Lifcos imponerande förvärv

Aktieanalys Lifco har samlat en spretig men lönsam skara bolag under ett tak. Intäkterna är till stor del konjunkturstabila. Aktien lockar som del i en stadig grund till den långsiktiga aktieportföljen.

Carl Bennets industrikonglomerat Lifco imponerar på oss. Hittills i år har nio företagsköp genomförts. Köpekontrakt för ytterligare två tyska dentalverksamheter har skrivits och ska absorberats efter senaste kvartalets utgång. Totalt sett rymmer konglomeratet nu drygt 140 bolag i närmare 30 olika länder.

Lifco växer främst genom förvärv. Affärsmodellen känns igen från börsfavoriter som Indutrade och Addtech. Mindre bolag köps upp till låga vinstmultiplar och kan sedan värderas upp när de blivit en del av helheten. Det saknas inte uppköpskandidater och lågränteläget ger fin hävstång till affärerna.

Historiskt har antalet företagsaffärer legat kring 3–4 stycken per år för Lifco. Men den just nu högre förvärvsintensiteten väcker vårt intresse. Sannolikt blir det fler affärer kommande året då bolagets finansiella möjligheter är goda. Nettoskulden ligger på 2,3 gånger ebitda-resultatet. Det är en bit under bolagets riktlinje om maximalt 3 gånger ebitda-resultatet.

Hittills i år har omsättningen vuxit med 11 procent och det beror av bolagsköpen. Organiskt växte intäkterna bara med knappt 1 procent. Samtidigt har ebita-resultatet ökat med hela 23 procent jämfört med samma period i fjol.

Omsättningstillväxten ligger nära i linje med det historiska snittet. Mellan 2006–2016 har inkomsterna ökat med 13 procent per år. Under tioårsperioden har ebita-resultatet ökat med närmare 18 procent per år. Det är ett imponerande facit och det är inte orimligt att förvänta fler goda besked från bolagsköparen framöver.

Förvärvsdriven tillväxt är dock svårprognostiserad. Analytikerna som följer bolaget ha valt att vara mer restriktiva i sina framtidsvisioner. Enligt konsensus från Factset väntas omsättningen öka med 10 procent i år, 6 procent under nästa år och 4 procent under 2019. I prognosen stiger ebitda-marginalen till nära 18 procent under 2018, vilket är en god ökning från mindre än 14 procents marginal år 2014.

Konglomeratets verksamheter spretar ganska mycket. Dotterbolagen är fördelade på tre affärsområden och åtta divisioner.

Det främsta affärsområdet är Dental. Där inom säljs förbrukningsvaror till tandläkare. Härifrån kommer närmare 40 procent av intäkterna. Verksamheterna är konjunkturstabila och inte minst lönsamma. Över rullande tolv månader har försäljningen inom affärsområdet vuxit med 6,5 procent och ebitda-marginalen uppgick till drygt 18 procent.

Nästa fokusområde är Demolition & Tools. Affärsområdet säljer utrustning till bygg- och rivningsindustrin. Intäkterna har över tolv månader vuxit med 20 procent och man har levererat en lönsamhet i rörelsen på närmare 25 procent. Affärsområdet står för 20 procent av intäkterna.

Det sista affärsområdet, System Solutions, är en blandad kompott. Här ryms inredning till servicebilar, kontraktstillverkare, miljöteknik och sågverksutrustning. Sammantaget står bolagsblandningen för lika stor dela av intäkterna som Dental men marginalen är sämre, drygt 13 procent över rullande tolv månader. Omsättningstillväxten inom affärsområdet var 3 procent under perioden.

Den geografiska spridningen i bolagsportföljen är stor. Tyngdpunkten ligger i Sverige och Tyskland med respektive 20-procentiga andelar av omsättningen.

Den fina lönsamheten och det konjunkturstabila intäkterna motiverar prislappen på Lifco. På nästa års väntade vinst värderas konglomeratet till p/e 20 men det är inte orimligt i relation till värderingen på börsen i stort.

Huvudägaren Carl Bennet har en betydande ägarandel och vd Fredrik Karlsson har styrt skeppet i rätt riktning sedan 1998. Därför är investeringen i trygga händer.

Vi tror att den generella oron för stigande marknadsräntor är ett avlägset bekymmer i Sverige. Det innebär att Lifcos förvärvsmodellen - att låna billigt, köpa billigt, absorberar och värdera upp - lär fungera väl även i framtiden. Vår rekommendation blir köp till den långsiktiga portföljen.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Lifco B Köp 287,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -