Fonden med fokus på stabilitet

Fonder Fonden Storebrand Global Low Volatility, som investerar i lågvolatila aktier stod emot bra under fjolårets nedgång. Placera har träffat förvaltaren Geir Magne Bøe för att höra om strategin och vad som talar för fonden framåt.

Geir Magne Bøe har förvaltat fonden Storebrand Global Low Volatilty sedan drygt ett år tillbaka. Fonden som förvaltar nästan 3,5 miljarder kronor är en global aktiefond och investerar i stora bolag med mogna affärsmodeller, starka balansräkningar och bra utdelningshistorik. I fjol avkastade fonden 9 procent och slog sitt jämförelseindex MSCI World Index.

Geir Magne Bøe

Hur ser er investeringsprocess ut?

"Vi använder en kvantitativ investeringsprocess och har designat en investeringsmodell för att minimera portföljens volatilitet. Vi utgår från MSCI World Index som består av cirka 1500 bolag. Till att börja med exkluderar vi samtliga bolag med verksamheter inom fossila bränslen, vapen, alkohol och gambling, vilket är cirka 250 bolag. Utifrån de cirka 1250 bolag som är kvar, exkluderar vi dessutom bolagen med en hög ESG-risk. Efter att vi exkluderat dessa bolag består vårt investeringsunivers av cirka 1100 bolag, dvs. cirka 70 procent av alla bolagen i MSCI World Index."

"Vi tar sedan fram data på volatilitet, utdelningshistorik, återköp och ESG-rating och använder en optimeringsmodell. Vi använder dessutom en del begränsningar i modellen för att undvika att portföljen blir för koncentrerad mot en region eller sektor. På så sätt får vi en bred exponering som liknar MSCI World, men med lägre volatilitet. Inget av innehaven får väga mer än 2,5 procent och idag har vi cirka 110 innehav."

Vilka är typiska innehav i fonden?

"Vi har bolag i nästan alla sektorer men de största innehaven i fonden är stora amerikanska bolag. De bolag som bäst uppfyller våra kriterier är ofta inom hälsovårdssektorn eller konsumentsektorn. Många har starka varumärken, en lång historik av höjda utdelningar och starka balansräkningar. Bland de största innehaven är bland annat Gilead Science, Amgen och Merck."

"Vi äger även Pepsi och General Mills som båda är inom livsmedelsbranschen. Fördelen med dessa bolag är att de inte är särskilt konjunkturkänsliga. De har en stabilitet i intjäningen som också reflekteras i aktiekurserna över tid. Vi har även många bolag inom IT-sektorn, som också är största sektorn i MSCI World Index. Där äger vi bland annat IBM och CISCO. De är inte lika tillväxtorienterade som andra amerikanska IT-bolag vilket skapar en lägre volatilitet i aktierna."

2022 var ett bra år för er – hur förklarar du det?

"Förra året skedde en kraftig sektorrotation vilket gynnade oss. När risksentimentet förändras och investerarna drar ned risken tenderar många vilja äga lågvolatila aktier. Det såg vi under fjolåret och det har vi även sätt tidigare i historien. Många av de bolagen vi äger följde inte med i uppgången under 2020 och 2021, vilket dessutom skapade attraktiva värderingar vid ingången av 2022."

"De flesta bolagen inom hälsovårdssektorn, livsmedelsindustrin och IT har bra ”pricing-power” vilket är viktig i ett makroklimat med hög inflation och högre räntor. Genom bra ”pricing-power” lyckas de försvara sina marginaler. Jag skulle säga att det var en kombination av att våra bolag presterade bra, attraktiva värderingar och en sektorrotation. Under vissa perioder kommer självklart tillväxtbolagen att gå bättre, men vi försöker att leverera bättre avkastning än vårt jämförelseindex över tid, till lägre risk."

Ni lyfter gärna fram ESG – vad innebär det för er?

"Vi överviktar bolagen som har en bra ESG-rating. Genom att göra det reducerar vi risken i portföljen vilket vi menar gynnar avkastningen över tid. Vi menar att bolag som har god kunskap om hantering av hållbarhetsrisker brett har mer solida affärsmodeller och därmed är smartare investeringar. Under kriteriet mänskliga rättigheter, som kanske belyses mindre i den allmänna debatten, har vi som exempel exkluderat det tyska läkemedelsbolaget Bayer. Bolaget har uppvisat systematiska säkerhetsproblem i samband med ett stort antal produkter som visat på allvarliga biverkningar för ett stort antal människor under en lång tid i flera länder. Vi ser inte att bolaget har tagit seriösa krafttag för att hantera problematiken."

Vad tänker du kring marknaden framåt och vad talar för lågvolatila aktier framåt?

"Jag tror att det blir en volatil börs framåt. Nu börjas det prata om ränte- och inflationstoppar men vi tror på en fortsatt hög inflation som är över 2-procentsmålet, samtidigt som räntorna fortsätter att vara höga. Jag tror tillväxtrallyt som vi sett i inledningen på året kommer att normaliseras något. Med fortsatt hög inflation och höga räntor, tror vi att de bolag som gick bra under fjolåret och påvisat en stabilitet i intjäningen kommer att vara attraktiva investeringar."

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -