En favoritfond för en hållbar miljö

Fondanalys Miljön och klimat blir en allt viktigare fråga investerare. både EU och USA kommer att investera stora belopp i gröna investeringar de närmaste åren. Placera lyfter fram en miljöfond med en ovanligt stark riskjusterad avkastning.

Att grönt och miljö är riktigt hett såg vi under fjolåret. Då var det stora flöden av kapital till aktier och fonder som främst verksamma inom förnybar energi. Det resulterade i enorma och ibland förbluffande starka kursuppgångar. Men året har inletts med flera vinsthemtagningar inom förnybar energi.

Den höga avvikelsen i avkastning är lite av ett signum för en sektor som är relativt ny.

Jag har valt att se på miljöfonder som oftast sprider riskerna lite mer och inte bara investerar i förnybar energi utan även inom två andra miljöområden miljöteknik och vattenhantering.

Bolag inom förnybar energi är energikällor som kan förnya sig och inte kommer att ta slut en dag som fossila bränslen. De flesta förnybara energikällor hittar vi inom vind, vatten, solen och bioenergi. Solens strålar skapar energi vilket även vinden gör. Bioenergi framställs av biomassa som exempelvis växter och växtdelar som kontinuerligt bildas. Bredden på bolag är stor från stora leverantörer av bindkraftparker till små bolag som tillverkar smarta växelriktarlösningar för att maximera elproduktion.

Sektorn miljöteknik är en mer mogen sektor och handlar mycket om att förbättra och rena den miljö vi har. Den är bredare och kan innehålla allt från rening av miljögifter, minskning av miljöhusgaser, hållbara transportlösningar, hållbart byggande, effektiv avfallshantering, energilagring, nya material och minskning av jordens resurser. Sektorn omfattar små- och medelstora bolag och även riktigt stora, gamla och mogna bolag.

Vatten är unikt på flera sätt. Vattenverksamhet är oftast reglerad i lag och jordens vatten är konstant och ingår i ett ständigt kretslopp. Men det kanske viktigaste är att vatten inte har något substitut och är livsviktigt. Vattenförsörjning tillsammans med vattenbrist och ökat efterfrågan på rent vatten gör att vi är på väg mot en framtid där efterfrågan överstiger tillgången. Vattenhantering omfattar rening, distribution, besparingar genom effektivisering, avloppshantering och infrastruktur. Vattensektorn är väl mogen och beter sig avkastningsmässigt i nivå med globalt aktieindex.

Den starka globala miljö- och klimattrenden är en megatrend som skapar en strukturell tillväxt. En strukturell tillväxt ger förutsättningar för en konjunkturokänslig tillväxt och inte minst spås tillväxten fortgå under en väsentlig framtid.

Vill du inte leta bolag inom miljösektorn själv, tror jag att en bra fondförvaltare har bättre förutsättningar att hitta de mest innovativa och attraktiva miljöbolagen. Och inte minst de framtida vinnarna.

Miljöfonden CB Save Earth är en Placerafavorit som fortfarande håller. Den förvaltas av Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson. Förvaltarteamet har mer än tio års arbete tillsammans.

 Carl Bernadotte, Marcus Grimfors och Alexander Jansson

Fonden startade under finanskrisen 2008 en period när miljöinvesteringar inte var lika hett som idag. Det är tydligt när man ser fondens förvaltade kapital som 2012 var blygsamma 64 miljoner kronor mot dagens 1,6 miljarder kronor.

Fonden är aktivt förvaltad och avviker mycket från index. Målet är att skapa en avkastning som är högre än MSCI World index till en lägre risk.

Förvaltarna investerar inom det tre de tre miljöområdena vattenhantering, förnybar energi och miljöteknik. Vattensektorn är den mest mogna och stabila följt av miljöteknik och utgör basen i fonden. En mer volatil sektor förnybar energi är ett komplement i fonden.

Investeringsprocessen är aktiv och förvaltarna letar efter kvalitetsbolag med starka marknadspositioner och bra framtidsutsikter. Bolagen ska gärna har en strukturell megatrend i ryggen. Det ger en bra medvind för bolagsvinsterna att växa med. Bolagets affärsidé ska var robust och leverera en stabil vinstutveckling över en hel konjunkturcykel. Sist men inte minst ska de ha en erkänt bra ledning med en bra historik i bagaget.

ESG-analysen är integrerad del i analysprocessen. CB Fonder följer FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. De är även medlemmar i SWESIF – som är ett forum för att öka intresset för ansvarsfulla placeringar inom kapitalförvaltningen och investeringsprocessen. Fonden hör till en av de första fonderna i Norden att bli Svanenmärkt tack vare ett omfattande hållbarhetsarbete.

Investeringsprocessen mynnar ut i global portfölj som är koncentrerad portfölj på runt 40 positioner. Det begränsade antalet investeringar bidrar till stor kännedom om bolagen. Långsiktigheten i de investerade bolagen är tydlig, genomsnittsomsättningen är låg.

Fonden har en större lutning mot medelstora bolag som tillsammans med småbolag utgör halva fondens värde jämfört med en globalfond. Resterande del består av stora bolag. Det är en tydlig avvikelse från index och en viss avvikelse från fondkategorin.

Majoriteten av fondens innehav har ett tydligt tillväxtfokus. Drygt 72 procent är industribolag, vilket är en stor övervikt mot fondkategorin. Näst största sektor är hälsovård på drygt 10 procent och en övervikt. Tekniksektorn är den tredje största och väger knappt 9 procent, vilket är en betydande undervikt.

De tio största innehaven väger 40 procent. Inget innehav väger mer än sex procent och en majoritet av innehaven väger mellan 4 och två procent, vilket ger fonden en bra riskspidning.

Största bolag är den danska vindkraftstillverkaren Vestas Wind Systems. Vikten är närmare 6 procent och fondens enskilt största övervikt. Amerikanska vattenteknikbolaget Xylem är fondens näst största innehav på 4,7 procent. Svenska värmelösnings- och energieffektiviseringsbolaget Nibe är fondens tredje största innehav.

Fonden får trots sitt tydliga fokus på miljöbolag en bra riskspridning, mellan både sektorer och länder. Den geografiska riskspridningen är bra: USA är den största regionen med drygt 47 procent av investeringarna, vilket är en undervikt mot index. Storbritannien är näst största land på knappt 12 procent följt av Sverige på 9 procent. Europa utgör drygt 48 procent och vilket är en stor övervikt jämfört med globalt aktieindex.

Fondens fördelning utifrån de tre miljösektorerna visar att knappt halva fonden består av vattenhanteringsbolag. Miljöteknikbolag på drygt 40 procent och förnybar energi som är den klart minsta miljösektorn står för mindre än 10 procent av fondens värde.

Bland årets bästa bidragsgivare hittar vi brittiska byggmaterial- och isoleringsbolaget Kingspan, amerikanska tätningsbolaget Rexnord och tyska Infineon som tillverkar halvledare för fordon och energisektorn. Vestas Wind hör till det här årets minsta bidragsgivare. Men lyfter vi blicken hör Vestas Wind till fondens bästa bidragsgivare det senaste året.

Fonden har stigit med 108 procent de senaste fem åren, vilket är bättre än både kategorisnittet av liknandefonder och MSCI World index.

Det som avviker mycket är risknivån i fonden, den är lägst i kategorin mätt som standardavvikelse. Och den är lägre än en globalfond. Det gör att fondens riskjusterade avkastning är bra och hör till de absolut bästa i fondkategorin.

Den årliga avgiften är 1,7 procent, vilket är lite lägre än kategorisnittet. Fonden har fyra stjärnor på tre års sikt och tre på fem års sikt hos Morningstar.

Placera ser en miljöfond som ett utmärkt komplement till övriga globalfonder i en bred portfölj. Och ger köprekommendation till CB Save Earth. Jag har sagt det tidigare - varför inte slå två flugor i en smäll genom att få möjlighet till bra avkastning och en bättre framtida miljö. Fonden ingår som en del i mitt barnfondsparande.

Gå till Placera.se och läs fler artiklar

Vill du ha koll på vad som händer på fondmarknaden. Prenumerera på mitt nyhetsbrev som kommer en gång i månaden och är helt gratis. Här lägger du upp din kostnadsfria prenumeration på nyhetsbrevet.

Följ mig gärna på Twitter

Följ Placera på Facebook , LinkedInTwitter,  YouTube och Soundcloud

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
CB Save Earth Fund RC Köp 265,97 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -