Två aktier med köpsignaler - ett sälj

Teknisk analys Investtechs analyser visar på köpsignaler i två aktier. Samtidigt varnas det för en aktie.

Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index stängde upp 0,82 procent under måndagen till en notering på 962 punkter. Den tekniska bilden är fortsatt i huvudsak positiv med en brant stigande trend identifierad i grafen på medellång sikt. Kursen har dock brutit ned genom golvet i trendkanalen, vilket i första skedet indikerar en svagare stigningstakt, eller inledningen av en mer horisontell utveckling. Närmaste stödnivå återfinns runt 954 punkter i grafen på kort sikt och vid 860 punkter på medellång sikt. Motstånd har identifierats vid 972 punkter och vi behöver se brott genom denna nivå för köpsignal.

Investtechs korta Hausseindex står idag i 54 på kort sikt. Indexet går mellan 0 och 100 och är en optimistindikator som visar andelen aktier på Stockholmsbörsen som haft köpsignal som sista signal. Ett värde mellan cirka 45-55 indikerar jämvikt mellan pessimister och optimister. På lång sikt står indexet också i 54. Vi har därmed i stort sett jämvikt mellan optimister och pessimister på börsen.

Investtechs insiderbarometer visar antalet köp- och säljtransaktioner som har genomförts av insynspersoner i börsens bolag. Den senaste månaden har det registrerats 383 köp och 92 försäljningar, vilket motsvarar en köpandel på 81 procent. Köpandelen på årsbasis är 82 procent. Investtechs forskning visar att aktier starka på insiderhandel statistiskt överpresterar mot marknaden.

OMXSPI är samlat sett tekniskt svagt positiv på medellång sikt (1-6 månader). Vi rekommenderar långsiktiga investerare att alltid vara investerade på marknaden.

 

Bredbandsoperatören Bredband2 presenterade under måndagen sin första delårsrapport för året. Marknaden reagerade positivt på rapporten och aktien steg med hela 5.51 procent. Rent tekniskt ser det även bra ut då aktiekursen utvecklas i en stigande trendkanal som Investtechs algoritmer har identifierat på kursdiagrammet för medellång sikt. Det är en köpsignal som signalerar ökande optimism och är ett resultat av att investerare under en längre period har valt att betala högre och högre kurser för att köpa in sig i bolaget.

En annan köpsignal är att det saknas motstånd i kursdiagrammet och kursen återfinns en bra bit ovanför närmaste stödnivå vid cirka 1.80 kronor. Det indikerar fortsatt uppgång enligt Investtechs forskningsresultat på stöd och motstånd. Ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, vilket indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Bredband2 är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

  

I skadeförsäkringsbolaget Solid Försäkring har investtechs algoritmer identifierat flera tekniska köpsignaler den senaste tiden. Till att börja med har aktiekursen brutit upp genom taket i en horisontell trendkanal som har identifierats på kursdiagrammet för medellång sikt. En horisontell trend indikerar att marknaden är i balans men när kursen bryter upp är det ett tecken på en ökad efterfrågan. Det uppstår ett överskott av köpare.

I slutet av förra året identifierades även en köpsignal från en omvänd huvudskuldra-formation (IHS) som är en tolkning av investerarnas beteende och vilja att betala för att köpa in sig i bolaget. Statistiskt är det en bra köpsignal som signalerar en fortsatt uppgång för kursen.

Aktiekursen har nyligen även brutit upp genom flera motståndsnivåer. Här senast runt 69.00 kronor som därmed ombildades till en ny stödnivå. Det saknas därmed motstånd i kursdiagrammet och ytterligare uppgång indikeras. Även ett RSI-värde över 70 visar att momentum i aktien är starkt positivt, något som indikerar ökande optimism och att kursen ska fortsätta upp.

Solid Försäkring är totalt sett tekniskt positiv på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Köp.

 

Det högvolatila bioteknikbolaget Oncopeptides ser trendmessigt negativ ut med fallande trendkanaler som har identifierats av Investtechs algoritmer på kort- medellång- och lång sikt. Det är ett resultat av att investerare över en längre period har godtagit lägre och lägre kurser för att komma ut ur aktien. Statistiskt bör man som investerare som förväntar kursuppgång undvika fallande trender.

Den 23 februari i år identifierades även en säljsignal från en negativ rektangelformation (REC) som signalerar en fortsatt nedgång. Det saknas stöd i kursdiagrammet men på det långsiktiga kursdiagrammet återfinns en sista stödnivå runt 2.65 kronor. Brott ned genom denna nivån skulle utlösa ännu en säljsignal. Vid reaktioner upp möter kursen på motstånd vid cirka 4.70 kronor.

Oncopeptides är totalt sett tekniskt negativ på en medellång investeringshorisont (1-6 månader).

Investtechs rekommendation: Sälj.

Analysföretaget Investtechs metod

Investtech har sedan 1997 utvecklat algoritmer för teknisk analys av aktier och identifiering av köp- och säljsignaler och erbjuder dagligen uppdaterade köp- och säljrekommendationer för aktier på Stockholmsbörsen.

Varje dag identifierar Investtechs algoritmer de mest optimala trendkanalerna, stöd- och motståndsnivåer och kursformationer som ritas in i kursdiagrammen på kort- medellång- och långsiktig investeringshorisont. Med stora dataset som växer dag för dag har Investtech forskat på utvecklingen av köp- och säljsignaler från dessa tekniska indikatorer och har därmed omfattande statistik för t.ex. trender. Läs mer här.

David Östblad, analytiker Investtech

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -