RÄNTOR/VALUTOR
STABIL DOLLAR, AVVAKTANDE FED-LEDAMÖTER (Direkt)

2024-06-19 06:42

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) USA-räntorna sjönk på tisdagen i spåren av svag detaljhandel, och långa änden var ned ytterligare efter att en emission av 20-åriga statsobligationer för 13 miljarder dollar mottogs väl.

Den tvååriga statsobligationen sjönk till 4,73 procent och tioåringen till 4,23 procent. Det är ingen obligationshandel i Asien på grund av helgdag i USA, Juneteenth. Asienbörserna handlas övervägande upp medan dollarn visar små förändringar.

USA-data har varit lite blandade, med en del positiva inflationsutfall medan arbetsmarknaden fortsatt visar styrketecken. Sammantaget har ändå förväntningarna om en Fed-sänkning i september dragits upp lite, och sannolikheten ligger nu runt 65 procent enligt marknadens prissättning.

"Fed kommer att behöva mer data för att stötta argumenten för en räntesänkning och investerare bör inte överreagera på en eller två datapunkter… Räntesänkningar är mer en story för 2025 men det gör inget för det finns förhoppningar om att det kan ske i större omfattning kommande två år även om 2024 förblir osäkert, och det håller uppe marknaden", sade Vasu Menon på OCBC till Reuters.

Alberto Musalem, nytillträdd Fed-chef i St Louis, sade i sitt första anförande att Fed kan börja sänka räntan efter mer data om bland annat lägre inflation.

"Jag behöver se en period av gynnsam inflation, dämpad efterfrågan och ökat utbud innan jag känner mig mer säker på att en sänkning av styrräntan är lämplig. Dessa förhållanden kan ta månader, eller mer sannolikt kvartal, innan de blir verklighet", sade han.

Han känner sig inte riktig säker på att penningpolitiken är tillräckligt restriktiv, då de finansiella förhållandena är ackommoderande i vissa delar av ekonomin. Han avfärdade samtidigt idén om att höja inflationsmålet.

"Det skulle grumla vattnet och folk skulle inte kunna forma sina förväntningar på den långsiktiga inflationen. Det är inte användbar idé att göra det när vi precis upplevt fördelarna med att inte göra det", sade han.

Flera Fed-ledamöter var ute på tisdagen och signalerade en försiktig hållning till att sänka räntan.

Fed-chefen i New York, John Williams, sade att han ser lägre räntorna när inflationen faller men att han inte ville göra någon prognos om när de kan börja sänka, det beror på data. Fed-guvernören Adriana Kugler sade att om ekonomin utvecklas som väntat kan det senare i år bli lämpligt att sänka räntan.

"Jag tror att den nuvarande hållningen är tillräcklig restriktiv för att hjälpa till att kyla av ekonomin och få inflationen tillbaka mot 2 procent utan en kraftig nedgång i den ekonomiska aktiviteten eller en betydande försämring av arbetsmarknaden", sade hon enligt Bloomberg News.

Lorie Logan, Fed-chef i Dallas, sade att de behöver se flera månader av bra data för att verkligen ha förtroende för att inflationen rör sig mot inflationsmålet. Susan Collins (Boston) noterade att det är för tidigt att säga om inflationen är på en uthållig bana tillbaka mot 2-procentsmålet medan Austan Goolsbee (Chicago) hoppas få se mer av samma positiva utveckling i KPI som i maj.

Japanska räntor visar små förändringar med tioåringen på 0,95 procent. Dollar/yen ligger kvar runt 157:80.

Ledamöterna vid Bank of Japans möte den 26 april diskuterade möjligheten att gå snabbare fram med policynormaliseringen i spåren av risken för att yenförsvagningen kan dra upp inflationen.

"En del ledamöter pekade på att växelkursen var en viktig faktor som påverkar den ekonomiska aktiviteten och priserna, och att en penningpolitisk respons kan bli nödvändig" om valutan påverkar inflationsutvecklingen, står det i protokollet.

Ledamöterna noterade att konsumtionen troligen skulle öka måttligt och några trodde att företagen kan bli mer aktiva i att höja priserna och lönerna än tidigare antagits.

Sedan dessa har BOJ haft ett till möte, den 14 juni, där de signalerade att de vid julimötet ska fatta beslut om att börja dra ned på obligationsköpen.

Bedömare tror generellt att BOJ kommer att avvakta med nästa räntehöjning till efter sommaren. På fredagen kommer KPI-utfallet för maj, där kärninflationen väntas stiga från 2,2 till 2,6 procent.

På onsdagens agenda står svensk arbetslöshet och brittisk KPI, det senare med viss bäring på Bank of Englands policymöte på torsdagen.


      onsdag kl 6.30 (tisdag kl 16.15)
      ==================================
USD/SEK  10:4368 (10:4445) EUR/USD  1:0736 (1:0748)
EUR/SEK  11:2061 (11:2264) USD/JPY  157:85 (157:87)
Jp obl 2   0,28   (0,29) Jp obl 10  0,95  (0,95)
Ty obl 2   2,81   (2,83) Ty obl 10  2,40  (2,41)
US obl 2   4,73   (4,73) US obl 10  4,23  (4,26)

Mikael Sandbladh +46 8 5191 7933

Nyhetsbyrån Direkt        


Infront.co
© Nyhetsbyrån Direkt AB

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -