CATENA MEDIA
JUSTERAD EBITDA BLEV 1,5 MLN EUR 4 KV 2023 (NY) (Direkt)

2024-02-13 07:18

(Tillägg: från stycke åtta)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kundanskaffningsbolaget Catena Media redovisar ett justerat ebitda-resultat om 1,5 miljoner euro för det fjärde kvartalet 2023 (11,8), en minskning med 88 procent.

Den justerade ebitda-marginalen blev 10 procent (48).

Intäkterna uppgick till 14,5 miljoner kronor (24,5). Försäljningstillväxten var -41 procent.

Bolagets verksamhet i Nordamerika minskade med 43 procent till 12,3 miljoner euro (21,5).

Under kvartalet gjordes en nedskrivning på 34 miljoner euro (0,3) relaterade till Catena Medias europeiska verksamhet.

Nedskrivningen gjordes efter slutförandet av bolagets strategiska översyn.

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Inför rapporten kom Catena Media med ett separat pressmeddelande där Catena Media uppger att de räknar med att återgå till organisk tillväxt under andra halvan av 2024 och att helårets justerade ebitda-resultat hamnar i intervallet 20-30 miljoner euro.

Catena Media uppdaterade även sina långsiktiga finansiella mål för 2024-2026 inför rapporten.

Catena Media har nu som mål att nå en tvåsiffrig organisk tillväxt i både intäkter och justerad ebitda för 2025 och 2026 på koncernnivå.

Vidare ska bolagets räntebärande nettoskuld i förhållande till justerat ebitda ligga i intervallet 0-1,75 gånger.

I sitt vd-ord nämner Catena Medias vd Michael Daly investeringar i teknologi, artificiell intelligens och en ny plattform bland åtgärderna som ska förbättra bolagets prestation framöver.

"Vi förväntar oss en utmanande rapporteringsmiljö tills de investeringar jag har presenterat får genomslag under andra halvåret i år. Under fjärde kvartalet orsakade "motvind" intäkter och ebitda-minskningar på vår kärnmarknad i Nordamerika. Lägre kostnad per förvärv (CPA) som betalas av operatörer påverkade återigen intäkterna, liksom hårdare konkurrens riktad mot oss som etablerad marknadsledare", skriver vd:n i rapporten.

Under det första kvartalet kommer regleringen av marknaden i North Carolina "sannolikt" leda till att Catena Media kan rekrytera en högre andel spelare under intäktsdelningsarrangemang än under tidigare statliga lanseringar i USA, spår vd:n.

"Detta kommer att gynna långsiktiga intäkter men kommer att ge en mindre engångsintäktsökning än en lansering endast med CPA (kostnad per anskaffning reds anm)", skriver Michael Daly.

Rubriken till Catena Medias rapport för det fjärde kvartalet lyder: "Ett svagt kvartal då omfattande investeringar genomförs för att säkra framtida organisk tillväxt och lönsamhet."

Emanuel Furuholm +46 8 5191 7925

Nyhetsbyrån Direkt AB


Catena Media - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -