Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) var ned 0.58 procent under måndagen och stängde på 737 punkter. Indexet har därmed sjunkit för femte dagen i rad och den senaste månaden har indexet sjunkit hela 10.24 procent. Ser vi till den tekniska bilden utvecklas indexet i en fallande trend på medellång sikt. 730-734 punkter är stöd, brott ned genom dessa nivåer ger säljsignal. På uppsidan har vi motstånd vid 806 punkter.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 20. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimismindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 28. Det är därmed en övervikt av pessimister på marknaden på kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 721 köp och 124 sälj, vilket motsvarar en köpandel på 85 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt negativ på medellång sikt (1-6 månader). Närheten till stöd- och motstånd gör att rekommendationen snabbt kan komma förändras. Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Den tekniska bilden till konsultbolaget B3 Consulting Group ser positiv ut. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget och det ger goda statistiska utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har stöd vid cirka 94.00 kronor och motstånd vid cirka 133 kronor.

B3 Consulting Group är även maximalt positiv på Investtechs insideranalys med flera insiderköp den senaste tiden. Aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Den isländska banken Arion Bank som är noterad på Stockholmsbörsens Large Cap lista ser tekniskt positiv ut på medellång sikt. Aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är ett resultat av att investerarna varit villiga till att betala högre kurser för att köpa in sig i bolaget. Det indikerar en ökande optimism bland investerare och ger goda utsikter för vidare uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på trender.

Redan i starten av juli och runt den 10 augusti i år identiferades köpsignaler från rektangelformationer (REC) som ger signal om vidare uppgång. Kursen testar stödet vid cirka 13.10 kronor. Det borde ge en reaktion uppåt, medan ett brott nedåt genom 13.10 kronor utlöser en säljsignal.

Arion Bank SDB är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Kursen till mobiloperatören Millicom International Cellular SDB återfinns i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det är ett tecken på ökat utbud och att det finns ett överskott av säljare och investerare har varit villiga att sälja sig ur bolaget till lägre och lägre kurser över en längre tid.

Kursen har dessutom brutit den sista stödnivån vid cirka 136 kronor och vidare nedgång singnaleras. Det är nu motstånd vid 136 kronor vid reaktioner tillbaka. Statistiskt har aktier där kursen har brutit ned genom stödnivåer underpresterat enligt Investtechs forskning.

Volymtoppar och volymbottnar stämmer dåligt överens med toppar och bottnar i kursen. Volymbalansen är också starkt negativ, vilket bekräftar den negativa trendbilden. Ett RSI-värde under 30 visar att momentum i aktien är starkt negativt.

Millicom International Cellular SDB är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -