Tuffa kvartal väntar för Profoto

Aktieanalys Svenska Profoto var ett av alla bolagen som noterades under rekordåret 2021. Sedan noteringen är kursutvecklingen klart positiv. Efter en tillfällig svacka under pandemiåren, är det nu dags att visa på tillväxt i ett tuffare makroklimat.

Profoto grundades i Stockholm redan i slutet på 60-talet. De två grundarna Conny Dufgran och Eckard Heine startade Profoto med målsättningen erbjuda världens bästa fotoblixtar. De avancerade fotoblixtarna nådde snabbt framgång och användes av flertalet kända modefotografer runt om i världen.

Idag är Profoto marknadsledare inom ljussättning vid fotografering och har över 270 olika återförsäljare med försäljning i 58 olika länder. Förutom via återförsäljare, sker försäljningen till över 500 uthyrare av proffsutrustning för fotografering. Slutanvändarna är varumärkesbolag, e-handelsbolag och professionella fotografer. Profotos produkter är nischade mot premiumsegmentet och består av både hårdvara och mjukvara. Affärsmodellen är kapitallätt då Profoto valt att outsourca produktion, lager och logistik.

I samband med börsnoteringen sålde Conny Dufgran en stor del av sina aktier till bland annat investmentbolaget Svolder och fondbolaget Lannebo. Efter försäljningen har Conny dock kvar ett stort antal aktier och är näst största ägare med över 15 procent av aktierna. Största ägare är Anders och Helén Hedebark med nästan 38 procent av aktierna. Anders Hedebark är VD på Profoto sedan 1997.

Marknaden för ljussättning beräknas uppgå till drygt 8 miljarder 2023 och växa 3 till 5 procent år kommande åren. Profoto bedöms vara marknadsledare och två gånger större än deras närmaste konkurrent.

Sett till region sker majoriteten av Profotos försäljning inom Europa och Americas (80 procent) medan 20 procent sker i APAC (Asia-Pacific).

De finansiella målen säger att Profoto ska uppnå en organisk omsättningstillväxt om 10 procent. Samtidigt ska Ebit-marginalen ligga kring 25 till 30 procent och minst 50 procent av nettovinsten delas ut till aktieägarna.

Eftersom mycket av Profotos utrustning används vid olika evenemang påverkades försäljning negativt av pandemin. Under 2020 sjönk försäljningen med nästan 40 procent jämfört med 2019. Under följande år har dock Profoto lyckats växa kraftigt och är nu tillbaka på högre försäljningsnivåer sedan innan pandemin.

En viktig del i Profotos framgång har varit innovationskraften och lansering av nya produkter, vilket skapar förutsättningar i att växa inom fler områden. Senaste åren har bolaget valt att lägga cirka 10 procent av omsättningen på innovation och produktveckling. Under 2019 utvecklades produkter för smartphone-marknaden och under 2022 har bolaget, bland annat via förvärvet av Styleshoots, valt att satsa på automatiserade lösningar för fotografering inom E-handel. Förutom att bredda produkterna sker ständiga uppdateringar och förbättringar på de befintliga produkterna inom ljussättning.

Under 2022 uppgick nettoomsättningen till 850 (732) miljoner kronor, vilket innebär en tillväxt om 16 procent. Tillväxten förklarades till stor del av valutaeffekter men även av förvärv. Organiskt sjönk nettoomsättningen med 0,8 procent. Den justerade Ebit-marginalen rapporterades till cirka 30 procent och resultat per aktie uppgick till 4,85 (3,95) kronor vilket var en förbättring med 22 procent.

I fjärde kvartalet flaggade dock bolagets VD Anders Hedebark, att det nu syns en viss avmattning i försäljningen till professionella fotografer vars investeringar taktat av. Marknaden för professionella fotografer består främst av mindre bolag och enmansföretag vilket gör investeringsutrymmet begränsat. En del större projekt inom automatiska lösningar har även pausats till följd av den förändrade makrobilden.  

Aktien noterades på 66 kronor under sommaren 2021 och står nu i 87 vilket motsvarar en uppgång om drygt 30 procent. Under den starka inledningen på börsåret har aktien dock backat cirka fyra procent. Tyvärr är likviditeten i aktien kraftigt begränsad vilket gör aktien svårhandlad.  

I Factset är det två analytiker som täcker bolaget. För nästa års förväntar sig analytikerna att försäljningen ökar med cirka 7 procent och vinsten med 9 procent. På innevarande års vinstprognoser handlas aktien till ett P/e-tal om 20. Det ska även tilläggas att bolaget i princip är skuldfritt. För helåret 2022 föreslås en utdelning om 4 kronor vilket motsvarar en direktavkastning på nästan fem procent.

  2023e 2024e 2025e
Nettoomsättning, MSEK 840 905 970
Ebitmarginal, % 27,4 27,6 28
EPS 4,3 4,7 5,1
P/E 20 18 17
Källa: Factset      

 

Högre krav på ljussättning, utökat användande av smartphone för fotografering och en utökad e-handel är alla strukturella trender som långsiktigt gynnar Profoto och lär fortsätta driva på tillväxten framåt. Bolaget har bevisat att det finns en efterfrågan på produkterna och det finns mycket att gilla med bolaget gällande ägarstruktur, marknadsposition och affärsmodell.

Som dominant marknadsledare i ett nischat premiumsegment sticker aktien inte ut som skrämmande dyr. Med en valutadopad omsättningstillväxt och eventuell avmattning i efterfrågan kommande kvartal finns det dock skäl att avvakta.

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Profoto Holding Neutral 85,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -