Slå till på Kinnevik

Aktieanalys Kinneviks största innehav har haft en bra utveckling hittills i år, men den egna aktien har halkat efter. Rabatten uppgår till 20 procent vilket är attraktivt.

Den här analysen publicerades i tidningen Börsveckan i nummer 24 den 12 juni. Läs mer om Börsveckan.

Investmentbolaget Kinneviks tre största innehav är Zalando, Millicom och Tele2. Efter mycket positiva kursutvecklingar de senaste månaderna svarar de tillsammans för nästan 94 procent av Kinneviks nuvarande börsvärde på 71 miljarder kronor. Intressant är dessutom att uppgångarna i de stora innehaven hittills i år ligger i snitt på 26 procent, medan Kinnevik-aktien bara stigit med 17 procent. 

Framförallt så har utvecklingen i Kinneviks viktigaste innehav Zalando (cirka 47 procent av börsvärdet) varit glädjande på sistone. Bolaget, som är en av Europas största näthandlare för mode, skor och accessoarer, växer fort och har sedan 2014 visat ett positiv rörelseresultatet.

Sedan 2013 har omsättningen mer än dubblats till 3,6 miljarder euro i fjol. I och med att storleken på bolaget ökar, har kostnaderna för marknadsföring som andel av försäljningen minskat från 27 procent år 2011 till 10 procent förra året. Zalandos mål är att komma ner till 6-8 procent och på så sätt öka lönsamheten i affärsmodellen ytterligare.

Även Kinneviks näst största innehav Millicom (27 procent av börsvärdet) har imponerat under 2017 och aktien har stigit med nästan 30 procent. Telekomoperatören med fokus på tillväxtmarknader satsar aggressivt på utbyggnaden av sitt 4G nätverk för att öka intäkterna från mobila datatjänster. Tillväxtmöjligheterna framstår som väldigt goda, driven av en successivt stigande smartphone penetration i de regioner bolaget är verksamt på. Dessutom är man mitt i en process att avyttra mindre intressanta tillgångar i Afrika vilket är rätt melodi för att lyfta koncernens lönsamhet framöver.

Kinneviks onoterade investeringar värderades vid utgången av mars till sammanlagt 12,1 miljarder kronor. Det är ganska exakt lika mycket som de ackumulerade investeringarna (netto efter erhållna utdelningar). Störst bland dessa är innehavet i Global Fashion Group (GFG), där Kinneviks andel om 35 procent av bolaget värderas till 5,4 miljarder.

GFG är en e-handelsaktör som är verksamt på 24 tillväxtmarknader (bland annat Brasilien och Ryssland) med en nettoomsättning på drygt 1 miljard euro ifjol. Bolaget växte med 26 procent ifjol och har goda utsikter att fortsätta växa kraftfullt de kommande åren, med understöd av Kinneviks kunnande inom e-handel.

I slutet av april fick Kinnevik en del uppmärksamhet för förvärvet av 18,5 procent i kabeloperatören Com Hem. Enligt Kinneviks tillförordnade vd Joakim Andersson fyller investeringen en lucka man hade på telekom- och mediaområdet.

Joakim Andersson

Men affären gjordes till ett överpris, vilket veckar frågor kring Kinneviks långsiktiga strategi och eventuella strukturaffär inom sektorn. Man har nu en portfölj med tre individuella bolag inom sektorn där Tele2 fokuserar på mobilt, Com Hem som primärt fokuserar på bredband och tv samt MTG som fokuserar på digital underhållning.

Egentligen passade Com Hem investeringen inte in i Kinneviks ambition att minska antalet portföljinnehav och satsa nya pengar på finansiella tjänster och hälsa. Målet är att närmare halvera antalet investeringar från nuvarande omkring 30.

En möjlig förklaring till köpet av Com Hem är att Kinnevik ville säkerställa att bolaget inte hamnar i fel händer och börjar utmana Tele2 som är ett relativt stort innehav för investmentbolaget (19 procent av börsvärdet).

I början av året sålde man Metro Sverige och hälften av innehavet i tyska Rocket Internet och så sent som förra veckan meddelade ledningen att man ska avyttra den resterande delen av Rocket för 2,1 miljarder kronor. Bara någon dag innan hade Rockets aktiekurs fått ytterligare fart efter man bekräftade planer att notera matleveranstjänsten Delivery Hero. Kinneviks investering i Rocket har varit en stor succé med en avkastning (IRR) på mer än 90 procent, eller sex gånger Kinneviks investerade kapital. Även fortsättningsvis så kommer Kinnevik och Rocket att samarbeta med varandra vad gäller de bolag man har gemensamma intressen i, som Global Fashion Group, Home24 och Westwing.

Redan innan den senaste aviserade försäljningen av Rocket-aktier så var investmentbolagets balansräkning i mycket bra skick för fler investeringar. Efter Com Hem investeringen på cirka 3,7 miljarder kronor och när pengarna från Rocket kommer in så kommer skuldsättningen landa kring 1 procent, vilket är långt under målet om en skuldsättningsgrad på högst 10 procent av portföljvärdet.

Tar man de aktuella börsvärdena av Kinneviks noterade innehav och adderar de rapporterade substansvärdena för de onoterade innehaven per den 31 mars, så får vi ett nuvarande substansvärde på 90 miljarder kronor. Det kan jämföras med Kinneviks aktuella börsvärde på 71 miljarder vilket innebär en rabatt kring 20 procent. De onoterade innehaven får man alltså på köpet och lite till. Det anser vi vara obefogad, bland annat med tanke på den fina trenden inom Zalando och den robusta finansiella ställningen för investmentbolaget.

Möjligtvis avvaktar marknaden tills att en ny vd är på plats för att få mer klarhet kring den långsiktiga strategin, men som investerare finns det ingen anledning att avvakta. Det är bara att passa på och fånga aktien.

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -