Nordea Bank
Nordea ökade rörelseresultatet mer än väntat (Finwire)

2024-04-18 06:32

Nordea Bank redovisar intäkter i linje med förväntat under första kvartalet. Rörelseresultatet var högre än väntat.

De totala intäkterna uppgick till 3 085 miljoner euro (2 921), vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Bloomberg.

Räntenettot uppgick till 1 954 miljoner euro (1 765), väntat 1 936 miljoner euro.

Provisionsnettot blev 763 miljoner euro (765), väntat var 767 miljoner euro.

Rörelsekostnaderna uppgick till 1 289 miljoner euro (1 422), analytikerkonsensus var 1 351 miljoner euro.

Rörelseresultatet före kreditförluster blev 1 796 miljoner euro (1 499).

Kreditförlusterna uppgick till 33 miljoner euro. I fjol var kreditförlusterna 19 miljoner euro. Väntat var kreditförluster på 83 miljoner euro.

Rörelseresultatet blev 1 763 miljoner euro (1 480), väntat var 1 571 miljoner euro.

Nordea, MEUR Q1-2024 Konsensus Förändring mot konsensus Q1-2023 Förändring
Intäkter 3 085 3 020 2,2% 2 921 5,6%
Räntenetto 1 954 1 936 0,9% 1 765 10,7%
Provisionsnetto 763 767 -0,5% 765 -0,3%
Rörelsekostnader -1 289 -1 351 -1 422
Rörelseresultat före kreditförluster 1 796 1 499 19,8%
Kreditförluster -33 -83 -19
Rörelseresultat 1 763 1 571 12,2% 1 480 19,1%
Konsensusdata från Bloomberg

Lars Johansson
lars.johansson@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwireredaktion@finwire.org
© Copyright

Nordea Bank Abp - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -