Tre superlågriskfonder

Analys Många anser att västvärlden står på randen till kollaps och fondsparare söker trygga alternativ. Men vissa sparare kan inte ha kontanter på konto, utan de måste välja fonder, till exempel i PPM. Placera.nu rekommenderar tre riktiga lågriskfonder.

När det är oroligt på världens finansmarknader minskar investerarna sin risk genom att lägga en större del av kapitalet i kassan, ett bankkonto, där risken kan anses vara som lägst.

Men för miljontals svenskar som har sitt pensionssparande i fondförsäkringar, till exempel PPM, avtalspensioner eller privata pensionsförsäkringar hos storbankerna, står kontot inte till buds. De måste välja fonder. 

Ofta är fondutbudet brett och det är lätt att hamna fel. Flest fondalternativ finns bland högriskfonder som aktiefonder. Men även bland räntefonder kan det vara svårt att hitta rätt. Många väljer räntefonder efter den historiska avkastningen, och då blir det lätt någon lång räntefond eller obligationsfond som fångar spararens intresse.

Men det kan visa sig vara förödande för den framtida avkastningen, och inte alls en så säker placering som spararen kanske hade tänkt sig. Långräntorna har i år fallit kraftigt, den svenska 5-årsräntan har fallit från drygt 2,8 procent till 1,25 procent i år, och 10-årsräntan från 3,2 till 1,6 procent.

När räntan faller ökar värdet på långa räntefonder. Det förklarar varför det finns långa svenska räntefonder som har stigit med mer än 10 procent i år, och att många sparare väljer långa räntefonder i tron att de kan fortsätta ge samma goda avkastning.

Men det är högst osannolikt. Långräntorna ligger på historiskt låga nivåer, och om inget händer med räntan framöver kommer en 5-årig obligation att avkasta cirka 1,25 procent och en 10-årig obligation 1,6 procent det närmaste året. Det är långt ifrån de 10 procent som de långa räntefonderna har avkastat i år.

Om däremot långräntorna stiger framöver kommer värde på långa räntefonder att falla på motsvarande sätt som värdet stiger när räntorna faller. Mellan tummen och pekfingret innebär en räntehöjning på 1 procentenhet för den 5-åriga räntan ett värdefall på 5 procent för en 5-årig obligation.

Samtidigt finns det inte mycket utrymme för ytterligare räntenedgångar, så det är större sannolikhet att de långa räntorna stiger eller står still.

Idag ligger de korta marknadsräntorna på nästan samma nivåer som de långa. Både 6- och 3-månadersräntan ligger på cirka 1,3 procent. Det innebär att korta räntefonder sannolikt är en betydligt bättre lågriskinvestering idag än långa räntefonder. Korta räntefonder påverkas inte lika negativt av stigande marknadsräntor heller. Mellan tummen och pekfingret faller värdet på en 6-månaders växel med 0,5 procent om 6-månadersräntan stiger 1 procentenhet.

Därför bör trygghetssökande fondsparare välja korta räntefonder för att ha ett säkert sparande. Men även bland korta räntefonder finns det skillnader i risk. Risken mätt som standardavvikelse visar hur mycket värdet på fonden fluktuerar kring sitt medelvärde, ju högre risk, desto större risk att fonden ligger på minus när du vill sälja.

För gruppen korta räntefonder har risken varierat mellan 0,09 och 2,3 procent det senaste året, och i genomsnitt ligger den på drygt 0,5 procent. För de riktigt nervsvaga fondspararna förordar placera.nu de fonder som svänger minst, samtidig som förvaltningsarvodet är lågt.

Spiltan Räntefond Sverige tillhör de billigaste och kostar bara 0,1 procent per år i avgift. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna både av staten och av företag. Att låna ut till företag ger högre avkastning än till staten men samtidigt risken lite högre.

Men fonden har lyckats väldigt väl och risken ligger på 0,12 procent det senaste året, samtidigt som de har lyckats att skapa en avkastning på drygt 2,5 procent.

Avgiftsmässigt ligger Öhman Penningsmarknadsfond på samma nivå, 0,1 procent per år. Fonden är en indexfond som följer utvecklingen i indexet, OMRX Treasury Bill TR SEK, och investerar i värdepapper utgivna främst av svenska staten, banker och bostadsinstitut med hög kreditvärdighet.

Den stora andelen räntebärande värdepapper utgivna av staten har renderat i låg avkastning det senaste året, endast 1,4 procent. Samtidigt som risken har varit relativt hög, 0,2 procent. Men den underliggande risken bedömer placera.nu som lägre än för fonder som investerar i räntebärande värdepapper utgivna av företag.

Lägst risk av alla kan Catella Likviditetsfond uppvisa, endast 0,09 procent i standardavvikelse. Men avkastningen är också lägre, drygt 1,3 procent det senaste året. Förvaltningsarvodet ligger på höga 0,5 procent per år, vilket kan skrämma iväg en del sparare.

Då är AMF Räntefond Kort mer attraktiv. Risken har varit låg, 0,19 procent och avkastningen nästan 2,5 procent det senaste året. Avgiften är låg och ligger på 0,15 procent.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Öhman Kort Ränta A Köp 168,92 -
AMF Räntefond Kort Köp 121,69 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 114,13 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -