Lugnande besked från Powell

Makro Onsdagens Fed-prognoser var egentligen åt det lite tuffare hållet, men FOMC var splittrad i sin räntesyn samtidigt som Fed-chefen Jerome Powell kom med några lugnande besked på den efterföljande presskonferensen.

För sjunde mötet i rad lät den amerikanska centralbanken sin styrränta ligga kvar i spannet 5,25 – 5,50 procent i samband med onsdagskvällens penningpolitiska besked. Det är dessutom den högsta styrräntenivån sedan slutet av år 2000.

Ingen hade räknat med någon ränteförändring så själva räntebeskedet utlöste inga större reaktioner på finansmarknaden. Istället låg marknadens fokus på den efterföljande presskonferensen med Fed-chefen Jerome Powell och, kanske framför allt, på de prognoser som de enskilda ledamöterna i den räntesättande kommittén (FOMC) presenterade.

Vid en snabb blick på FOMC-prognoserna såg de faktiskt lite tuffare ut än väntat. FOMC-ledamöterna skruvade ner antalet räntesänkningar i år från tre till en och medianprognosen låg på en styrränta på 5,1 i slutet av 2024. Däremot räknade man nu med ytterligare fyra räntesänkningar under 2025. En mer än förra gången det begav sig. Dessutom justerades prognosen för räntan på lång sikt upp från 2,6 till 2,8 procent.

Även inflationsprognoserna för både 2024 och 2025 skruvades upp en bit och kärn-PCE (prisindex för privat konsumtion) väntas landa på 2,8 procent i år och 2,3 procent 2025. Bägge utfallen över inflationsmålet på 2,0 procent.

Så långt var det lite bistra signaler men underliggande såg det lite ljusare ut. FOMC-ledamöterna var exempelvis splittrade i sin syn på räntan. Fyra räknade med att ränta skulle hållas oförändrad i år, sju räknade med en sänkning och åtta räknade med att det skulle krävas två sänkningar i år. Powell gav också lite lugnande besked på den efterföljande presskonferens när han betecknade ränteprognoserna som försiktiga (conservative).  

Dessutom la han till att de flesta i FOMC inte tagit det överraskande låga inflationsutfallet för maj, som publicerades tidigare under onsdagen, i beaktande när det gjort sina inflations- och ränteprognoser. Något som tydligen är vanligt på Fed om statistik kommer i samband med de penningpolitiska mötena, enligt Powell. Samtidigt som han betecknade inflationsutfallet för maj som ”uppmuntrande”.

Några tydliga signaler kring när räntesänkningar kan bli aktuell ville däremot inte Powell ge. Utan det sedvanliga beskedet var att Fed vill se en inflation som tydligt rör sig ner mot inflationsmålet innan man skrider till verket. Dessutom väger utvecklingen på arbetsmarknaden tungt för Federal Reserves framtida agerande.

Så även om ränte- och inflationsprognoserna var åt det lite tuffare hållet så blev totalintrycket att det ändå var ett relativt mjukt besked från Federal Reserve. Det syns också på marknadsreaktionerna, även om den riktiga haussen på börs- och räntemarknaderna gav med sig lite mot slutet av kvällen. Den amerikanska tioårsräntan handlas nu kring 4,32 procent efter att ha varit nere kring 4,25 procent som lägst.

Att räntemarknaden inte tar fasta på FOMC:s ränteprognoser syns också på att det prissätts två räntesänkningar under 2024 med en första sänkning i september. På räntemarknaden tog man i betydligt högre grad fasta på inflationsutfallet för maj.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -