Två nya fonder till min pensionsportfölj

Så gör jag Sommaren börjar lida mot sitt slut. Jag inser att det över ett år sedan jag såg över mina fondval i tjänstepensionsportföljen. Nu är det dags att välja nytt.

Tjänstepensionsportföljen har haft en bra utveckling och lyckats klå en globalindexfond med bred marginal och en svensk indexfond med en liten marginal.

Sedan förra fondbytet som genomfördes den 23 maj i fjol har min tjänstepension med månatliga premieinsättningar avkastat 15 procent. Den har precis klarat av att klå en svensk aktieindexfond som avkastat 14 procent. Men det är hela åtta procentenheter bättre än en bred global indexfond.

Det här är en av de första fondutvärderingarna som jag skriver där de utländska fondinvesteringar missgynnats av en allt starkare svensk krona. Den svaga krontrenden som varit under många år har nu vänt och dollarn har sjunkit med drygt 10 procent mot den svenska kronan sedan slutet på maj 2019. Kronans framfart har varit mindre stark mot euron som har tappat drygt 4 procent i värde.

Bästa bidrag till tjänstepensionsportföljen sedan senaste fondbyten i maj 2019 har fonden TIN Ny teknik. Förvaltarna Carl Armfelt och Erik Sprinchorn har fokus på innovativa små- och medelstora bolag i Norden. TIN Ny teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken.

Totalt har fonden 59 innehav och spelutvecklare väger tyngst på 33 procent. De tio största bolagen väger knappt 35 procent. Fonden har en avkastning på närmare 60 procent under tidsperioden. Bästa bidragsgivare det senaste året i fonden är spelutvecklarna Stillfront Group och Evolution Gaming. Båda aktierna har stigit betydligt mer än 200 procent.

Lannebo Teknik förvaltas aktivt av Johan Nilke och Helena Broman. De fokuserar på att investera i tillväxtbranscher. De förvaltar en koncentrerad portfölj med 35 innehav och är inte rädda att avvika mycket från Index. Fonden är näst största bidragsgivare i min portfölj och har stigit med 34 procent under perioden.

Fokus är att investera i ledande innovativa och välskötta bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård. Bland de största bidragsgivarna det senaste året hittar vi världens största teknikbolag Apple som stigit hela 123 procent. Amazon som är fondens tredje största innehav har avkastat drygt 77 procent de senaste tolv månaderna.

Nu blir det två fondbyten i tjänstepensionsportföljen. Jag tar först ut Spetsfonden Swedbank Robur Östeuropa. In kommer den aktivt förvaltade MS INVF Asia Opportunities A.

Fonden har fokus på kvalitetsbolag som har en bra förmåga att generera ett långsiktigt aktieägarvärde. Man letar gärna bolag med ledande positioner inom tillväxtområden och som drar fördel av högra inträdesbarriärer för konkurrenterna.

Fonden förvaltas av Kristian Heugh och Krace Zhou sedan 2016. Fonden är koncentrerad och avvikelsen från index är stor. Kristian Hoegh förvaltar samtidigt Placeras globalfondsfavorit MS INVF Global Opportunities framgångsrikt.

Investeringsprocessen påminner mycket om den för globalfonden. Det är ett starkt fundamentalt fokus med en grundlig aktieanalys. Bolagens värdering är central i investeringsprocessen. Bolagen ska vara lågt värderade relativt utsikterna för det hållbara resultatet, och med en god kassaflödestillväxt. Investeringsmandatet är brett. Fonden har inga begränsningar vad gäller exponering mot länder eller underkategorier.

Fonden är väl diversifierad och koncentrerad på runt 30 bolag. Förvaltarna investerarar en ganska stor del i bolag man tror mest på. Oftast får de största investeringarna en andel på runt 8 procent. De tio största innehaven väger drygt 54 procent, vilket ger en stor avvikelse mot index och fondkategorin.

Förvaltarna har lyckats med konststycket att skapa en avkastning som är bäst i klassen för de tre senaste åren och inte minst i år. De senaste tre åren har fonden en avkastning per år på otroliga 21,5 procent. Betydligt bättre än kategorisnittets 15,1 procent.

Risken i fonden mätt som standardavvikelse är lite högre än kategorisnittet. Men den stora överavkastningen gör det till en ovanligt bra prestation riskjusterat.

Det andra fondbytet blir ett lite ovanligare, då jag helt enkelt väljer att göra ett internt fondbyte mellan två Spiltanfonder.

Jag väljer att byta ut Spiltan Globalfond Investmentbolag och ta in Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den svenska varianten är ett unikt bra alternativ för oss som vill ha en passivt förvaltad svensk aktieindexfond.

Fonden placerar i en koncentrerad portfölj av svenska investmentbolag, som är delägare i mer än 75 börsnoterade bolag. Fondens onoterade innehav ger en extra krydda. Fonden har gått betydligt bättre än Stockholmsbörsens index sedan starten 2012, till en förvaltningsavgift på låga 0,2 procent per år.

Övriga sex fonder väljer jag att ha kvar i min tjänstepensionsportfölj.

Jag gillar innovativa tillväxtbolag inom intressanta branscher som teknik, internet, media och hälsovård och har valt Lannebo Teknik. Det är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar globalt i innovativa och välskötta bolag. Fokus är att investera i ledande bolag med goda tillväxtmöjligheter inom teknologi, telekom och hälsovård.

TIN Ny Teknik investerar i bolag inom mjukvara, hälsovård och digitala varumärken. Områden som blir allt viktigare i framtiden i spåren av teknisk innovation. Huvudfokus är långsiktiga investeringar i innovativa bolag med lönsamhet och starka kassaflöden. Fonden undviker förhoppningsbolag och biotechbolag. 

Handelsbanken Nordiska Småbolag. De nordiska länderna har en stabil tillväxt, och genom att investera på de nordiska börserna får vi en jämn och bra fördelning mellan olika sektorer. Norden har historiskt varit en mycket dynamisk och tillväxtvänlig region. Att diversifiera på övriga nordiska börser de senaste åren har hjälp till att öka avkastningen då Stockholmsbörsen har haft en svag period.

CB Save Earth Fund är en aktivt förvaltad miljöfond med etisk och hållbart ramverk som har en koncentrerad portfölj som bygger på långsiktiga investeringsbeslut. Fonden ger en bra riskspridning genom att placera globalt i tre starka miljötrender – förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering. Europa och Amerika är de dominerande marknaderna på drygt 90 procent av fondens värde.

Storebrand Global Multifactors egenutvecklade modell har lyckats identifiera företag som förväntas överträffa världsindex. Fonden är en global aktiefond som investerar på de utvecklade aktiemarknaderna. Den egenutvecklade modellen tar ut de bolag som uppfyller modellens kriterium bäst inom varje faktor. Fonden investerar sedan i mellan 250 och 350 medelstora och stora företag över hela världen. Var och en av de fyra faktorerna står för en fjärdedel – enkelt och transparent.

UBS EF China Opportunities sticker ut som en av de bäst förvaltade kinafonderna. Fonden förvaltas av Bin Shi som föredrar att investera i tillväxtbolag och inte är rädd att avvika mycket från Index. Han har en osedvanlig förmåga att hitta framtida aktievinnare. Gärna bland mindre ouppmärksammade bolag.

Månadssparandet sker lika stor del i varje fond och jag passar på att rebalansera om portföljen till lika stora fonddelar vid varje årsskifte och nu i samband med fondbyten.

I ”gamla” tjänstepensionskonton utan nya premieinsättningar gör jag inga förändringar förutom att jag passar på att balansera om till lika stora fonddelar.

För mer information om de fondvalen, läs mer här.

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden? Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Spiltan Aktiefond Investmentbolag Köp 470,53 -
Lannebo Teknik Köp 12,08 -
CB Save Earth Fund RC Köp 219,25 -
UBS (Lux) EF China Oppo(USD) P SEK acc Köp 1 258,38 -
MS INVF Asia Opportunity A Köp 571,61 -
TIN Ny Teknik A Köp 179,77 -
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK) Köp 1 322,52 -
Storebrand Global Multifactor A Köp 2 261,49 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -