Hög aktivitet i Indutrade

Aktieanalys Indutrade har höjt förvärvsaktiviteten ett snäpp i år och det har lyft intäkter och orderingång. Även på sista raden väntas god tillväxt den närmaste tiden.

Teknikhandelsbolaget Indutrades aktie har åkt berg och dalbana på Stockholmsbörsen i år. De senaste veckorna har dock varit starka och aktien står för närvarande på plus knappa 9 procent från årsskiftet. Rapporten för det tredje kvartalet var relativt stark och har bidragit till en förnyad optimism kring bolagets framtidsutsikter.

Inte minst orderingången var en positiv signal då den landade hela 19 procent högre än för ett år sedan. Valutaeffekter och förvärv har bidragit till den starka tillväxten och organiskt ökade orderingången med 5 procent. Fortsatt förbättrad efterfrågan från kunder inom energisegmentet har resulterat i rekordhög orderingång för området i kvartalet.

Indutrade delar in sin verksamhet i fem olika affärsområden. De resultatmässigt största områdena är Industrial Components och Special Products. Särskilt det sistnämnda området är viktigt för resultatutvecklingen inom Indutrade. De senaste tolv månader har Special Products genererat drygt 45 procent av koncernens rörelseresultat.

Special Products har en lönsamhet som ligger högre än övriga affärsområden inom Indutrade. Rörelsemarginalen före avskrivningar på förvärv, ebita, ligger på 15,2 procent medan näst bästa område ligger på 12,7 procent. Affärsområdet rymmer bolag med specialtillverkade nischprodukter och är det område inom Indutrade som har högst andel egna produkter vilket bidrar till den höga lönsamheten.

Förvärv är en mycket viktig del av Indutrades verksamhet och bolaget har historiskt snittat nästan ett förvärv i månaden. Det är ett tempo som bolaget hållit i år då Indutrade hittills är uppe i tio nyförvärv. Vd Johnny Alvarsson har flaggat för ytterligare några förvärv i år och fokus ligger bland annat på Storbritannien där fem av årets förvärv har haft sin hemvist.

Indutrade har som policy att inte integrera sina dotterbolag särskilt hårt utan låter dom behålla ett relativt stort mått av självständighet. En kompetent och stark ledning är därför ett av kriterierna när Indutrade letar efter förvärvsobjekt. Bolag med egenutvecklad teknologi och produkter och gärna också en hög andel försäljning av förbrukningsartiklar står också högt på önskelistan. Det är en beskrivning som stämmer väl in på affärsområdet Special Products och sex av året tio företagsköp har också skett inom det affärsområdet.

Det höga förvärvstempot har bidragit till en omsättningsökning på hela 20 procent för Special Products i kvartalet. Organiskt föll dock omsättningen med 7 procent huvudsakligen till följd av lägre volymer i bolag med stora projektaffärer.

Bäst organisk tillväxt noterade affärsområdet Flow Technology, upp 12 procent. Bolaget gynnades under kvartalet av en stark orderingång under början av året. Osäkerheten i marknaden har dock ökat något konstaterar Indutrade och orderingången under tredje kvartalet var betydligt lägre än omsättningen.

Med undantag av Special Products noterade även övriga affärsområden i Indutrade en lägre orderingång än omsättning, något som allt annat lika indikerar sjunkande intäkter i framtiden. Special Products hade däremot en orderingång som var 30 procent högre än omsättningen.

Engineering and Equipment är det affärsområde som haft det motigast inom Indutrade de senaste åren. Området är hårt exponerat mot Finland där som bekant konjunkturen varit svag en längre tid. Indutrade har svarat med effektiviseringsåtgärder bland dotterbolagen inom området och lyckas trots en fortsatt svag efterfrågan inom stora delar av finsk industri stärka lönsamheten i kvartalet.

Indutrade är snart uppe i 200 dotterbolag som är spridda över ett stort antal länder och ett stort antal kundgrupper. Det gynnar stabiliteten i verksamheten och bolaget har allt som oftast klarat av att nå sitt lönsamhetsmål om minst 10 procents rörelsemarginal före avskrivningar. På rullande tolv månader uppgår marginalen till 11,5 procent.

Målet om 10 procents omsättningstillväxt har bolaget historiskt sett inte haft några störra problem att nå heller även om de senaste åren bjudit på lägre tillväxt än så. Facit efter tre kvartal i år ligger på 9 procent och de analytiker som följer bolaget räknar i snitt med att tillväxten i år landar på 9,9 procent visar SME Direkts sammanställning. Rörelsemarginalen, ebita, väntas stärkas till 11,5 procent från 11,2 i fjol. Vinsten per aktie ökar då med dryga 15 procent till 16,94 kronor.

Nästa år spås en tillväxt på 8,0 procent och en ytterligare liten förbättring av rörelsemarginalen. Vinsten per aktie väntas då öka med 13 procent till 19,11 kronor. P/e-talen för de närmaste åren uppgår med de prognoserna till 17,2 respektive 15,3. Justerar vi för Indutrades nettoskuld på knappt 2,7 miljarder kronor värderas rörelsen till 13,3 gånger nästa års väntade rörelseresultat, ebit.

Dagens värdering av Indutrade-aktien är ganska normal sett till historiska nivåer. Direktavkastningen i aktien väntas de närmaste åren uppgå till 2,8 procent respektive 3,2 procent.

Europamarknaderna utanför Sverige svarar för runt hälften av omsättningen i Indutrade och konjunkturscenariot i regionen har försvagats en del under hösten. Johnny Alvarsson konstaterar i rapporten att den försiktiga optimism han tidigare kunnat skönja i marknaden försvunnit under hösten och bytts i en oro för framtiden. Han förutspådde dock trots oron en fortsatt positiv utveckling för Indutrade under årets sista kvartal.

Tack vare den senaste tidens höga förvärvstempo och en stark orderingång väntas vinsttillväxten vara god den närmaste tiden i Indutrade. Mycket av orderlyftet i kvartalet tycks ha genererats inom Special Products vilket är positivt eftersom det som sagt är det mest lönsamma området. Sammantaget ser vi fortfarande Indutrade som en köpvärd aktie för en lite mer långsiktig placerare.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Indutrade Köp 290,50 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -