Addnode: I väntan på bättre marginaler

Kommentar Förvaltarfavoriten Addnode har det tufft när viktigaste segmentet försvagats. En eventuellt tillfällig press på marginalerna och nästan halverad aktie skapar spännande möjligheter framåt.

I början av sommaren vinstvarnade Addnode. Att döma från kursreaktionen kom det försämrade resultatet som en överraskning för marknaden, trots att stora delar av kundstocken finns inom bygg och arkitektur. Från vinstvarningen i början på juni fram till idag är aktien nästan halverad och handlas på cirka 73 kronor.

Addnode är en av börsens serieförvärvare med mer än 70 genomförda förvärv sedan 2003. Med kraftigt höjda räntor råder det nu stor skillnad i hur serieförvärvarna har utvecklats på börsen. Nykomlingarna Storskogen och Vestum har fått se aktierna kollapsa, medan Lifco och Indutrade, med lång och imponerande historik, handlas på fortsatt höga kurser och multiplar.

Addnode förvärvar och utvecklar nischade bolag inom olika branscher. Gemensamt för bolagen är att erbjudandet fokuserar på att digitalisera kundernas processer. Med dotterbolagens produkter och tjänster ska kundernas processer ska bli mer kvalitativa, effektivare och spårbara. En hög andel av intäkterna är återkommande och per utgången av tredje kvartalet

Bland dotterbolagen finns bland annat Tribia som erbjuder projektledningsverktyg för komplexa byggprocesser, Technia som erbjuder simuleringslösningar till elbilstillverkaren Mcmurtry och Stamford vars planeringsverktyg används av logistikbolag.

Idag delas Addnode in i tre affärsben: Design Management, Product Lifecycle Management och Process Management.

I tredje kvartalet rapporterades nettoomsättningen till drygt 1,8 miljarder kronor och innebar en negativ valutajusterad tillväxt om 9 procent. EBITA-marginalen försämrades kraftigt på årsbasis och rapporterades till 7,3 procent (11,9 procent) samtidigt som resultatet minskade med nästan 70 procent, jämfört med motsvarande period i fjol.

EBITA, Mkr Q323 Q322 Förändring
Design 57 118 -52%
Product 48* 45 7%
Process 53 50 6%

Källa: Bolaget

Marginalförsämringen förklaras, precis som i andra kvartalet, av det svaga resultatet i Design Management. Trots en försämrad efterfrågan stod segmentet för nästan 60 procent av nettoomsättningen och nästan 40 procent av EBITA (rörelseresultat för av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar).

Process Management och Product Lifecycle Management växte organiskt med 10 respektive 7 procent samtidigt som EBITA-växte ensiffriga procent justerat för omstruktureringskostnader.

Addnodes egna finansiella mål säger att ebita-marginalen över tid ska överstiga 10 procent, i tredje kvartalet låg den på 7,3 procent. Jämfört med Lifco och Indutrade, två bolag med liknande affärsidé och imponerande historik är marginalerna dessutom betydligt lägre.

Ebitamarginal 2018 2019 2020 2021 2022 Snitt
Addnode 10,1% 9,5% 9,7% 11,3% 11,6% 10,4%
Indutrade 12,4% 12,7% 13,6% 14,7% 15,2% 13,7%
Lifco 18,1% 17,5% 19,5% 21,0% 21,5% 19,5%

Källa: Factset

Addnode, Indutrade och Lifco har förbättrat EBITA-marginalen senaste åren och Indutrade sticker ut med en konsekvent marginalförbättring sedan 2018. Lifcos marginaler är överlägset högst och visar på kvaliteten i de underliggande dotterbolagen som präglas av hög lönsamhet.

Addnode 2023E 2024E 2025E
Ebita, tillväxt -12,4% 23,7% 15,8%
Ebitamarginal 8,6% 9,5% 10,2%
EV/Ebita 16 13 11
P/e 28 21 17
Indutrade 2023E 2024E 2025E
Ebita, tillväxt 13% 0,6% 5,6%
Ebitamarginal 14,6% 14,2% 12,4%
EV/Ebita 18 18 17
P/e 22 22 20
Lifco 2023E 2024E 2025E
Ebita, tillväxt 20% -2,3% 5,1%
Ebitamarginal 22,7% 21,6% 21,7%
EV/Ebita 19 19 18
P/e 26 26 24

Källa: Factset

Enligt estimaten i Factset förväntas Addnode ha en negativ tillväxt under innevarande år för att sedan leverera en tydlig tillväxt under nästa år. Indutrade och Lifco förväntas växa EBITA kraftigt under innevarande år medan 2024 ser sämre ut. Det innebär att den skuldjusterade EV/EBITA-multipeln på nästa års förväntande siffror är väsentligt lägre för Addnode än Indutrade och Lifco.

I estimaten för Addnode finns det, jämfört med de två andra bolagen, en hel del osäkerhet då det är svårt att estimera hur länge Addnodes utmaningar inom största segmentet fortsätter. Det är dessutom inte osannolikt att estimaten gällande Addnode justeras nedåt kommande tid och att multiplarna då blir högre och i linje med Industrade och Lifco.

Att utmaningarna inom Design Management lär fortsätta kommande tid är att förvänta. Hur länge är dock svårt för både ledning och investerare att förutse. Arkitekterna är visserligen de första som tar stryk när investeringarna inom bygg avtar, men är även långt fram i vinnarledet när byggande tar fart igen.

Senaste kvartalet var marginalerna långt under femårssnittet. Att marginalen kommande kvartal ska studsa tillbaka är osannolikt då återhämtningen i efterfrågan rimligtvis dröjer ett par kvartal. I bästa fall har marginalen bottnat under tredje kvartalet och för att under nästa år vara i linje med estimaten.

Precis som Placera tidigare skrev finns det fortfarande en osäkerhet kring Addnodes resultatutveckling. Börsen avskyr osäkerhet och aktiens utveckling är inte särskilt förvånande.

Bolaget har genom historiken bevisat förmågan att förvärva och förbättra bolag. En underliggande strukturell trend i form av digitalisering, fokus på nischade bolag och en hög andel återkommande intäkter bör tala för den långsiktiga potentialen. Nuvarande marginaler skapar möjlighet till förbättring, vilket i kombination med en minskad osäkerhet kan ge stöd åt aktien kommande år.

Att det råder total avsaknad av aktier hos delar av styrelsen får anses vara ett underbetyg, framför allt efter senaste tidens osäkerhet kring framtiden och aktiekursens utveckling.

Aktien är inte ett uppenbart fynd på dagens nivåer. Vågar man tro på ledningens förmåga att återgå till marginaler likt snittet och är beredd att hålla aktien ett par år tror vi däremot att aktien är köpvärd.  

*justerat för omstruktureringskostnader om 5 miljoner kronor

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -