Ny fond i barnens portfölj - så gör jag

Fonder Årets första halvår har varit stökigt på finansmarknaderna. Jag passar nu på att se över barnens sparande och genomföra ett fondbyte.

Barnens fondsparande har i år en liten negativ avkastning. Det är marginellt bättre med en svensk indexfond. Men samtidigt är det klart bättre än en global aktieindexfond som backat drygt 6 procent i år. Med tanke på att barnensfondportfölj bara innehåller två fonder med investeringsfokus på Stockholmsbörsen är årets avkastning bra.

Jag försöker hitta en långsiktig mix av bra aktivt förvaltade fonder tillsammans med billiga och bra indexfonder till barnens långsiktiga fondsparande. Totalt månadssparar jag i åtta fonder. Riskspridning mellan olika regioner, länder och valutor är viktigt.  

Årets utvärdering skiljer ganska mycket från de tidigare. Den stora skillnaden är att den svenska kronan har återhämtat sig betydligt mot flera valutor. Dollarn har sedan årsskiftet tappat runt 6 procent mot kronan. En valutarörelse som påverkar utländska dollar tillgångar och fonders avkastning negativt. Euron har varit starkare och bara tappat 2 procent i värde mot kronan.

Två av fondvalen sticker ut avkastningsmässigt i år. Det är de två tillväxt och innovationsdrivna fonderna TIN Ny Teknik och Lannebo Teknik.

Fonden TIN Ny Teknik har lyckats otroligt bra med en 32-procentig uppgång. Det är extra glädjande då fonden togs in vid årsskiftet. Förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden. TIN Ny teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken.

Totalt har fonden 59 innehav och spelutvecklare väger tyngs på 33 procent. De tio största bolagen väger knappt 35 procent.

Bland årets bästa bidragsgivare hittar vi spelutvecklaren Stillfront Group som har stigit drygt 120 procent sedan årsskiftet. Evolution Gaming som har dubblat sitt börsvärde i år hör också till årets bästa bidragsgivare.

Lannebo Teknik förvaltas aktivt av Johan Nilke och Helena Broman som föredrar att investera i tillväxtbranscher. De förvaltar en koncentrerad portfölj med drygt 30 innehav. De är inte rädda att avvika mycket från Index.

Fokus är att investera i ledande innovativa och välskötta bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård. Bland årets största bidragsgivare hittar vi det svenska molntjänstbolaget Sinch som stigit hela 139 procent. E-handelsjätten Amazon som är fondens tredje största innehav har avkasat drygt 62 procent i år.

Det blir ett fondbyte i barnsparandet. Jag tar ut Spetsfonden Swedbank Robur Östeuropa. In kommer den aktivt förvaltade MS INVF Asia Opportunities A. Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016. Fonden är koncentrerad och avvikelsen från index är stor. Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities framgångsrikt.

Investeringsprocessen påminner mycket om den för Globalfonden. Det är ett starkt fundamentalt fokus med en grundlig aktieanalys. Bolagens värdering är central i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god kassaflödestillväxt. Investeringsmandatet är brett. Fonden har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad på runt 30 bolag. Förvaltarna investerarar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på runt 8 procent. De tio största innehaven väger runt 50 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Förvaltarna har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren och inte minst i år. De senaste tre åren har fonden en avkastning per år på otroliga 21 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets 5 procent.

Risken i fonden mätt som standardavvikelse är lite högre än kategorisnittet. Men den stora överavkastningen gör det till en ovanligt bra prestation riskjusterat.

Mina grabbar har ganska många år kvar före de ska använda kapitalet så jag fortsätter att ha en hög aktieexponering i fondvalen. Månadssparandet sker till lika stor del i varje fond och jag passar nu på att rebalansera portföljen – som vanligt till lika stora fonddelar.

Jag vill också passa på att slå ett slag för månadssparandet. Det är tydligt när börserna svänger som nu, att du köper andelskurser vid olika tidpunkter både i uppgång, i nedgång och efter nedgång på börserna. Precis som under 2019 har varit är det viktigt att sprida ut inköpen även i år.

Övriga sju fonder väljer jag att ha kvar i barnens fondsparande.

 

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård. Mitt andra teknikfondsval är Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

TIN Ny Teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 

UB Infra investerar i stabila Infrastrukturbolag. Fonden har över tid avkastat som en globalfond till lägre risk. Om börserna fortsätter att åka jojo, kan UB Infra vara ett stabilare och mer defensivt val.

Fonden förvaltas sedan 2007 av Pekka Niemelä på finska United Bankers. Han förvaltar två fonder, en med tillväxtmarknadsfokus och UB Infra A som investerar globalt i börsnoterade infrastrukturbolag från OECD-länderna, alltså 36 medlemsländer som har ett ekonomiskt utvecklingssamarbete.

Europafonder har haft ett överraskande starkt 2019 i spåren av osäkra Brexit-förhandlingar och en tydlig påverkan av handelskriget mellan USA och Kina. Men jag väljer att fortsätta satsa på AMF Aktiefond Europa. Fonden har en attraktiv årlig förvaltningsavgift på 0,4 procent, vilket är lägst i klassen för aktivt förvaltade Europafonder.

Förnyelsebar energi har goda långsiktiga strukturella tillväxtutsikter. Det känns mer än någonsin som att det ligger i tiden att satsa på sol, vatten och vind som energikällor. CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Europa och Amerika är de dominerande marknaderna på drygt 90 procent av fondens värde.

Spiltan Aktiefond Investmentbolag, ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond. Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Jag tilltalas av att bolagen oftast leds av ägare med kött och blod som är långsiktiga. Så vad passar bättre än att den sista fonden Spiltan Global Investmentbolag som är en indexfond, precis som den svenska varianten.

Fonden investerar i ett 30-tal investmentbolag på global basis. Största investering är superinvesteraren Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway på drygt 8 procent.

Fonden investerar även i japanska Softbank Group som var tidiga investerare i internetbolagen Yahoo och kinesiska Alibaba. Bolaget leds av den visionäre grundaren Masayoshi Son som även är japans rikaste man. Och inte minst investerar de i Familjen Agnellis maktbolag EXOR som bland annat är huvudägare i Ferrari. Och inte minst i Placera favoriten lyxvarukonglomeratet LVMH Förvaltningsavgiften är överkomliga 0,5 procent per år.

Månadssparandet sker lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om barnportföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Mer från förstasidan

Mest läst

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -