Köpvärda fonder i april

Köptips Börserna har blivit svängigare och det kan vara läge att ta det lite försiktigare med fondvalen. Inför april gör vi ett byte på listan.

Utifrån Pekka Kääntäs marknadssyn för april ser vi nu en ökad politisk risk. Placera är försiktigare med fondvalen och rekommenderar i första hand medelrisk- och lågriskfonder.

Inför april gör vi en förändring bland våra fonder inom segmentet högre risk. Små- och medelstora nordamerikanska fonder har gått överraskande starkt det senaste året och värderingen börjar bli utmanande hög. I och med president Trumps motgång med att få kongressen (som har republikansk majoritet) att skrota hälsovårdsprogrammet Obamacare, kan han sannolikt stöta på patrull när det gäller förslaget om kraftigt sänkta bolagsskatter.

Mycket av den stora uppgången för små- och medelstora bolag i USA bygger bland annat på sänkta skatter som ökar nettovinsten betydlig. Vi väljer att ta hem vinsten i SEB Nordamerika små- och medelstora bolag när den politiska risken stiger.

Istället lyfter vi blicken mot tillväxtmarknaderna där tillväxten är fortsatt hög. Det är tydligt att världens investerare nu har hittat tillbaka till tillväxtmarknaderna, efter ett tillfälligt utflöde i samband med det amerikanska presidentvalet.

Det finns flera faktorer bakom det ökade intresset. Den ekonomiska makrostatistiken har varit bra på många håll, det ger tydliga signalerna på en starkare världskonjunktur vilket gynnar tillväxtmarknadsländerna. En annan viktig faktor är en svagare amerikansk dollar och högre råvarupriser.

Värderingen på tillväxtmarknaderna talar också till deras fördel. Enligt den globala indexberäknaren MSCI värderas tillväxtmarknaderna på p/e 11,9, vilket får anses lågt. Globalt aktieindex har ett p/e-värdering på 16 och USA på hela 18. Värt att notera är att de amerikanska börserna handlas på historiskt höga nivåer.

Vi tar därför in Länsförsäkringar Tillväxtmarknader indexnära, en billig passivt förvaltad indexfond, som en basfond på listan över tio köpvärda fonder.

Fonden följer de 840 största bolagen som ingår i MSCI Emerging Markets index. Det omfattar hela 25 länder. Kina är det största landet i index, med knappt 27 procent, följt av Sydkorea på 14,7 procent.

Förutom flera asiatiska länder, ingår det några från Afrika, Sydamerika och några länder från mellanöstern. Fonden omfattar totalt elva sektorer. De två klart dominerande sektorerna är finansbolag med 24 procent följt av tekniksektorn på knappt 24 procent.

 

 

Med basfond syftar vi oftast på indexfonder eller en billig aktivt förvaltad fond.

Den spås gå bättre än kategorin i stort, och fokuserar på marknader eller branscher som bedöms utvecklas bättre än snittet i kategorin.

 

 

Räntemarknaden erbjuder i bästa fall blygsam avkastning men får agera som parkeringsplats när den politiska oron stiger. Vi har kvar Spiltan Räntefond Sverige bland våra köpvärda fonder i april. Den har gett en avkastning på knappt 3 procent det senaste året, vilket får anses mycket bra.

I diagrammet visar vi förhållandet mellan fondernas genomsnittliga avkastning och risk de senaste tre åren. Vi ser hur huvuddelen av fonderna följer den trendlinje som speglar ett positivt samband mellan risk och avkastning. Ju lägre risk man tar desto lägre avkastning kan man förvänta sig att investeringen ger – helt enligt gällande finansiell teori.

Två fonder sticker ut. Det är Storebrand Global Multifaktor som har levererat den högsta genomsnittliga avkastningen under perioden. De senaste tre åren har fonden gått upp med 69,3 procent. Kategorisnittet har under motsvarande period gått upp 49,4procent med en högre risk.

Didner & Gerge Småbolag har levererat en hög riskjusterad avkastning under perioden. Risken i fonden har varit på lägre nivå än Stockholmsbörsen.

Som vanligt finns det olika risknivåer bland våra rekommenderade fonder. Den som delar vår uppfattning om att minska risken ska titta vidare bland våra låg- och medelriskfonder.

För den som tror att aktiemarknaderna kan fortsätta upp hänvisar vi till våra fonder med hög risk.

För aktieplaceringar hänvisar vi till våra listor över tio köpvärda aktier i april. Lägg till text från senaste utskicket med länk till utvärdering etc.

HÖGST RISK

Basfond

Länsförsäkringar Tillväxtmarknader indexnära: är en indexfond som ska efterlikna indexet MSCI Emerging Markets index. Indexet innehåller drygt 800 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden.

Spetsfond

Blackrock World Finance: Fonden investerarar i stora banker och finansinstitut på global basis. Två tredjedelar av portföljen är placerad i banker med fokus på vanlig in- och utlåning. Av fondens kapital är 52 procent placerat i Nordamerika, följt av Europa (31) och Asien (16). 

HÖGRE RISK                      

Spetsfonder

Storebrand Global Multifaktor: Fondens egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna.

AMF Aktiefond Europa: Fonden har långsiktiga innehav och låg omsättningshastighet, vilket har betalat sig över tid. Den har under det senaste året haft mellan 55 till 80 aktier. Relativt få bolag i fonderna bör öka den bolagsspecifika kunskapen, vilket Placera värdesätter hos en aktiv förvaltare.

Didner & Gerge Småbolag: En småbolagsfond med nordiska innehav. Förvaltningen är aktiv och långsiktigt. Fokus ligger på tillväxtbolag och fonden innehåller mellan 30-50 bolag.

MEDELRISK

Basfond

Swedbank Robur Access Mix: En billig indexblandfond som placerar hälften av kapitalet i aktier och andra hälften i räntepapper.

Spetsfonder

Carnegie Strategifond: Blandfonden förvaltas av erfarne John Strömgren som historiskt lyckats balansera risk och avkastning på ett föredömligt sätt. 

LÅG RISK

Basfonder

Spiltan Räntefond Sverige: Erik Brändström på Spiltan förvaltar den korta svenska räntefond som har stigit riktigt mycket sedan starten 2007. Bakom framgången ligger en annan syn på risk.

Spetsfonder

Atlant Stability: Fonden strävar efter att vara marknadsneutral, vilket innebär att den har liten samverkan med aktie- och räntemarknadens utveckling.

Merrat Alpha Select SEK: En multistrategifond som investerar i 10-20 marknadsneutrala hedgefondsstrategier. Fonden är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk oberoende av utvecklingen på globala aktie- och räntemarknader, och över hela konjunkturcykeln.

Våra tips på tio köpvärda fonder kan ses antingen som en helhet eller som ett smörgåsbord att välja från.

Rekommendationerna gäller på sex månaders sikt, men det är viktigt att tänka på att i samband med månadsskiften reviderar vi listan för möjliga förändringar.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

 

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Index A Köp 127,35 -
BGF World Financials A2 Köp 205,21 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 089,10 -
AMF Aktiefond Europa Köp 182,02 -
Didner & Gerge Småbolag Köp 687,16 -
Swedbank Robur Access Mix A Köp 258,99 -
Carnegie Strategifond A Köp 1 213,66 -
Spiltan Räntefond Sverige Köp 119,79 -
Atlant Stability Köp 1 340,60 -
Köp 127,57 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -