Nyheterna i årets deklaration

Deklaration Det drar ihop sig till deklarationstider. Nytt i årets deklaration är bland annat en ny fondskatt samt beskattning av nya sparformen ISK. Här får du koll på nyheterna i 2013 års deklaration.

I början av april kommer deklarationsblanketter för inkomståret 2012 att skickas ut till svenskarnas brevlådor. Den som har e-legitimation behöver dock inte vänta så länge, utan kan deklarera när e-deklarationen öppnar på Skatteverkets hemsida den 21 mars.

Det finns några nyheter i årets deklaration som kan vara bra att ha koll på.

Första gången du deklarerar ISK

För det första har vi fått en ny sparform i Sverige, investeringssparkontot ISK. Eftersom sparformen infördes 1 januari 2012 är det i årets deklaration som beskattning av den sker för första gången.

Skatten dras genom att en schablonintäkt från ISK:n tas upp i deklarationen. Schablonintäkten tas fram genom att värdet på tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal summeras med insättningarna under kvartalen och sedan divideras med fyra. Därefter summeras dessa fyra poster och multipliceras med 1,65 procent, vilket var statslåneräntan i november 2011. Det är den ränta som ligger till grund för beskattningen av ISK i 2013 års deklaration. Sedan beskattas schablonintäkten i inkomstslaget kapital med 30 procent.

Du behöver dock inte göra denna uträkning själv. Uppgifterna kommer att finnas förtryckta i deklarationen eftersom din bank redan gjort uträkningarna och lämnat kontrolluppgifter till Skatteverket.

Ny fondskatt

Vid förra årsskiftet infördes dessutom vad som vid första anblick kunde se ut som en ny fondskatt i Sverige. Det betyder att det är i årets deklaration som denna skatt för första gången ska tas upp i deklarationen.

Det handlar egentligen inte om någon ny skatt, utan om att beskattningen av fonden flyttas från själva fonden till andelsägarna. Istället för att fonden, som hittills varit fallet, ska ta upp ränteintäkter och aktieutdelningar i sin resultaträkning så ska spararna ta upp 0,4 procent av fondvärdet vid ingången av året till beskattning i deklarationen. Skattesatsen på de 0,4 procenten är sedan 30 procent.

Men inte heller här behöver du ha miniräknaren eller Excel-arket i högsta hugg. Schablonintäkten kommer att vara förtryckt i deklarationen. Det som alltså kommer att finnas i din deklaration i år är 0,4 procent av fondvärdet så som det såg ut den 1 januari 2012.

Gränsvärdet för när du betalar statlig inkomstskatt på kapital höjs i år från 100 till 200 kronor. Det medför att om du inte har några andra inkomster i detta tillgångsslag, och schablonintäkten som du ska ta upp för beskattning understiger 200 kronor slipper du fondskatten.

200 kronor i schablonintäkt motsvarar ett sparkapital på 50 000 kronor (50 000 x 0,4 % = 200 kr), vilket medför att du slipper skatten om ditt fondvärde är mindre än så. Skatten på de 50 000 kronorna kommer uppgå till 60 kronor (schablonintäkten 200 kronor gånger skattesatsen 30 procent blir 60 kronor). Understiger schablonintäkten 200 kronor, men exempelvis andra ränteinkomster gör att gränsen på 200 kronor ändå överskrids, måste du betala fondskatten.

Höjning av avdraget för uthyrning av bostad

Andra, mindre, förändringar i årets deklaration gäller några av avdragen:

Du som hyrt ut din privatbostad eller hyresrätt under året får göra ett schablonavdrag med 21 000 kronor från intäkten, vilket är en höjning från de 18 000 kronor som gällde vid förra årets deklaration. I 2014 års deklaration, som alltså gäller för inkomståret 2013, höjs avdraget rejält. Då får du dra av 40 000 kronor per bostad och år. För bara fem år sedan, 2008, var avdragsbeloppet 4 000 kronor.

Höjning av avdragsgränsen för reseutgifter

Har du höga kostnader för dina resor till och från arbetet? Tidigare kunde du göra avdrag för den del av dina reseutgifter som överstiger 9 000 kronor. I årets deklaration har denna gräns höjts till 10 000 kronor.

Skattereduktion av gåvobeloppet till ideella organisationer

Har du gett gåvor till ideella organisationer under året? Nytt i årets deklaration är att skattereduktion medges med 25 procent av gåvobeloppet. Det högsta belopp som kan ge skattereduktion är 6 000 kronor. Mottagarna av dina gåvor, vilka måste vara någon av de ideella organisationer som på förhand godkänts av Skatteverket, är skyldiga att lämna kontrolluppgifter om hur mycket de mottagit från dig. Det gör att underlaget för din skattereduktion kommer att finnas förtryckt i deklarationen.

Deklarera senast 2 maj

Sista dag att lämna in deklarationen är den 2 maj 2013. Förutom att deklarera på traditionell pappersblankett eller via Skatteverkets hemsida kan man också deklarera via telefon, sms eller Skatteverkets app.

Skatteverket vill få fler att deklarera elektroniskt, och lockar med att den som gör det får sin eventuella skatteåterbäring tidigare. Redan förra året kunde du som har enskild näringsverksamhet e-deklarera och få pengar till midsommar. Nu kan även du som är delägare i fåmansaktiebolag och handelsbolag få din skatteåterbäring före midsommar om du e-deklarerar.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -