HANZA
Hanza ökar omsättning och nettoresultat - föreslår höjd utdelning (uppdatering) (Finwire)

2024-02-13 07:52

(uppdaterar med mer info)

Kontraktstillverkaren Hanza redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten ökade. Styrelsen föreslår höjd utdelning.

Omsättningen steg 5,5 procent till 1 056 miljoner kronor (1 001). Justerat för valuta och direktfakturering av energi och material uppgick tillväxten till 4 procent.

Ebita-resultatet blev 76 miljoner kronor (63,3), med en ebita-marginal på 7,2 procent (6,3). Justerat för kostnader hänförliga till förvärvet av Orbit One och kostnader för omvärdering av tilläggsköpeskillingen så landade ebita-resultatet på 89 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 8,4 procent.

Resultatet efter skatt blev 47 miljoner kronor (40), en ökning med 17,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,16 kronor (1,06), vilket innebär en ökning med 9,4 procent mot föregående år.

I utdelning föreslås 1,20 kronor per aktie (0,75).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 97 miljoner kronor (19).

Under december genomfördes en riktad emission om 300 miljoner kronor. Bolaget uppger att det stärkt soliditeten och att skuldsättningsgraden minskat till 0,8 procent från 1,9.

Tidigare under morgonen, innan rapporten släpptes, meddelade Hanza att man höjer sina finansiella mål för 2025. I rapporten skriver vd Erik Stenfors att det ligger närmast till hands att slutföra strategin "Hanza 2025".

"Med Orbit One når Hanza år 2023 en pro forma omsättning om 5,2 miljarder kronor. Det överstiger vårt omsättningsmål för år 2025 och styrelsen har därför beslutat att höja målet med 30 procent till 6,5 miljarder kronor för år 2025. Ett mål Hanza står redo att infria", skriver Stenfors.

Hanza, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 1 056 1 001 5,5%
EBITA 76 63,3 20,1%
EBITA-marginal 7,2% 6,3%
Nettoresultat 47 40 17,5%
Resultat per aktie, kronor 1,16 1,06 9,4%
Kassaflöde från löpande verksamhet 97 19 410,5%
Årsutdelning per aktie, kronor 1,20 0,75 60,0%

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

HANZA - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -