolag som minst har 25 procent av intäkterna från förnybara energikällor eller energieffektivitet. S&P Dow Jones definierar förnybara källor som vind, sol, vattenkraft, biomassa och geotermisk industri.

Bolag som hör till sektorn allmännyttiga bolag får inkluderas om de är under omställning från fossil el till förnybar energi om den förnybara energin står för minst 20 procent av den totala effekten.

Ju högre andel intäkter ett bolag har från värdekedjan kring förnybara energikällor eller energieffekttivitet desto högre poäng får bolaget. Poäng intervallet är från 0 till 1. Lite förenklat kan man säga att ju högre poäng ett bolag får och med hänsyn till aktiens likviditet, desto större vikt tilldelas bolaget vid varje ompopuleringstillfälle.

Maxvikten är 8 procent för ett bolag med poäng 1 och en mycket hög likviditet i aktien. Bolag med 0,75 i poäng kan max få 6 procents vikt, 0,5 poängsbolag maximalt 4 procent. Bolagens vikter får röra sig fritt under halvåret fram till nästa ompopulering.

Innehav

De tio största innehaven utgör drygt halva fondens värde. First Solar är fondens största innehav med 10,7 procent. Det är ett relativt litet bolag med ett börsvärde på 28 miljarder dollar. First Solar är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på att tillverka solpaneler och att tillhandahålla solenergilösningar.

First Solar erbjuder också tjänster som inkluderar design, konstruktion och drift av solkraftverk, vilket gör dem till en fullserviceleverantör inom solenergiområdet.

Enphase Energy är näst störst på knappt 8 procent. Enphase Energy är ett amerikanskt företag som specialiserar sig på att utveckla och tillverka solenergiutrustning, särskilt mikroinvertrar som omvandlar likström från solpaneler till växelström som kan användas i hushåll och kommersiella fastigheter.

Spanska erngijätten Iberdrola är tredje största innehavet. Iberdrola är ett spanskt multinationellt energibolag och en av de största elproducenterna i världen, med en stark inriktning på förnybar energi. De är ledande inom utveckling och produktion av vindkraft, både på land och till havs, samt solenergi och vattenkraft. Förutom sin betydande verksamhet inom förnybar energi, erbjuder Iberdrola även energidistribution och andra energitjänster till hushåll, företag och industrier i flera länder.

Drygt 36 procent av bolagen kommer från USA, 10 procent är danska, följt av kinesiska bolag på drygt 9 procent. Fonden domineras av tre sektorer. Största sektor är allmännyttiga bolag med 57 procent, teknikbolag är näst störst på 22 procent följt av industribolag på drygt 18 procent.

Tematiska investeringar

Värt att tänka på är att tematiska investeringar lockar med möjligheter inom specifika sektorer eller trender men medför också risker.

Högre värderingar för företag med snabb tillväxt, särskilt inom megatrender som den globala energiomställningen, kan utgöra en risk för investerare. Koncentrationsrisken är signifikant då portföljen är inriktad på en specifik sektor eller trend, vilket kan resultera i svag avkastning om sektorn stagnerar eller försämras, vilket vi sett de senaste åren.

iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD förvaltas av Blackrock som är världens största kapitalförvaltare med huvudkontor i New York. De förvaltar över 10 000 miljarder dollar.

Med en förvaltningsavgift på 0,65 procent är fonden ett attraktivt alternativ för investerare som är intresserade av att placera sina pengar i diversifierad portfölj av företag som är verksamma inom sol-, vind- och annan förnybar energiteknik.

Förutom den årliga förvaltningsavgiften utgår även courtage då den börshandlade fonden handlas som aktie och då fonden inte är noterad på Stockhomsbörsen utgår en valutaväxlingsavgift.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) Köp 7,53 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -