FED
KAN TA LÄNGRE TID ATT NÅ 2% INFLATION ÄN TROTT – PROT (Direkt)

2024-05-22 20:26

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fed-ledamöterna noterade att det varit en brist på fortsatt positiv utveckling för inflationstakten, även om inflationstakten överlag kommit ned det senaste året.

Det framgår av protokollet från Feds policykommitté FOMC:s möte den 30 april till 1 maj, då styrräntan lämnades oförändrad på 5,25-5,50 procent, enligt Reuters.

Vissa deltagare på mötet pekade på säsongseffekter för januarisiffran och många noterade att volatila priser drog upp inflationssiffrorna. Samtidigt beskrev vissa att de senaste prissiffrorna har varit relativt breda och därmed inte borde räknas bort helt.

Fed-ledamöterna väntade sig alltjämt att inflationstakten skulle återgå till 2 procent, men att det första kvartalets prisdata inte ökade förtroendet för det. Disinflationsprocessen bedömdes således kunna ta längre tid än tidigare trott.

Vidare ansåg flera av mötesdeltagarna att det fanns en osäkerhet huruvida de nuvarande finansiella förhållandena är tillräckligt restriktiva. Några deltagare sade sig också vara redo att höja räntan om vissa inflationsrisker förverkligas. Å andra sidan diskuterades det om en räntesänkning i det fall arbetsmarknaden oväntat försvagas. Om inflationstakten inte antyder en hållbar nedgång till målet på 2 procent, talade mötesdeltagarna om att "behålla den nuvarande restriktiva penningpolitiska hållningen".

Beträffande beslutet att sänka takten av minskningen av balansräkningen var "nästan alla deltagare" överens om saken. Vissa deltagare talade om en oförändrad takt, samtidigt som andra i stället sade sig kunna ha stöttat en höjning av taket för icke-återinvesterade obligationsförfall. Somliga sade dock att beslutet att dra ned på takten inte har några implikationer för den penningpolitiska hållningen.


Casper Sirén +46 8 5191 7926

Nyhetsbyrån Direkt                


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -