Nordisk Bergteknik
Nordisk Bergteknik minskar resultatet rejält - slopar utdelning (Finwire)

2024-02-13 07:57

Nordisk Bergteknik, verksamt inom berghantering och grundläggning, redovisar minskande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Nettovinsten minskade under perioden. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen sjönk 8,7 procent till 888 miljoner kronor (973). Den organiska försäljningstillväxten var -15 procent (20).

Ebitda-resultatet blev 103,2 miljoner kronor (147,8), med en ebitda-marginal på 11,6 procent (15,2).

Justerat ebitda-resultat uppgick till 107,5 miljoner kronor (148,1), med en justerad ebitda-marginal på 12,1 procent (15,2).

Justerat rörelseresultat blev 30,7 miljoner kronor (79), med en justerad rörelsemarginal på 3,5 procent (8,1).

Resultatet efter skatt blev 6,4 miljoner kronor (54,1), en minskning med 88,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,11 kronor (0,98), vilket innebär en minskning med 88,8 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (1).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 195,2 miljoner kronor (195,5).

Nordisk Bergteknik, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 888 973 -8,7%
Organisk försäljningstillväxt, procent -15 20
EBITDA 103,2 147,8 -30,2%
EBITDA-marginal 11,6% 15,2%
Justerat EBITDA 107,5 148,1 -27,4%
Justerad EBITDA-marginal 12,1% 15,2%
Justerat rörelseresultat 30,7 79 -61,1%
Justerad rörelsemarginal 3,5% 8,1%
Nettoresultat 6,4 54,1 -88,2%
Resultat per aktie, kronor 0,11 0,98 -88,8%
Kassaflöde från löpande verksamhet 195,2 195,5 -0,2%
Årsutdelning per aktie, kronor 0 1

Nils Lolk
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Nordisk Bergteknik B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -