COINSHARES
ÖKADE INTÄKTER OCH VINST 4 KV (Direkt)

2024-02-13 07:20

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Coinshares, en alternativ kapitalförvaltare specialiserad på digitala tillgångar, hade totala intäkter på 33,3 miljoner pund under det fjärde kvartalet 2022 (14,3)

Justerad ebitda uppgick till 25,7 miljoner pund (-23,8).

Resultatet för kvartalet landade på 15,3 miljoner pund (-37,1).

Det framgår av bokslutskommunikén.

Styrelsen har beslutat om ändrad utdelningspolicy. Policyn stipulerar att den årliga utdelningen ska vara mellan 20–40 procent av koncernens årliga totala resultat, exklusive valutaomräkningsdifferenser.

Den årliga utdelningen kommer att betalas ut i SEK i fyra kvartalsvisa delbetalningar via Euroclear Sweden och storlek på utdelning kommer att bedömas baserat på en bedömning av styrelsen avseende koncernens finansiella status och kassaflödesförutsättningar innan varje utbetalning görs.

"Coinshares upprätthåller en rad starka bankrelationer globalt, men möjligheten att betala utdelning förblir under förutsättning att en nödvändig svensk bankrelation etableras för att möjliggöra utbetalning via Euroclear. Vi kommer att informera ytterligare om detta så snart det är möjligt", står det i rapporten.

Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt


CoinShares International - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -