Hög tillväxt och hög utdelning

Aktiekommentar Konsultmäklaren Ework avslutade året med bravur. Försäljningen ökade mer än vi förväntat, och styrelsen föreslår samtidigt en rejäl höjning av utdelningen.

Ework har ett tydlig uttalat tillväxtmål. Omsättning, och vinst per aktie ska öka med i snitt 20 procent fram till år 2020. Under fjolåret steg försäljningen med 25 procent, och i fjärde kvartalet isolerat med hela 33 procent. En siffra som imponerar.

Rörelseresultatet i det sista kvartalet ökade lika mycket, vilket kokar ned till en vinsten per aktie på 1,34 kronor (0,88 kronor) i kvartalet. Årsvinsten steg till 4,21 kronor (3,48 kronor) och styrelsen föreslår därefter en utdelningshöjning, till 4,00 kronor per aktie. Även det högre än förväntat.

Stark konsultmarknad

Konsultmarknaden i Norden har utvecklas starkt under senare delen av 2016. Det rapporterar Ework så väl som flera andra aktörer i branschen. Ework är extra intressant då bolaget antas vunnit marknadsandelar. Men bolagets styrka märks kanske främst i sämre tider. I mäklarrollen saknar bolaget bänkade konsulter, något som annars kan vara tungt för traditionella konsultbolag.

Men nu märks att dynamiken på marknaden förändrats. I allt högre grad är det efterfrågan som styr.

Ework fakturerar slutkunden men slussar vidare större delen av vinsten till underleverantörerna. Det som blir över rinner rätt genom balansräkningen, vilket möjliggör den fina utdelningen.

Starka kvartalssiffror och goda utsikter gäller på samtliga Eworks marknader. Sverige, som redovisas tillsammans med nystartade Polen-verksamheten står fortfarande för lejonparten av intäkterna. Men verksamheten växer snabbt i både Danmark (+70 procent) och Norge (+68 procent).

Orderingången under fjolåret passerade 11 miljarder kronor och bolaget slog rekord i antalet konsulter ute på uppdrag.

Vågar investera

Ework har gjort fortsatta satsningar på att effektivera matchningsprocessen mellan konsult och uppdrag. Med expertis på området utvecklas en algoritm som inte bara tar hänsyn till kompetens utan också mjuka värden som önskan att arbeta i grupp eller på egen kammare.

Målsättningen är att processen helt ska digitaliseras, vilket på sikt sparar både tid och administrativa kostnader men kostar pengar just nu.

Att rörelsemarginalen minskade något mot i fjol, trots den goda tillväxten, beror i mångt och mycket just på satsningarna som Ework vågat göra. Långsiktigt är det mycket positivt. Satsningarna är nödvändiga för att hantera det kraftigt ökade antalet konsulter och investeringarna förväntas fortgå under 2017.

Värt att notera är att marginalen i alla fall ökat i relation till kvartalet innan. Men hur som förblir den låga marginalen något av ett orosmoment.

Fortsatt god efterfrågan

Den fina orderingången stärker vår tes att även 2017 blir ett bra år för Ework. Det är en syn som delas av ledning såväl som andra analysfirmor som följer bolaget. Men insiderhandeln i aktien ger dock tvetydiga signaler.

Underliggande god konjunktur och den positiva trend som råder inom konsultnäringen talar för Ework. Givet fortsatt god medvind bör bolaget kunna uppfylla de egna tillväxtmålen även i år.

En korträkneövning: Givet en hög, men något lägre omsättningstillväxt än målbilden stiger omsättningen till 8,7 miljarder kronor i år, vilket givet en rörelsemarginal på 1,25 procent ger ett resultat per aktie på 6,30 kronor. Det innebär en fortsatt attraktiv värdering och bra potential till höjd utdelning. 

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -