H&M
H&Ms vinst högre än väntat (uppdatering 2) (Finwire)

2022-06-29 08:11

(uppdatering avser antal butiker)

Klädbolaget H&M redovisar en högre vinst än väntat i det andra kvartalet.

Omsättningen steg 17,2 procent till 54 504 miljoner kronor (46 509). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 54 504. Försäljningen var känd sedan tidigare.

Försäljningen under juni månad förväntas minska med 6 procent i lokala valutor jämfört med juni 2021. Den pausade försäljningen i Ryssland, Belarus och Ukraina står för 5 procent-enheter av minskningen.

"Junisiffran ska ses i ljuset av en mycket stark jämförelsebas i juni 2021, en ökning om 24 procent, medan juli och augusti ökade med 6 procent", skriver H&M.

Bruttoresultatet blev 29 846 miljoner kronor (25 049), med en bruttomarginal på 54,8 procent (53,9).

Rörelseresultatet blev 4 988 miljoner kronor (3 852). Rörelsemarginalen var 9,2 procent (8,3).

Resultatet före skatt var 4 782 miljoner kronor (3 593), analytikerkonsensus 3 960.

Resultatet efter skatt blev 3 682 miljoner kronor (2 767), analytikerkonsensus 3 025.

Resultat per aktie hamnade på 2,22 kronor (1,67).

H&M har beslutat att inleda återköp av egna aktier med start idag Totalt kommer aktier för 3 miljarder kronor att återköpas.

Kedjan ökar också sin satsning i Latinamerika och företaget har säkrat kontrakt på ett stort antal nya butiker.

"Väl mottagna kollektioner ledde till en stark utveckling med fortsatt ökad fullprisförsäljning och minskade prisnedsättningar. Försäljningen ökade kraftigt i våra fysiska butiker samtidigt som online går fortsatt bra. Detta visar återigen värdet av att ha både fysiska och digitala kanaler som stärker och kompletterar varandra. Integrationen av försäljningskanalerna fortsätter därför parallellt med kontinuerliga satsningar inom främst tech, varuförsörjningskedjan och hållbarhet", uppger vd Helena Helmersson i en kommentar.

Hon uppger vidare att det fortsatt finns utmaningar efter pandemin.

"Även om de flesta restriktioner i samband med covid-19-pandemin huvudsakligen ser ut att vara över finns fortfarande många utmaningar. Störningar och förseningar i varuförsörjningen kvarstår men mildras successivt", uppger H&M-chefen.

Hon vittnar också om en kraftig inflation. Situationen kopplad till kriget i Ukraina och dess konsekvenser för verksamheten utvärderas löpande, enligt bolaget.

H&M minskade antalet butiker netto med 19 stycken under det andra kvartalet. Bolaget har nu 4 702 butiker. Största var nedgången i västra Europa, minus tolv butiker. För
2022 planeras cirka 94 nya butiker att öppnas och cirka 272 att stängas, vilket ger en
nettominskning om cirka 178 butiker.

I en kommentar rörande inköpen till det tredje kvartalet skriver H&M att marknadsläget är för de externa faktorerna sammantaget negativt jämfört med motsvarande inköpsperiod föregående år.


H&M, Mkr Q2-2021/2022 Konsensus Förändring mot konsensus Q2-2020/2021 Förändring
Nettoomsättning 54 504 54 504 0,0% 46 509 17,2%
Bruttoresultat 29 846 25 049 19,2%
Bruttomarginal 54,8% 53,9%
Rörelseresultat 4 988 3 852 29,5%
Rörelsemarginal 9,2% 8,3%
Resultat före skatt 4 782 3 960 20,8% 3 593 33,1%
Nettoresultat 3 682 3 025 21,7% 2 767 33,1%
Resultat per aktie, kronor 2,22 1,67 32,9%
Konsensusdata från Bloomberg

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Hennes & Mauritz B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -