Potential i Tratons ombyggnad

Aktieanalys Fordonskonglomeratet Traton har inte varit någon börsframgång och värderingen indikerar att aktiemarknaden är fortsatt skeptisk. Lyckas Scaniafieringen av bolaget är potentialen samtidigt lockande.

Det var 2015 som Volkswagen fogade ihop sina olika delar inom tunga fordon. Dotterbolagen Scania, MAN samt Volkswagen Truck & Bus klumpades ihop till det nya bolaget Traton och till sommaren är det fyra år sedan skapelsen rullade in på Stockholmsbörsen.

Succén har uteblivit och det finns många skäl till det.

Ett skäl är att antalet utestående aktier, den så kallade free-floaten, bara är 10,3 procent eftersom huvudägaren Volkswagen själva sitter på resten. Det minskar intresset och likviditeten i aktien och gör det svårare för stora investerare att ta en rejäl position.

Ett annat skäl är att det precis som befarat har varit en intern utmaning att få tidigare konkurrerande bolag att plötsligt samarbeta och dela med sig. Chefsbytena har avlöst varandra och det är sällan ett tecken på inre harmoni, snabbhet och effektivitet.

Ett tredje skäl är att resultaten inte har levt upp till förväntningarna. Det har fått analytikerna att skruva ned sina prognoser och riktkurser och trots en återhämtning i vinter står aktien betydligt lägre idag än vad den gjorde vid noteringen 2019.

Vad är egentligen poängen med Traton kan man fråga sig. Vad vill denna bjässe med över 100 000 anställda, 28 fabriker och över 300 000 sålda fordon i fjol åstadkomma?

En strävan som bolaget har uttryckt många gånger är att bli en ”Global Champion”. Den övergripande strategin beskriver man som att ”samla krafterna för att forma övergången till en värld av hållbara transporter”.

Säger inte så mycket kanske, men vad gäller de globala ambitionerna var köpet av Navistar 2021 en milstolpe eftersom det gav Traton en stor närvaro i Nordamerika. Navistar utgör nu en fjärdedel av Tratons intäkter, att jämföra med Scania som står för 37 procent och MAN:s 28 procent.

Navistar opererar under varumärket International på lastbilssidan medan bussarna går under varumärket IC, vars gula skolbussar är en välbekant syn.

Strategin kring att samla krafterna har mynnat ut i många olika aktiviteter som ska dra nytta av den gemensamma strukturen och storleken. Koncernens forsknings- och utvecklingsresurser läggs exempelvis i en enhet som ska kunna serva alla varumärkena och mycket samarbete sker inom inköp, logistik och produktion.

Att hela gruppen ska använda en variant på Scanias framgångsrika system med olika moduler som effektivt kan sättas samman till en mängd olika slutversioner av fordonen är ett annat exempel.

Ett tredje grepp är att man har tagit fram en gemensamt utvecklad dieselmotor i basutförande som kommer att användas av alla varumärkena, med start i fjol hos Scania.

Tratons första gemensamma dieselmotor CBE (Common Base Engine)

Tillsammans ska de olika aktiviteterna bidra till att förbättra en tidigare medioker lönsamhet. Målet är satt till 9 procents rörelsemarginal 2024.

Det kan jämföras med utfallet 2022 där rörelsemarginalen, justerat för engångsposter, landade på 5,1 procent vilket var i linje med 2021. Fjärde kvartalet var dock ett fall framåt med en dubbling från 3 till drygt 6 procent och det var Scania som visade vägen med 10,5 procent. För övrigt en högre siffra än vad rivalen AB Volvo visade i fjärde kvartalet, precis som det brukade vara på den tiden Scania var ett fristående börsbolag.

Tratonchefen Christian Levin, som är skolad på Scania och som för närvarande är vd för både Traton och Scania, räknar också med att kunna ta ett tydligt steg mot 9-procentsmålet i år. Guidningen i samband med bokslutet var att nå 6-7 procent i rörelsemarginal under helåret 2023 och att omsättningen med draghjälp av den stora orderboken ska öka med 5-15 procent.

Analytikerna som följer bolaget tror på ett utfall nära den lägsta delen av båda intervallen och vågar inte heller räkna med att bolaget är uppe i närheten av 9-procentsmålet nästa år.

  2021A 2022A 2023E 2024E 2025E
Omsättning, MEUR 30620 40335 42495 42529 44329
Rörelsemarginal % 5,2 5,1 6,2 6,6 7,0
Vinst/aktie, MEUR 0,9 2,3 3,4 3,7 4,4
Utdelning/aktie, euro 0,5 0,7 1,1 1,2 1,4
P/e-tal     5,2 4,7 4,0
Källa: S&P Global          

 

Trots konsensusprognoser i den lägre delen av bolagets egen guidning så är värderingen väldigt låg, med p/e-tal på drygt 5 i år och 4,7 nästa år. Visserligen har Traton en ordentlig nettoskuld att bära på och även konkurrenter som AB Volvo, Paccar och Daimler Trucks handlas till dämpade vinstmultiplar, men Tratons värdering sticker ändå ut som låg.

Det finns dock skäl att inte bli alltför uppspelt av de låga multiplarna på framtida vinster. Dels på grund av ett osäkert konjunkturläge när nuvarande starka orderbok har betats av och dels för att det återstår mycket jobb innan Tratonbygget är färdigt.

I ett kalkylblad kan mycket av det Traton vill göra se enkelt och självklart ut. Att tvinga fram samarbeten mellan dotterbolagen för att slå ut kostnaderna för forskning, inköp och produktion på fler enheter är på pappret en vinnarstrategi, inte minst när det krävs stora investeringar i ny teknik för elektrifierade och självkörande fordon.

Men verkligheten i en industrikoncern som har fogats samman uppifrån fungerar sällan som ett kalkylblad. Den består av olika subkulturer, ingenjörer som drar åt olika håll och internpolitiska beslut. Det gör att det är svårt att bedöma hur mycket av den teoretiska potentialen som Traton i praktiken kan få ut ur sina grupparbetsövningar.

Förhoppningen är att Traton, precis som Volvo, ska Scaniafieras och komma ur på andra sidan omställningen som ett effektivare bolag med högre toppar och lägre dalar i sin lönsamhet. Något som talar för att det faktiskt kan gå vägen är att gemensamma produkter och utvecklingsteam nu finns på plats och att det är många Scaniachefer som har tunga roller i bolaget.

I ljuset av det är det också kittlande att ett bolag som omsätter över 40 miljarder euro och siktar på 9 procent i rörelsemarginal nästa år bara har ett börsvärde kring 8,5 miljarder euro. Marknaden är helt enkelt inte beredd att betala särskilt mycket för den globala marknadspositionen, Scanias bevisade kapacitet, de övriga märkenas förbättringspotential samt möjligheten att bli en framtida storspelare även på eldrivna fordon.

Det kan ta tid att förlösa den inneboende kraften i ett Traton med fyra stora varumärken som börjar dra åt samma håll. Men orkar man vara uthållig så tror vi att det finns goda chanser att Christian Levin till slut kan trumfa både den interna trögheten och konjunkturriskerna och bevisa att det rätta värdet ligger en bra bit över nuvarande nivå. Köp.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
TRATON Köp 196,60 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -