ENAD GLOBAL 7
EBITDA-RESULTATET BLEV 99 MLN KR 4 KV (178) (NY) (Direkt)

2024-02-13 07:25

(Tillägg: från fjärde stycket)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Gamingbolaget Enad Global 7 redovisar ett ebitda-resultat på 99,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2023 (178).

Det justerade ebitda-resultatet blev 98,2 miljoner kronor (179). Rörelseresultatet (ebit) blev 45,2 miljoner kronor (-184).

Nettoomsättningen uppgick till 473 miljoner kronor (559). Kassaflöde från den löpande verksamheten var 101 miljoner kronor (114).

Enligt EG7 resulterade My Singing Monsters virala framgång under fjärde kvartalet 2022 i ett kraftigt förstärkt resultat för den perioden. Nu ett år efter toppen har My Singing Monsters kommit ner på en lägre nivå, och är den främsta anledningen till den ogynnsamma jämförelsen mot föregående år.

"Baserat på de trenderna vi ser räknar vi med att spelet når en ny normaliserad nivå under första halvåret 2024", skriver vd Ji Ham i bokslutet.

Efter det fjärde kvartalets utgång stängde Daybreak en affär där ett för EG7 icke strategiskt viktigt IP avyttrades för 5,9 miljoner dollar.

"Transaktionen kommer inte att påverka EG7:s affär och resultat annat än resultateffekten från tillgångsförsäljningen", skriver vd:n.

Vidare uppger Ji Ham att det tidigare annonserade konsultuppdraget med ett uppskattat värde på 100 miljoner kronor för Piranha har avvecklats i början av 2024.

"Detta är en besvikelse men inte någon överraskning, med tanke på antalet försenade och inställda spelsläpp som fortsätter att annonseras. Med cirka 40 procent av kontraktsvärdet realiserat före avvecklingen är effekten relativt begränsad, och beräknas till cirka 18 miljoner kronor på resultatet för 2024", skriver vd:n.

Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt


Enad Global 7 - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -