”Politiskt brus kan skapa köplägen”

Förvaltarintervju AI, datacenter och återflytt av industrier driver efterfrågan på hållbar energi i USA. Presidentvalet kan ge bra köplägen. Det säger Cornelia Furse förvaltare av fonden Fidelity Sustainable US Equity till Placera.

(Länk till artikeln med grafer, illustrationer och bilder på Placera.se)

Vilka förnybara energikällor tror du har störst tillväxtpotential i USA?

”Sol- och vind har etablerat sig och är kostnadsmässigt attraktiva i förhållande till fossila bränslen. Det talar för robust framtida tillväxt. Tillväxten kommer från två håll - dels handlar det om att kapa en del av den kolintensiva energiförsörjningen för att uppfylla statliga mål för utsläpp av koldioxid, dels om att möta den växande efterfrågan på energi i den amerikanska ekonomin när den blir mer energiintensiv. Två trender driver denna efterfrågetillväxt – för det första efterfrågan på datorkraft i datacenter, särskilt kring AI, och för det andra från re-shoring av amerikansk industri.”

”Investeringar i förnybar energi har stötts av incitamenten i Inflation Reduction Act (IRA). Totalt har över 1,2 biljoner dollar av nya investeringar i ren energi och teknik aviserats sedan IRA antogs, med uppskattningar på över 100 000 skapade jobb. Dessa omfattar en rad olika projekt. Inom förnybar energi har solenergiprojekt fått flest investeringar hittills. Batterier och lagring har också fått en stor del av kakan.”


Cornelia Furse.

Hur påverkar skattelättnader för förnybar energi marknaden och hur kan investerare dra nytta av dem?

”Även om skatteincitament har visat sig vara effektivt för att stimulera investeringar, har de inte nödvändigtvis korrelerat med en stark aktiekursutveckling på kort sikt. Det är också viktigt att notera att syftet med IRA är att öka utbudet av förnybar energi och clean tech, inte uttryckligen för att skapa aktieägarvärde.”

”Vi letar efter företag med starka affärsmodeller och konkurrensfördelar. Även om vissa av dessa företag kommer att dra nytta av skattelättnader, kommer det inte att vara den viktigaste drivkraften.

Vilken betydelse kan AI få för hållbarhet?

”Vi tror att utvecklingen av AI kan påskynda framstegen inom ett antal nyckelområden som resurseffektivitet och produktivitet, innovation inom sjukvården och miljöövervakning. Men bortsett från dessa möjligheter finns det nya risker, både när det gäller den sociala förändring AI kan skapa, såväl som ökad efterfrågan på energi. Vi kommer att uppmuntra företag att vara transparenta i hur de använder AI och anta robusta styrnings- och tillsynsprocesser. Vi tror att AI-tillväxt kommer att vara ett nyckeltema för hållbara investeringar, särskilt på amerikanska marknader, under de kommande fem åren.”

Hur kommer presidentvalet att påverka USA?

”Det är naturligt att det börjar spekuleras i hur utfallet i presidentvalet kommer att påverka marknaderna. För det första är det mycket svårt att förutsäga valresultat, och för det andra är det mycket svårt att förutsäga hur marknaderna kommer att reagera. Det är också viktigt att komma ihåg att mycket ofta kan annan det dyka upp något annat som påverkar marknaderna.”

”För oss är det viktigare att fokusera på bolagsanalysen och branscher och titta på utsikterna för deras lönsamhet i en rad ekonomiska scenarier. Den volatilitet som skapas av politiskt brus och spekulationer kan faktiskt skapa attraktiva möjligheter för långsiktiga investerare då marknaden kan bli mycket kortsiktigt fokuserad vid dessa tider. I det långa loppet tror vi att den amerikanska marknaden kommer att gå starkt oberoende av politiska händelser.”

Vilka är de största riskerna mot hållbara investeringar i USA idag?

”Utsikterna för IRA under en eventuell republikansk administration är ett ämne som har väckt många spekulationer. Vissa tror att det skulle kunna skrotas helt. För oss verkar detta osannolikt med tanke på hur svårt det är att ändra lagstiftningen när den väl har antagits, men också med tanke på att de stora regionala vinnarna av IRA är republikaner och så kallade vågmästarstater. Så även om det verkligen är möjligt att IRA utvecklas och/eller ändrar varumärken, och vissa aspekter kan ändras förväntar vi oss viss kontinuitet med tanke på hur mycket investeringar den redan genererat.”

”När det gäller vår egen portfölj letar vi efter företag med inneboende styrkor som verkar i attraktiva branscher, och även om politiska händelser kan påverka sentimentet på kort sikt, bör det i slutändan inte vara avgörande för långsiktiga resultat om de grundläggande ekonomiska förutsättningarna för företaget är tillräckligt robusta.”

”Vad som inte kommer att förändras efter det amerikanska valet är att det kommer att förbli den största ekonomin i världen med de största kapitalmarknaderna. Detta ger amerikanska företag en oöverträffad fördel när det gäller att utveckla innovativa lösningar på världens hållbarhetsutmaningar och skala upp dem snabbt – en enorm fördel med tanke på det akuta behovet av skalbara lösningar.”

Kan du berätta mer om de största innehaven i fonden och varför du valt att investera i dem?

”Alla innehav i vår portfölj måste uppfylla tre kriterier. De måste kvalificera sig för att ge ett bidrag till SDG:s (Sustainable Development Goals) genom sina produkter och tjänster, prestera bra ur en ESG-synpunkt och erbjuda attraktiv avkastning.”

”För det första äger vi bolag där marknaden har en kortsiktig syn och har underskattat potentialen för tillväxt bortom marknadens typiska 1–3-åriga investeringshorisont. För det andra äger vi företag som genomgår strukturella förändringar och där en förändring på företagsnivå eller bransch driver på att förbättra ekonomin. Den tredje kategorin är "övergående förändring". Dessa möjligheter uppstår när marknaden extrapolerar vad vi tror är ett kortsiktigt hot, vilket gör konsensussynen för negativ.”

Ett exempel på ett bolag som ingår i fonden är energibolaget NextEra.

“NextEra är USA:s största producent av förnyelsebar energi. De ger ett betydande bidrag för att minska koldioxidutsläppen i USA genom att investera i förnybar kraftproduktion och infrastruktur. Tillväxtutsikterna för Nextera är enorm och företaget har en diger meritlista när det gäller att generera avkastning.”

Ett annat stort innehav i fonden är Renaissance Reinsurance.

”Renaissance Reinsurance är en försäkringsverksamhet som är specialiserad på naturkatastrofförsäkringar och som gradvis växer inom fastighetsförsäkringar. En av de stora ekonomiska effekterna av klimatförändringarna är den ökande förekomsten av naturkatastrofer och företagets försäkringsprodukter hjälper till att skydda samhället mot dessa effekter.”

”Finansiellt drar man nytta av strukturella förändringar. Trots växande efterfrågan har tillgången på försäkringskapital minskat de senaste åren, vilket skapar en attraktiv prissättningsmiljö. När de bygger ut sin egendomsförsäkringsverksamhet bör den dra nytta av bättre stabilitet”, säger Cornelia Furse.

Hittills i år är fonden Fidelity Sustainable US Equity upp 15 procent.

Karl Lans

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -