Tolv köpvärda aktier i januari

Köptips När mycket går ens väg på aktiemarknaden är det bäst att agera i så liten utsträckning som möjligt. Bakom varje hörn lurar en ny fara men vilken den är blir inte självklart förrän det redan är försent.

Har du följt tipsen i Placeras köpvärda aktier under 2019 så har du redan gjort minst sexton aktieaffärer i och med bytena som genomförts på listan under året. Aktiekurser svänger snabbt på börsen. Ur ett driva-företagsperspektiv är ett år en väldigt kort tidsperiod.

För en investerare kan det dock kännas som en evighet. Under 250 handelsdagar kan en individs ekonomiska situation förändras radikalt tack vare, eller på grund av, aktiemarknaden.

Flera av affärsförslagen bland Placeras köpvärda aktier har under året stigit i värde med mer än 50 procent. Många resonerar nog kring att ta hem vinster efter årets galna uppgångar. Det kan vara gott så.

Men som den legendariske investeraren Peter Lynch beskriver, om du säljer en aktie redan när den givit 30, 40 eller 100 procents avkastning så kommer du aldrig någonsin att äga en så kallad tenbagger – alltså en aktie som avkastat tio gånger pengarna eller mer än 900 procent.

För långsiktiga investerare i framgångsrika företag blir effekten av att hålla sig extra tydlig. Med ett inköpspris på 100 kronor per aktie och ett aktuellt marknadsvärde på 200 kronor per aktie, ger varje ytterligare procents uppgång från 200 kronor 2 procents avkastning på inköpspriset.

Det är klassiskt att tala om långsiktighet när börsen nyligen rusat och livet leker. Då är självförtroendet oftast på topp. Samtidigt finns det sällan anledning att stöka omkring i portföljen så länge den avkastar i linje eller bättre än marknaden i stort.

Därför är den enda förändringen jag föreslår för er som följt inspirationen från Placeras köpvärda aktier att inför januari se över aktievikterna i den egna portföljen. Det kan komma att innebära både köp- och säljbeslut helt beroende av hur du valt att komponera just din portfölj.

Har du följt våra råd så har sannolikt vikten hos tillexempel Balco, Balder, Lifco och Nibe ökat till en betydligt större andel än vid årets början. Det kanske innebär att du just nu har en riskprofil som du inte riktigt tänkt dig.

Med rekordhög värdering i Nibe och Lifco samt vissa bubbeltendenser inom fastighetssektorn går det lätt att motivera en justering av portföljvikten i dessa innehav. Allt för att undvika att en för stor del av portföljens öde vilar på 2019-års vinnaraktier.

Men eftersom vi precis som Peter Lynch inte ska nöja oss med att äga bra bolag i ett fåtal månader eller år föreslår jag ett enkelt tankesätt för att bli mer tålmodig med sina investeringar när värderingarna rusat.

Ett enkelt sätt är att sluta prata aktier och istället tala om bolag. När aktier blir andelar i riktiga företag skapas plötsligt ytterligare dimensioner till varje köp- och säljbeslut – där är värderingen en viktig parameter men kanske inte avgörande.

Priset på en aktie (en ägarandel i ett företag) kan stiga och sjunka dramatiskt i värde över en natt. Prissättningen på börsen beror av utbud och efterfrågan och tillgången på aktier i det specifika företaget. Allt annat lika; ju färre aktier som finns tillsalu, eller ju fler som vill köpa, desto högre blir prislappen på andelarna som byter hand.

(Att amerikanska investerare är så förtjusta i aktieåterköp är därför inte så konstigt. Främst driver bolagen som återköper egna aktier ett minskat utbud. Det påverkar inte verksamhetens förmåga att generera kassaflöden men höjer artificiellt vinsten per aktie - vilket i sin tur påverkar värderingen när den mäts i relation till vinsten. Skattetekniskt är det fördelaktigt att priset på aktierna ökar istället för att utdelning lämnas och sedan beskattas. På aktiemarknaden fungerar taktiken mycket bra.)

Efterfrågan bestäms också av en rad av varandra oberoende parametrar. Några av villkoren har ingenting med bolagets kvalitet, intjäning eller lönsamhet att göra.

Därför är det avgörande att kunna avgöra vad som är ett högt värderat bra bolag och vad som är en substanslös bubbla.

Varje år föds ett tusental bubblor på aktiemarknaden som inte underbyggts av annat än marknadsaktörernas orimliga förväntningar på ett företagande som än så länge inte finns. Det är lätt att dras med i dessa aktie-bubblor, för vem vill inte spekulera i något som stiger hysteriskt snabbt i värde.

Många utav de värsta pannkakorna går dock att undvik genom att se på sig själv i ljuset som delägare i ett företag hellre än en aktiespekulant (Så vida du inte vill vara just en spekulant och inte en långsiktig investerare).

Om jag ställer frågan rätt ut – skulle du vilja bli delägare i ett företag med kort historik och som blöder pengar bara för att priset på andelarna stiger?

Ändå är det många som nappar på chansen att investera i högst tveksamma börsraketer vid diverse börslistningar och nyemissioner.

Efterfrågan bestäms också av om en aktie anses vara högt eller lågt värderad, vilket använts frekvent som köp och sälj-argument bland proffsen. Hur värderingen används beror på vad avsändaren vill förmedla för budskap. Allt annat lika är efterfrågan på högt värderade aktier större än på lågt värderade aktier, vilket också säger sig självt.

Att sälja dyrt och köpa billigt är den aktiva förvaltarens våtaste dröm. För att lyckas med det måste man, grovt förenklat, gå emot marknaden och sälja aktier på vilka efterfrågan är hög och köpa de som ingen annan vill ha. För att lyckats med det konststycket behöver du vara mycket smart och snabb, eftersom det krävs att man ser det ingen annan redan sett.

Att köpa till medianpris eller till och med dyrt och sedan sälja dyrare är ytterligare en strategi. Det kräver inte samma hjärnkapacitet men kan vara minst lika lönsamt då sannolikheten för att få kapitalfel torde vara mindre.

Placeras köpvärda aktier tar klivet in i 2020 med samma laguppställning och med vetskapen att flera av aktierna på listan handlas till rekordvärderingar, vilket i ett kortare perspektiv kan innebära att efterfrågan på aktierna tillfälligt sviker och priserna faller.

Inför december lyftes amerikanska Amazon som en intressant placering. Bolaget har tagit tunga investeringar under 2019 och nu väntas bolaget kunna skörda frukten ut av detta. Årets julhandel blev en braksuccé. Under december har aktien stigit närmare 3 procent.

Flera bolag, däribland Balco, Nibe, Lifco och Balder har värderats upp med 10–12 procent under månaden. Sämst i urvalet är kanadensiska Savaria som tappat 1,3 procent.

Här är Placeras tolv köpvärda aktier.

BAS: AAK

AAK producerar förädlade vegetabiliska specialfetter till kunder inom livsmedels-, konfektyr- och kosmetikabranschen. Verksamheten är konjunkturstabil men påverkas av priset på en rad råvaror, bland annat kakaosmör och mjölkfetter.

Bolaget har under de senaste nio åren vuxit från 15 miljarder kronor i omsättning till drygt 28 miljarder kronor över de senaste rullande tolv månaderna. Vinstmarginalen har under samma period legat stabilt kring 4–5 procent, och bolaget lämnar drygt 1 procents direktavkastning.

Tillväxtutsikterna är goda och bolaget väntas fortsatt växa vidare i en maklig takt, med en bibehållen lönsamhet, enligt Marketwatch. (Utveckling sedan köprekommendation november 2019 +4 procent)

BAS: Microsoft

Microsoft-aktien steg till en ny rekordhögstanivå efter en flera månader lång konsolidering triggat av kvartalsrapporten. I sin helhet var rapporten ett styrkebesked. Microsoft är ett väldiversifierat mjukvaruföretag med ungefär tio avdelningar. Majoriteten utvecklas positivt. Gaming-delen tar emot och molntjänstbenet inklusive Azure briljerar.

Ytterligare en trigger är att Microsoft vunnit molntjänstkontraktet Jedi värt 10 miljarder dollar med Pentagon. I kampen om kontraktet deltog även molntjänstrivalen Amazon som förväntas överlaga beslutet. (Utveckling sedan köprekommendationen februari 2019 +42 procent)

BAS: Lifco

Lifco-aktien har gått dåligt sedan juli men är fortfarande ett av listans starkaste långsiktiga bets. Aktien har funnits på vår lista i ett år och avkastningen summerar, trots årets motgångar, till 70 procent. Nu ser aktien ut att vända kring det långa medelvärdet MA200. Kvartalsrapporten från bolaget var okej. Organiskt växte omsättningen med 5 procent och ebitda-marginalen motsvarar den i fjol. (Sedan köprekommendationen oktober 2018 +99 procent)

SPETS: Amazon

I år har Amazon inte vuxit mer än 25 procent på aktiemarknaden, vilket innebär att aktien underpresterat den tekniktunga Nasdaq-börsen. För att inte tala om avkastningsgapet som skapats i år mot tech-bolag som Apple eller Facebook.

Prislappen på Amazon i relation till det fria kassaflödet har fallit till samma nivå som under 2016 och 2017, vilket är långt lägre än toppnivåerna under hypen 2018. Resultaten var sämre än väntat i tredje kvartalet och bolaget har sänkt sin guidning gällande intäkterna i fjärde kvartalet. Men den som vågar se bortom årets resultat kan konstatera att analytikerkollektivet förväntar sig en tydlig förbättring av rörelsemarginalen under 2020 och 2021, samtidigt som omsättningen förväntas öka med 19 respektive 17 procent. Det kan ge stort utslag på vinsterna. (Utveckling sedan köprekommendationen december 2019 + 3 procent)

SPETS: Mastercard

Branschen har strukturell tillväxt och Mastercard jagar ikapp marknadsledaren Visa. Under de kommande tre åren väntas Mastercard ha en högre omsättningstillväxt än Visa. Den i utgångsläget lägre bruttomarginalen väntas öka stadigt fram till 2021. Kortbetalningar växer strukturellt och förväntas öka kraftigt under kommande år.

I senaste kvartalet ökade Mastercard sin vinst per aktie med 21 procent mot väntade 13 procent.  Omsättningen steg med 14 procent, vilket var som väntat. (Utveckling sedan köprekommendationen februari 2019 +36 procent)

SPETS: Nibe

Aktien är en av det äldsta förslagen på Placeras lista över köpvärda aktier. Värmepumpsbolaget är en klassisk förvärvare med höga ambitioner. (Utveckling sedan köprekommendationen november 2016 +153 procent)

SPETS: Fast. Balder

Vd och grundaren Erik Selin är en bevisad hejare på affärer. Starka kassaflöden ger bolaget flexibilitet att välja rätt projekt i rätt tid. (Utveckling sedan köprekommendationen december 2018 +74 procent)

BAS: LVMH

LVMH har inte överavkastat sedan vi valde in aktien till listan. Men de långsiktiga trenderna är fortsatt starka för bolaget. Kvartalsrapporten var bra och trots oroligheter i Hong Kong överträffade bolaget marknadens förväntningar. Det samma gäller även andra bolag i lyxsegmentet som L’oreal, Hermes, Burrberry och Kering. (Sedan köprekommendationen aug 2019 +9 procent)

SPETS: Savaria

Hissbolaget Savarias rapport för det tredje kvartalet visade en omsättningsökning på 34 procent jämfört med samma kvartal förra året. Det som framför allt var glädjande var att vinsten per aktie äntligen vände upp igen. Nettovinsten per aktie 16 blev kanadensiska dollarcent att jämföra med 6 cent samma kvartal förra året.

För helåret räknar bolaget nu med en omsättning på mellan 370 till 380 miljoner kanadadollar. Bolaget räknar med en ebitda på mellan 55 och 60 miljoner CAD. Rapporten togs emot väl av marknaden. (Sedan köprekommendationen maj 2019 +8 procent)

BAS: Vonovia

Bostadsjätten Vonovias niomånadersrapport var stabil. Hyresintäkterna uppgick till 1527 miljoner euro. Det innebär en ökning med 9,3 procent jämfört med samma period förra året. Det som driver tillväxten är främst expansionen på den svenska hyresmarknaden.

Det bokförda värdet per aktie steg till 50,26 euro, vilket är en ökning med drygt 6 procent jämfört med samma period 2018. Aktien handlas alltså fortfarande under bokfört värde. (Sedan köprekommendationen september 2019 +6 procent)

SPETS: Cibus Nordic Real Estate

Fastighetsbolaget erbjuder hög direktavkastning och stabil intjäning. Bolaget äger fastigheter för drygt 9 miljarder kronor med fokus på livsmedel- och dagligvaruhandeln i Finland. Största hyresgästen är Kesko som står för knappt 55 procent av driftöverskottet. Lågpriskedjan Tokmani står för 27 procent.

Cibus är kanske inte det snabbast växande fastighetsbolaget på Stockholmsbörsen men erbjuder i gengäld trygga hyresgäster och hög direktavkastning.

Aktien har gått bra i år men värderas fortfarande lägre än flertalet fastighetsaktier på Stockholmsbörsen. Framför allt värderas kassaflödena relativt lågt vilket borgar för en bra direktavkastning. För tillfället väntas direktavkastningen för såväl 2019 och 2020 ligga kring 7 procent. (Utveckling sedan köprekommendationen maj 2019 +21procent)

SPETS: Balco

Balco-aktien har gått mycket bra i år och bolaget kunde inte riktigt leva upp till förväntningarna i det tredje kvartalet. Försenade projektstarter påverkade tillväxten negativt. Orderingången var dock stark och utsikterna för de kommande åren är fortsatt ljusa. Framför allt lockar den höga andelen renoveringsuppdrag då det gör verksamheten relativt okänslig för konjunktursvängningar. (Utveckling sedan köprekommendationen maj 2019 +53 procent)

Januariutgåvan av Placeras Strategidokument

Hopp om konjunkturvändning

Köpvärda fonder i januari

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
NIBE Industrier B Köp 163,35 -
Lifco B Köp 575,50 -
AAK Köp 179,05 -
Amazon.com Köp 1 869,80 -
Mastercard Köp 301,06 -
Fast. Balder B Köp 437,00 -
Savaria Corp. Köp 14,04 -
Balco Group Köp 93,00 -
Cibus Nordic Real Estate Köp 145,00 -
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Köp 416,26 -
Vonovia SE Köp 48,05 -
Microsoft Köp 158,96 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -