Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 3,7 procent i maj (Finwire)

2024-06-18 13:31

Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders minskade 3,7 procent i maj, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som sjönk 3,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 8,5 procent vilket är bättre än jämförelseindex som stigit 7,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Roger Merz och Thomas Schaffner.

Inledningsvis skriver förvaltarna att de globala aktiemarknaderna återhämtade sig i maj efter en svår aprilmånad.

Amerikanska aktier drev uppgången, och S&P 500 steg över 4,5 procent med starka resultat från Nvidia. Taiwan och Kina var de bäst presterande länderna medan Sydkorea, Brasilien och Saudiarabien presterade sämst.

Samtidigt presterade tillväxtmarknader svagare, med kinesiska aktier som tappade mot slutet av månaden. Bästa sektorer inom tillväxtmarknaderna var allmännytta och IT, medan hälsovård presterade sämst.

Vidare diskuterar förvaltarna månadens portföljutveckling, vilket drevs av positiva allokeringseffekter. Per sektor kom positiva effekter från övervikten i IT och undervikten i hälsovård, medan aktieurvalet hade en negativ påverkan.

Inom IT kom de främsta bidragen från TSMC och Lotes. Här nämns även Mediatek som steg efter ett överraskande starkt resultat under det första kvartalet. Istället kom negativa bidrag inom IT från Zhongji Innolight, Samsung Electronics och Shenzhen Transsion.

Inom sällanköpsvaror var Mercadolibre det bolag som gick bäst.

"Aktien är nu tillbaka på plus för året hittills efter en svår period mellan februari och april. Aktiekursen steg till följd av ett starkt resultat för Q1 2024, där intäkterna och nettoresultatet var högre än konsensusförväntningarna."

Vad gäller finanssektorn var det främst Bank Mandiri som drog ned avkastningen. Detta förklaras vara på grund av negativt momentum efter bolagets rapport för det första kvartalet, där man visade på minskad lönsamhet.

Gällande portföljaktiviteten har man under månaden valt att ta en ny position i Vista Energy. Istället sålde man innehavet i LG Innotek.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var TSMC, Samsung Electronics och Tencent med portföljvikter om 6,4, 5,6 respektive 4,5 procent. Största sektor var samtidigt informationsteknik, sällanköpsvaror och -tjänster samt finans.

Den största geografiska exponeringen var mot Kina med 30,0 procent av allokerat kapital, följt av Taiwan och Indien med 27,1 respektive 9,9 procent.

Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders, % maj, 2024
Fond MM, förändring i procent -3,7
Index MM, förändring i procent -3,6
Fond i år, förändring i procent 8,5
Index i år, förändring i procent 7,9

Adam Fransson
Nyhetsbyrån Finwire

Läsaren av innehållet kan anta att Finwire har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från bolaget. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet.redaktion@finwire.org
© Copyright

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -