Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsen (OMXSPI) utvecklades negativt under måndagen. Det blev en nedgång på 1.84 procent och indexet stängde på 869 punkter. Efter senaste tidens positiva utveckling har kursen brutit upp genom motståndet vid 826 punkter samt fått köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som signalerar om fortsatt uppgång. Kursen har även brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. 826 punkter har ombildats till en ny stödnivå efter brottet medan 910 punkter utgör närmaste motståndsnivå.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 62. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet i 56. Vi har därmed en försiktigt övervikt av optimister på både kort- och lång sikt.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och sälj transaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 204 köp och 70 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 74 procent. Köpandelen på årsbasis är 83 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

Vi är inne i rapportsäsongen vilket återspeglas i aktiviteten bland bolagens insiders. Senaste veckan har det enbart registrerats 30 affärer (24 köp och 6 sälj). I och med att ny information kommer till marknaden i samband med rapportsläpp är många av bolagens insynspersoner förbjudna att handla aktier i sina egna bolag.

Stockholmsbörsen är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden. Närheten till stöd- och motståndsnivåer gör att den tekniska bilden snabbt kan komma förändras.

 

I slutet av förra veckan presenterade Bergman & Beving som är verksamma med varumärken för industri- och byggsektorn sin senaste delårsrapport som marknaden reagerade positivt på. Kursen utvecklas innanför en stigande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt, vilket signalerar ökande optimism bland investerare och indikerar ytterligare kursuppgång enligt Investtechs forskningsresultat.

Kursen har även brutit upp genom en stark motståndsnivå runt 120 kronor som därmed har ombildats till en ny stödnivå. Närmaste motstånd återfinns nu runt 142 kronor. Volymbalansen är positiv som ett resultat av att handeln i aktien har varit större på uppgångsdagar än på nedgångsdagar. Det signalerar optimism bland investerarna och bekräftar den positiva trendbilden.

Bergman & Beving B är svagt positiv på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Better Collective som är verksamma inom iGaming ser tekniskt stark ut där kursen har brutit upp genom taket i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt. Det indikerar i första skedet en svagare nedgångstakt eller en mer horisontell utveckling. På det kortsiktiga kursdiagrammet har det dock bildats en stigande trendkanal.

Inte mindre än fem köpsignaler från kursformationer har identifierats det senaste halvåret (gröna pilar) och formationerna signalerar en fortsatt utveckling i samma riktning.

Kursen har marginellt brutit upp genom motståndet vid cirka 180 kronor. Etablerat brott kommer att indikera vidare uppgång. Aktiens RSI-värde är över 70 efter en god kursuppgång de sista veckorna och har därmed ett starkt positivt momentum där ytterligare uppgång indikeras enligt Investtechs forskningsresultat på överköpta aktier

Better Collective är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader). OBS: Bolaget förväntas presentera sin årsrapport den 22 februari. Marknadens realtioner kan snabbt förändra den tekniska bilden.

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Rent tekniskt ser Minesto som är verksamma inom förnybar energi negativ ut. Ser vi till trendbilden så har investerare under det senaste 18 månaderna sålt aktier till lägre och lägre nivåer och kursen har därmed utvecklats i en fallande trendkanal på kursdiagrammet för medellång sikt.

Nyligen har kursen brutit ned genom golvet i den fallande trendkanalen, vilket signalerar en ännu starkare nedgångstakt jämför med tidigare. Det är även en tydlig säljsignal enligt Investtechs forskningsresultat på trendbrott.

Kursen har även brutit ned genom sista stödnivån vid cirka 10.30 kronor som därmed har ombildats till en ny motståndsnivå. Det är särskilt i fallande trender som motstånd visar uppsidan i aktien. Om det samtidigt är få eller inga stöd under som i Minesto anses nedsidan vara stor. Det kortsiktiga momentumet i aktien är starkt negativt med ett RSI-värde under 30.

Minesto är neutral på Investtechs insideranalys och aktien är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender.

Stigande och fallande trendkanaler – centrala tekniska indikatorer

Trendbilden är en central indikator inom teknisk analys. Om en aktie visar en stigande trendkanal innebär det att köpare sedan en tid tillbaka kunnat tillgodose säljarnas krav på allt högre priser. I detta fall indikerar trenden att optimismen till bolagets ekonomiska utveckling tilltar.  Motsvarande indikerar en fallande trendkanal att pessimismen dominerar. Äger du en aktie i stigande trend bör du normalt sett behålla den och letar du efter nya aktier att köpa bör du överväga att köpa aktier som ligger i en stigande trend.

Investtechs forskning visar att aktier i stigande trendkanaler på Stockholmsbörsen tenderat följas av meravkastning mot börssnittet, medan aktier i fallande trendkanaler tenderat underprestera. Forskningen visar också att trendsignalernas signifikans beror av vilket tidsperspektiv som betraktas. Trendkanaler på kort och medellång sikt, som baseras på kursdata på 5 månader respektive 1,5 års sikt har gett signifikanta signaler.

Diagrammet visar att aktier i stigande trendkanaler (blått diagram) på Investtechs medellångsiktiga kursgraf tenderat att överprestera marknaden på tre månaders sikt, medan aktier i fallande trendkanaler (rött diagram) tenderar att underprestera. Skuggade områden motsvarar en standardavvikelse. Diagrammet visar en relativ utveckling i förhållande till jämförelseindex under samma period. Läs mer om stigande och fallande trendkanaler här.

 

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -