Advenica är en aktie att hålla koll på

Aktieanalys Advenica är ett spännande it-bolag som förra året drog in en jätteorder. Men försäljningen är ojämn vilket skapat osäkerhet och stora svängningar i aktiepriset.

Placeras aktieanalys har en horisont på 3-6 månader om ingenting annat anges. Läs fler aktieanalyser från Placera.

Cybersäkerhetsföretaget Advenica är ursprungligen ett familjeföretag som startades 1993 av Ove Linde i Lund. Bolaget utvecklar avancerade cybersäkerhetslösningar som minimerar risken för informationsstöd och dataintrång.

Spunnet urThe Internet of things har industrin myntat begreppetThe cyber security of things som syftar till hur vi ska skydda den enorma mängd av känslig information som skickas mellan olika parter på nätet.

Antalet cyberattacker har ökat kraftigt och efterfrågan på den här typen av skydd är enormt. Ett dataintrång hos en myndighet eller företag kan, förutom att vålla stor skada för den enskilde individen, svärta institutionens rykte så svårt att det knappast blir reparerbart.

Globalt väntas marknaden för it-säkerhetsprodukter växa med närmare 15 procent årligen fram till 2020 och då nå ett värde av 155 miljarder dollar, enligt Advenica. I den nisch där bolaget verkar tror förre vd:n Andreas Linde att tillväxten till och med kan bli ännu bättre procentuellt sett.

Främst arbetar Advenica med skydd av IP-baserade nätverk och är ett av endast fyra bolag med en VPN-produkt som klarar kraven för EU:s högsta säkerhetsklassning. Avancerade krypteringar kan skydda information som skickas inom organisationer men också mellan exempelvis olika statliga myndigheter.

Försvarets materielverk (FMV) har varit och är en av Advenicas storkunder. Men ambitionen är att med de finansiella medel som erhölls vid börsintroduktionen expandera i en mer kommersiell riktning, men det arbetet tar tid.

I närtid ligger fokus vid att sälja säkerhetssystemen till myndigheter runt om i Europa. Övriga intressanta marknader är kritisk infrastruktur, det vill säga försörjningen av el, gas och vatten samt sjukvården som förlitar sig allt mer på nya it-verktyg för att öka effektiviteten.

I maj 2015 mottogs en order värd 56,5 Mkr från en statlig myndighet. Leverans ska ske under ett års tid. Det utlöste ett enormt kursrally i aktien, som steg flera hundra procent. I relation till bolagets storlek var orderstorleken imponerande. Till dagens kurs motsvarar den nästan en fjärdedel av börsvärdet. Men efter den enorma bokningen har det varit tystare.

Under tredje kvartalet fick Advenica en order från den norska molnlagringsleverantören Data Bank som ska tillhandahålla en tjänst för säkerhetskopiering för norska kommuner. Efter kvartalets utgång kom en order värd 90 000 euro från en slovensk samarbetspartner. Men ingen beställning har varit i närheten av den tidigare rekordordern.

Den faktiska försäljningen varierar kraftigt mellan kvartalen. Av intäkterna på 2,8 Mkr i tredje kvartalet var strax över 1 Mkr av återkommande typ, främst från underhållsavtal. Övriga intäkter beror på försäljningen av nya system och på rörelsenivå blev det en förlust om 6,6 Mkr.

Ser vi däremot till årets tre första kvartal som helhet ökade omsättningen i stället med 22 procent jämfört med året innan. Under perioden uppgick försäljningen till 36,1 Mkr av var merparten dragits in under ett kvartal.

Under senhösten lämnade Andreas Linde, representanten för huvudägarfamiljen, vd-stolen och ersattes av Einar Lindquist vars uppdrag sannolikt blir att växla upp takten ytterligare inom de mer kommersiella marknadsområdena.

Ett stor fokus ligger vid att hitta flera strategiska partners och förhoppningsvis kan det i förläningen innebära mindre skillnader i omsättningen mellan kvartalen. Men det beror av kundstocken.

Det händer att Advenica jämförs med branschkollegan Clavister och utan att göra någon jämförelse av den bakomliggande tekniken eller de specifika produkterna kan Clavister, som investering betraktat, ses som en direkt konkurrent till Advenica.

De båda bolagen befinner sig i liknande tillväxtfaser men vår uppfattning är att Clavister kommit längre i sitt kommersiella arbete – och att bolaget med sitt avtal med Canon öppnat porten till en jättemarknad. Men framförallt har potentialen gjorts tydlig för aktiemarknaden som nu värderat bolaget till mer än 1 miljard kronor.

Allt annat lika talar det för en uppsida i Advenica relativt Clavisters värdering, men situationerna är inte helt översättbara. Clavister når en breddare kundgrupp och det kommer att tarva en rabatt i Advenica. Det är också en svår uppgift att skatta tillväxten framöver i Advenica då en stororders vara eller icke vara kan vara helt avgörande.

Den än så länge ojämna intäktströmmen i Advenica bidrar också till ökad osäkerhet och stora variationer i aktiepriset. På bara ett par månader har aktiepriset rör sig mellan 28,00 kronor och 16,00 kr.

Trots spännande förutsättningar på en marknad som växer enormt är Advenica än så länge omogen som investering inom vår tidshorisont på tre till sex månader. Att det stormar på världens börser gör inte vår riskaptit större.

Om en stororder rullar in så kan resan uppåt gå fort. Så den som intresserat sig för Advenica bör hålla noggrann koll på nyhetsflödet från bolaget. Så här långt stannar vi dock vid en neutral rekommendation.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Advenica AB Neutral 18,30 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -