Bra kvartal från Bulten

Aktieanalys Bulten överraskade positivt i första kvartalet. Intäktsökningen var förvisso marginell men både orderingång och framför allt lönsamheten var betydligt starkare än i fjol.

Underleverantören Bulten växer i regel i kapp med den europiska fordonsmarknaden men i första kvartalet var omsättningstillväxten marginellt sämre. Efterfrågan har dock varit fortsatt god, framförallt inom Europas premiumsegment men sämre till tunga fordon.

I makroekonomiskt stökiga Ryssland syns visst hopp om bättring då Bulten i kvartalet tagit emot ett antal mindre order från flera av landets fordonstillverkare.

Bolagets ambition att växa i takt med marknaden står orubbad för 2016 men därefter tror ledningen att de kan ta marknadsandelar och växa snabbare.

I korten låg, enligt SME Direkts prognossammanställning, en omsättningsökning i första kvartalet på knappt 1,5 procent men med facit i hand kan vi konstatera att tillväxten endast nåde upp till försumbara 0,3 procent. Justerat för valutaskillnader var dock den organiska tillväxten 1 procent.

På övriga punkter slog bolaget knock på prognosmakarna. På rörelsenivå överträffades det förväntade resultatet med 25 procent eller 10 Mkr. Förväntat var en rörelsemarginal på 6,1 procent men resultatet blev en marginal på hela 7,7 procent. Det är starkt och ledningen förklarar förbättringen med ostörd produktion och ett genomfört optimeringsprogram.

Rörelseresultatet har dock påverkats positivt av valutakursförändringar med en nettoeffekt på 3,1 Mkr vilket bör ställas emot minus 13 Mkr samma period i fjol.

Orderboken har tjockat på sig och var vid kvartalets utgång 5,9 procent tyngre än vid samma tidpunkt ett år tidigare.

Lyfter vi blicken bortåt årsskiftet tror analytikerkollektivet att omsättningen kommer att ha ökat med 2,4 procent i år men den svagare utvecklingen i första kvartalet naggar den visionen lite i kanten. I övrigt ligger Bultens prestationer i framkant av analytikernas konsensus. I prognosen når rörelsemarginalen 7,2 procent för helåret 2016, en förbättring jämte fjolåret med drygt 1 procentenhet.

Stämmer även övriga siffor i SME Direkts konsensus kommer Bulten göra ett resultat på 7,09 kronor per aktie i år, motsvarande ett p/e-tal på 11. Längre ut på skalan sjunker värderingen ytterligare. Prognosen innehåller också en liten utdelningshöjning vilket till torsdagens kurs ger en förväntad direktavkastning på 4,3 procent under nästa vår.  

Låt oss göra en historisk återblick. Under tillväxtåren 2014 och 2015 hade Bulten ett p/e-tal kring 15 men en lägre marginal än idag. Femårssnittet är enligt Factset en marginal på strax under 5 procent och ett p/e-snitt på strax över 11. Så även utan någon vidare tillväxt i årets prognos känns aktien värd sitt pris om den starka marginaltrenden förblir.

Bulten har också justerat sin utdelningspolicy till det bättre och lovar nu att växla ut minst 30 procent av nettovinsten varje år, vilket är ytterligare ett argument att äga aktien.

Som underleverantör till fordonsindustrin korrelerar efterfrågan direkt med försäljningen av nya bilar, en konsumtionsvara vars efterfrågan är enormt konjunkturberoende.

Fordonsförsäljningen slog nya rekord under 2015 i samklang med nya höjder på världens börser men utvecklingen på finansmarknaderna så här långt in i 2016 lämnar mycket i övrigt att önska. För den som tvekar till den globala ekonomins hälsa och välstånd är Bulten kanske en för aggressiv investering.

Skeptikerna har sannolikt också svårt att svälja att fordonsproduktionen i Europa väntas fortsätta öka med ungefär 2,5 procent i årstakt enligt LMC Automotives.

Bulten är i relation till aluminiumvalsaren Gränges attraktivt prissatt. Bolaget har lägre p/e-värdering och högre förväntad tillväxttakt. Gränges slår Bulten på fingrarna vad gäller rörelsemarginal men förväntas ha en lägre direktavkastning. I dag går Gränges att köpa till p/e 12. Det är trubbiga jämförelser men som ändå ger en liten rimlighetskoll.

Givet att analyshusen som följer Bulten inte är helt ute och cyklar är aktien köpvärd men vi oroar oss för att det kanske är för mycket att hoppas på ytterligare rekord på fordonsmarknaden. Även om det pekar åt det hållet så här långt.

Med viss tveksamhet tar vi rygg på analytikerkollektivet och sätter rekommendationen köp.  

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Bulten Köp 77,00 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -