Att spara till pensionen

Fonder För många är pensionen ett stort mysterium. Placera reder ut frågetecknen åt dig! Här får du reda på vilka delar pensionen består av och vart du kan vända dig för att få reda på mer om just ditt eget pensionssparande.

Pensionen består ofta av tre delar: Allmän pension, tjänstepension och eventuellt privat pensionssparande. För att få en överblick på hur din pensions ser ut börja med att gå till pensionsportalen Minpension.se kan alla som har tjänat in till pension i Sverige logga in och se hela sin pension och göra pensionsprognoser. Länk till minpension.se

Varje år sätts 18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst (lön och andra skattepliktiga ersättningar upp till 7,5 inkomstbasbelopp) till den allmänna pensionen.

Dagen du går i pension kommer den allmänna pensionen motsvara ungefär hälften av din lön. Den allmänna pensionen består av både inkomstpension och premiepension.

Inkomstpensionen kan du inte påverka. Vi väljer därför att hoppa vidare till de delar du kan påverka själv. Samtliga sparformer nedan avser obeskattat sparande, vilket innebär att du kommer att beskattas för det belopp som du tar ut i framtiden.

Premiepension

Resterande del av den allmänna pensionen utgörs av de 2,5 procent som kallas premiepension. Premiepensionen är den del som du själv kan påverka via ett fonderat system – det vi i vardagligt tal kallar PPM.

I förvaltningen av premiepensionen får du själv välja upp till fem fonder bland de drygt 800 alternativ som finns registrerade hos Pensionsmyndigheten. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder du valt utvecklas.

Om du inte aktivt väljer fonder så placeras dina pengar automatiskt i Statens årskulls-förvaltningsalternativ, Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden.

Har du lång tid till pensionen anser jag att du ska välja högre risk i dina fondval inom premiepensionen. Men det är viktigt att du väljer en risknivå som du känner dig trygg med oavsett ålder.

Tänk på att premiepensionen är inbetald med obeskattade pengar, vilket innebär att din premiepension kommer att beskattas när du tar ut den. Du väljer själv när du går i pension men du kan tidigast ta ut din allmänna pension från 61 års ålder.

Det är också viktigt att du ser över ditt premiepensionssparande någon gång varje år. För att få inspiration till val av fonder i premiepensionen kan du läsa så gör jag med min PPM-porfölj.

Tjänstepension

Även i den andra delen, tjänstepensionen, är det arbetsgivaren som står för inbetalningarna. Du betalar sedan inkomstskatt när du tar ut pengarna. Du kan inte ta ut pengarna förrän du har fyllt 55 år.

Inbetalningarna sker månadsvis, vilket ger dig möjlighet att sprida ut fondköpen över tiden. Det minskar risken vid köptillfället och jämnar ut värdeutvecklingen på sparandet.

De flesta försäkringsbolagen erbjuder tre olika sparformer för pensioner: fonder, depå och traditionell försäkring.

När det gäller fonder bestämmer du själv vilka du ska investera i. Det gäller även i pensionssparande i depå, där du fritt kan välja mellan fonder, aktier och andra värdepapper.

Det är alltså du som placerar kapitalet, och därför är sparformen ett bra val om du vill vara aktiv i ditt pensionssparande. Det finns ingen avtalad eller garanterad avkastning, å andra sidan kan du byta fonder hur du vill utan att kapitalvinsten tas upp till beskattning. Jag skriver om min tankar och visar min tjänstepensionsportfölj under rubriken ”Så gör jag” för den som vill ha idéer och inspiration kring sparande. 

I en traditionell pensionsförsäkring sköter ett försäkringsbolag om förvaltningen och du har ingen möjlighet att påverka hur ditt kapital placeras. Den garanterade avkastningen är normalt 2-4 procent, efter avgifter.

Du som har valt fonder och depå bör välja fonder efter hur lång tid du har kvar till pensionen och hur mycket risk du vill ta. Har du lång tid kvar till pensionen kan du ta lite högre risk och välja aktiefonder.

Om du ska gå i pension snart bör du placera pengarna i fonder med lägre risk. Det är viktigt att du väljer en risknivå som du känner dig trygg med oavsett ålder.

För att få inspiration till val av fonder i tjänstepensionen kan du läsa så gör jag med min tjänstepension och fondval för dummies.

Pensionsförsäkring

Många har även en pensionsförsäkring, genom vilken man äger fonder.  Vanligtvis delas pensionsförsäkringar in i privat pensionsförsäkring, dit också IPS räknas, samt pensionsförsäkring.

I en privat pensionsförsäkring och IPS är det du själv som betalar in pengarna och för det får du göra avdrag i deklarationen. Avdragsrätten för detta privata pensionssparande kommer att avskaffas från och med årsskiftet 2015/2016. Avdragsrätten sänks då från 1 800 kronor per år till 0 kronor per år.

Det finns med andra ord ingen ekonomisk poäng med att sätta av pengar till IPS eller pensionsförsäkring från och med nästa år. Vi på Placera rekommenderar att fortsätta spar till din pension genom ISK.

För pensionsförsäkringen gäller samma råd som för tjänstepensionen och premiepensionen: Ju längre tid du har kvar till pensionen desto mer risk är det motiverat att ta i dina placeringar.

Glöm inte att det är bra att se över sparandet någon gång varje år!

Det här tre formerna är det vi traditionellt räknar till obeskattat pensionssparande. Glöm inte att du naturligtvis kan spara ännu mer pengar till din egen pension genom att spara och investera ditt beskattade kapital, exempelvis ISK, Kapitalförsäkring och aktie- och sparkonto.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -