Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) föll kraftigt under måndagen, en nedgång 2.2 procent och indexet stängde på 790 punkter. Tekniskt har kursen brutit upp genom taket i den fallande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på medellång sikt. Detta signalerar i första hand en svagare nedgångstakt, alternativt början på en mer horisontell utveckling.

Stöd- och motståndsnivån vid 806 punkter i den medellånga grafen har testats vid flera tillfällen den senaste tiden. Kursen har återigen brutit ned genom stödet vid cirka 806 punkter som därmed har ombildats till en motståndsnivå och vidare nedgång är signalerad. Närmaste stödet finner vi runt 768 punkter på kort sikt.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 46. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 34. Det är därmed en övervikt av optimister på marknaden på kort sikt men på lång sikt är det fortsatt övervikt av pessimister.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 335 köp och 86 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 80 procent. Köpandelen på årsbasis är också på 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Rekommendation: Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Aktiekursen till Gaming Innovation Group som erbjuder tjänster till iGamingindustrin har trendmessigt brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling.

I slutet av juli och början av augusti i år identifierade Investtechs algoritmer köpsignaler från en rektangelformation (REC) samt en omvänd huvudskuldra-formation (IHS). Formationernas målkurser (spetsarna på de gröna REC och IHS pilarna) har uppnåtts men signalerar fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen saknar motstånd och stöd återfinns vid cirka 20.50 kronor. Aktien har en starkt positiv volymbalans där omsättningen i aktien varit större på uppgångsdagar och lägre på nedgångsdagar. Det indikerar att optimismen är ökande hos investerare. Aktien har även ett starkt positivt momentum där vidare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat.

Gaming Innovation Group är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Aktiekursen till stålföretaget SSAB (B-aktien) utvecklas i en bred stigande trendkanalen som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Investerarna har under en längre period varit villiga att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

Stigande trender ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat. I slutet av förra året identifierades en köpsignal från en rektangelformation (REC), där formationen indikerar vidare uppgång. Kursen har stöd vid cirka 42.00 kronor och motstånd vid cirka 62.30 kronor.

SSAB B är positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Teknikkoncern Sdiptech ser tekniskt negativ ut. Aktieägare har över en längre tid godtagit lägre och lägre kurser för att komma ut ur Sdiptech B. Aktiekursen utvecklas därmed i en fallande trendkanal på medellång sikt, vilket signalerar en ökande pessimism bland investerarna.

Kursen har stöd vid cirka 233 kronor och motstånd vid cirka 280 kronor. Brott genom en av dessa nivåer signalerar fortsatt riktning.

Sdiptech B är negativ på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar. Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -