Vitec: Vårt förtroende är orubbat

Rapportkommentar: 2017 blev ytterligare ett hyggligt år för programvarubolaget Vitec. För 16:e året i rad höjer bolaget utdelningen.

Omsättningen och rörelseresultatet har ökat inom alla affärsområden utom Mäklare som fortfarande haltar efter två tidigare kundförluster. 

Intäkterna steg med 28 procent under året, exkluderat förvärv var tillväxten dock mer marginell. Sen 6 juli har årets stora förvärv MV Nordic bidragit med 89,2 Mkr i ny omsättning.

MV Nordic ryms inom affärsområdet Hälsa och Utbildning. Nytillskottet har dock en lägre andel återkommande intäkter än övriga delar i koncernen. Det innebär att andelen sjönk för koncernen från 77 procent i fjol till 71 procent under 2017. I absoluta tal ökade dock de repetitiva intäkterna till 610 Mkr.

Räkneverket på högsta raden stannade på 855 Mkr, strax över vad vi förväntat i omsättning när bolaget analyserades i höstas. Vår tro är fortfarande att omsättningen spränger miljardvallen år 2019.

Men exakt när det sker beror på vad Vitec kan lyckas med på förvärvsfronten. Enligt vd Lars Stenlund förs flera aktiva förvärvsdialoger, och bolaget har finansiella förutsättningar att agera. Checkkrediten utökades under 2017 med 200 Mkr till 450 Mkr. Ungefär 180 Mkr finns kvar att utnyttja, likvida medel och checkkrediten uppgick vid kvartalets utgång till 78 Mkr.

På vår prognos värderas verksamheten till 20,7 gånger rörelseresultatet (Ev/ebit). Men värderingen faller snabbt om vi blickar mot 2019 och framåt.

Bolaget har under året gjort större aktiveringar av eget arbete och avskrivningar på immateriella rättigheter. Det påverkar marginalen och det redovisningsmässiga resultatet negativt. Det ger en något missvisande bild av bolaget framfart längre ned i redovisningen.

Oron för att ledningen tappar kontroll över den decentraliserade koncernen har alltid funnits. Och i vd-ordet lyfts ökade satsningar på företagskulturen som extra viktiga.

Den förvärvsdrivna affärsmodellen har fungerat väl under många år och sannolikt kommer den göra det i en överskådlig framtid. Men villkoren för vidare finansiering kan bli tuffare om marknadsräntorna stiger.

Vitec har inte varit någon raketaktie under de senaste månaderna men den har stått emot den allmänna börsnedgången väl. Vårt förtroende för bolaget är orubbat även om värderingen är hög.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -