Fable Media Group
Fable Media ökar omsättning och ebitda (uppdatering) (Finwire)

2024-02-22 11:39

(uppdatering gäller rubrik och kommentar om rörelseresultatet)

Lead generation-bolaget Fable Media redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade medan ebitda ökade. Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Omsättningen steg 3,4 procent till 21 miljoner kronor (20,3).

"Avvecklingen av den olönsamma verksamheten i dotterbolaget Viistek bidrar till att tillväxten i omsättning blir lägre än tidigare. Samtidigt bidrar avvecklingen positivt till vår lönsamhet", säger vd Alexander Pettersson.

Ebitda-resultatet blev 13,8 miljoner kronor (11,1), med en ebitda-marginal på 65,7 procent (54,7).

Rörelseresultatet blev 2,7 miljoner kronor (10,0), med en rörelsemarginal på 12,9 procent (49,3).

"Den höga lönsamheten har gjort att vi bedömt att avsättningen för den förväntade tilläggsköpeskillingen till säljaren av Fable Media ApS behöver ökas med 10 miljoner kronor, vilket har en motsvarande negativ effekt på vårt resultat för det fjärde kvartalet. Detta är i grunden förstås dock något positivt, då det vittnar om att den förvärvade verksamheten går bra, även om det får en negativ redovisningsmässig effekt", säger Pettersson.

Resultatet efter skatt blev 2,1 miljoner kronor (10,6), en minskning med 80,2 procent mot föregående år.

Resultat per aktie uppgick till 0,06 kronor (0,31), vilket innebär en minskning med 80,6 procent mot föregående år.

Ingen utdelning föreslås (0).

Fable Media, Mkr Q4-2023 Q4-2022 Förändring
Nettoomsättning 21 20,3 3,4%
EBITDA 13,8 11,1 24,3%
EBITDA-marginal 65,7% 54,7%
Rörelseresultat 2,7 10,0 -73,0%
Rörelsemarginal 12,9% 49,3%
Nettoresultat 2,1 10,6 -80,2%
Resultat per aktie, kronor 0,06 0,31 -80,6%
Årsutdelning per aktie, kronor 0 0

Joel Andersson
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Fable Media Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -