När våras det för balkongbolaget?

Aktieanalys Balco-aktien har inte haft någon rolig utveckling sedan börsnoteringen 2017. Placera tror att aktien har kommit ner lite väl mycket och trycker på köpknappen.

Balkongtillverkaren Balco Group grundades år 1987 i Växsjö där huvudkontoret än idag ligger. Aktien är noterad på Mid Cap Stockholm och i år är kursen ner runt 5 procent. I början av 2022 var aktien uppe på 140 kronor, sedan dess har den rasat till 42 kronor. Börsvärdet uppgår nu till 930 miljoner kronor. 

Balco Group består av totalt sju olika bolag där det absolut största är ursprungsföretaget Balco AB som står för runt 55 procent av försäljningskakan. Balco-koncernen erbjuder främst utveckling, tillverkning och installation av öppna och inglasade balkongsystem. Förutom kärnverksamheten har man förvärvat bolag som erbjuder fasadtjänster och kakel- och murtjäster. Detta för att ha möjlighet att ta större projekt. Baserat på rullande tolv månader drar gruppen in 1,36 miljarder kronor i intäkter. 

Största marknaden för bolaget är Sverige som står för 65 procent av omsättning. Därefter kommer övriga Skandinavien med 25 procent. Resterande del kommer från övriga Europa. Största delen, närmare 70 procent av Balcos kundbas, består av bostadsrättsföreningar. 20 procent av kunderna är bygg- och tillverkningsbolag, övriga kunder är bland annat privata fastighetsägare.  

Nu när nybyggnation faller som en sten är det gynnsamt att näst intill 95 procent av Balcos försäljning kommer från renovering. Inom renoveringssegmentet ingår utbyte och utökning av befintliga balkonger. Dessutom tillhör installation av nya balkonger på flerbostadsfastigheter affärsområdet. 

Det finns flera anledningar till att bygga balkong. Dels ökar boendekvaliteten och dels ökar bostadens värde. Balco trycker även på att man med hjälp av inglasade balkonger kan göra energibesparingar på 15-30 procent. Inglasade balkonger är den största produktkategorin för bolaget. 

I mitten av juli släppte Balco sin rapport för det viktiga andra kvartalet. Den översta raden minskade något men den organiska tillväxten blev minus 11 procent. Det var framförallt förvärvad försäljning som dämpade omsättningsfallet. Positivt var dock att Balcos besparingsprogram givit önskad effekt och rörelsemarginalen ökade faktiskt i jämförelse med motsvarande period ifjol.   

I det andra kvartalet är det många bostadsrättsföreningar som har sina årsstämmor och där beslutas det oftast om investeringar i balkonger ska göras. Som investerare hoppades man därför att orderingången skulle ta fart, men så blev inte fallet. I VD-ordet uppger Ekdahl att mängden förfrågningar och diskussioner kring projekt har ökat under andra kvartalet i jämförelse med första. Däremot skjuter kunder fram sina beslut vilket påverkade orderingången negativt. Ifjol vid samma tidpunkt uppgick orderingången till 365 miljoner kronor, idag ligger siffran på 300 miljoner kronor. Bolaget uppger att det andra halvåret kommer vara utmanande och påverka både omsättning och marginal negativt. 

En tuffare period är att vänta men samtidigt är inte allt nattsvart. Primärt är det nämligen inte nya bostadsrättsföreningar med sämre ekonomi som är kunder utan snarare äldre föreningar som i allmänhet hunnit amortera ned skuldsättningen och därmed har pengar för investeringar. Frågan är dock hur länge till bostadsrättsföreningar kommer att vara avvaktande.  

De största två ägarna i Balco är familjeföretaget Herenco (27 procent) och Erik Selin (10 procent). Camilla Ekdahl som varit vd sedan ifjol äger aktier till ett värde om 600 000 kronor. Det är värt att tillägga att Ekdahl tidigare var chef inom Balco-koncernen. 

Balco Group har som mål att växa omsättningen med 10 procent per år och samtidigt öka vinst per aktie med 20 procent årligen. I dagsläget är balansräkningen i bra skick och eftersom bolaget har en uttalad förvärvsstrategi kommer sannolikt uppköp göras när tillfälle ges. 

Balco  2022A 2023E 2024E
Oms till,% 19 -15 2
Ebit marg,% 7,7 6,8 7,5
Ev/ebit 10 15 13
P/e 12 16 11
Källa: Placera      

 

Baserat på våra relativt konservativa prognoser för innevarande år handlas aktien till ev/ebit 15 och ett p/e-tal på 16. Den acceptabla värderingen bör ge ett visst skydd mot fortsatt kraftigt kursfall.

Historiskt har Balcos rörelsemarginal legat runt 10 procent. Ledningen har dock flaggat för att företagsförvärv med lägre marginal kommer att göras vilket kanske leder till en framtida rörelsemarginal på 9 procent för Balco-gruppen. Om man antar en sådan marginal och adderar lite försäljningstillväxt finns det goda förutsättningar för bra vinsttillväxt i flera år framöver. Når Balco dessutom sina högt ställda finansiella mål lär aktieägarnas resa bli riktigt bra. På rullande tolv månader ligger rörelsemarginalen på 7,3 procent. 

Balco borde kunna övervintra denna tuffa period som man nu är inne i. Frågan är inte om det vänder utan när. Och när det väl vänder kommer det förmodligen bli kosläpp till Balcos fördel. Timing är svårt men för investerare som vågar ta lite risk och hålla aktien i ett par år tror vi att det kan vara köpläge.  

Värdepapper Råd från Placera Kurs vid publicering Sedan publicering
Balco Group Köp 42,40 -
Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -