Adyen: Investeringar bakom raset

Kommentar Nederländska betalningsjätten Adyen har nästan halverats på en månad. Att vd och grundare Pieter van der Does fortsätter prata om långsiktigt värdeskapande verkar inte bita på aktiemarknaden som fortsatte handla ner aktien dagarna efter rapporten.

Adyen, med sin egenutvecklade teknikplattform, erbjuder tjänster som förenklar och förbättrar återförsäljares olika betalningsströmmar. Genom Adyens plattform kan återförsäljare samla alla betalningsmetoder, aktörer, valutor och regelverk i ett och samma gränssnitt och på så sätt förenkla processerna kopplat till betalningar. Dessutom får återförsäljarna kunddatan, oavsett betalningsmetod, samlad i en och samma plattform.

Senast Placera skrev om Adyen var i mitten på februari. Aktien hade rasat 15 procent efter bolagets rapport för andra halvåret i fjol. Den ökade investeringstakten skapade en oro på börsen. 

Vd Pieter van der Does förklarade redan då att Adyens avsikt var att fortsätta använda den starka balansräkningen och öka investeringarna i personal och produkt. Med en fortsatt hög investeringstakt var ambitionen att utöka det långsiktiga avståndet till konkurrenter som vid tillfället hade uppenbara utmaningar på kostnadssidan.

Placeras slutsats var då att risken i aktien var hög. Adyen var och är beroende av en fortsatt global konsumtion, samtidigt som inflation och räntor utmanade och fortfarande utmanar konsumenternas köpkraft. Att aktien redan då handlades till nästan 60 gånger innevarande års vinstförväntningar gjorde inte risken lägre.

Trots riskerna var rekommendationen köp och slutsatsen att Adyen är en aktie som passar investerare som vill ha en exponering mot betalningsindustrin. Aktien är nu ned 40 procent sedan februari och slutsatsen var vid det tillfället helt klart fel. Att Visa och Mastercard, som är inom samma industri idag handlas på högre nivåer, visar än tydligare att slutsatsen inte var korrekt.

Tydligast är nog ändå risken att köpa aktier som värderas på höga vinstmultiplar och hur det ställer enorma krav på framtida vinsttillväxt. En högt värderad aktie i kombination med avtagande tillväxt kan ge förödande konsekvenser, både på kort och lång sikt.

Aktiemarknaden jämför gärna de finansiella siffrorna på kvartal- och årsbasis och främst är det vinstutvecklingen som tenderar att avgöra aktiers riktning över tid. Trots att ett verksamhetsår kan upplevas kort ur ett operationellt perspektiv, är det trots allt fyra kvartalsrapporter på börsen. Som visas i exemplet nedan är det stor skillnad i aktiepris beroende på hur börsen väljer att värdera bolagets vinster. 

År VPA Kurs P/E 10 Kurs P/E 15 Kurs P/E 30 Vinsttillväxt, %
1 10 100 150 300 -

 

I Exempel ABs första verksamhetsår tjänar bolaget 10 kronor. Bolaget är nystartat och vi vet därför inte vinsttillväxt. Av flera olika skäl värderar dock marknaden bolaget till 15 gånger vinsten, vilket ger en aktiekurs på 150 kronor.

År VPA Kurs P/E 10 Kurs P/E 15 Kurs P/E 30 Vinsttillväxt, %
2 20 200 300 600 100%

 

Andra verksamhetsåret står alla stjärnor rätt och Exempel AB lyckas därför tjäna 20 kronor. Det får marknaden att imponeras över vinsttillväxten som förväntas fortsätta flera år framöver. Aktiemarknaden anser därför att bolaget bör värderas till 30 gånger vinsten, vilket ger ett aktiepris om 600 kronor.

År VPA Kurs P/E 10 Kurs P/E 15 Kurs P/E 30 Vinsttillväxt, %
3 10 100 150 300 -50%

 

Tredje verksamhetsåret har Exempel AB fått oförutsedda utmaningar. Samtidigt råder ingen större dramatik och bolaget lyckas tjäna lika mycket som första verksamhetsåret. Aktiemarknaden gillar dock aldrig bolag med halverade vinster och tycker därför att bolaget bör värderas till 10 gånger vinsten, vilket blir en kurs om 600 kronor. Aktien är nu ned 86 procent sedan verksamhetsår 2.

Exemplet är visserligen teoretiskt och förenklat. Värderingen på en aktie påverkas av flertalet variabler och aktier värderas främst på framtida vinstförväntningar, men tabellen tydliggör hur jämförelsesiffror och värderingar kan skapa kraftiga rörelser på aktiemarknaden. Rimligtvis kan man som investerare fundera kring bolaget intjäning över tid genom att ta ett genomsnitt. I fallet Exempel AB är snittvinsten på tre verksamhetsår strax över 13 kronor och man kan sedan själv fundera kring vilken vinstmultipel som är rimlig. 

Aktiemarknaden uppskattade sannolikt inte Adyens kommunikation kring den nordamerikanska marknaden. I regionen, som varit och förväntas bli den stora tillväxtmotorn, har bolaget under första halvåret sett en ökad konkurrens. Samtidigt tenderade kunderna att fokusera på kostnadsbesparingar framför tillväxt, vilket fick genomslag i Adyens siffror gällande första halvåret. 

Enligt bolagets vd Pieter van der Doers upplever Adyen främst en konkurrens inom affärsbenet ”Digital” där byteskostnaden för kunden är relativt låg och prispressare lyckats ta marknadsandelar. Samtidigt förklarade han hur hans huvudfokus handlar om att långsiktigt skapa den bästa och mest värdeskapande plattformen för sina kunder och att det är viktigare än kommande halvårs konkurrens i en viss region.

Under första halvåret i fjol växte intäkterna i Nordamerika med drygt 50 procent, vilket kan jämföras med tillväxttakten under samma period i år på drygt 20 procent. Att konkurrensen inom betalningsindustrin i Nordamerika är tuff bör inte vara någon nyhet, dock var rapporten förmodligen en smärtsam påminnelse om verkligheten. Förutom en stor potential i nordamerika, har Adyen tydliga ambitioner att växa i Indien, Mexico och Japan där bolaget fortfarande är en liten spelare.

I första halvåret summerades de totala intäkterna till 739 (609) miljoner euro, vilket innebar en tillväxt om 21 procent. Samtidigt fortsätter transaktionsvolymen i liknande takt och summerades till 426 miljarder euro.  

Adyen 2022A 2023E 2024E 2025E
Intäkter, Meur 1 330 1 650 2070 2600
Rörelsemarginal 50% 40% 42% 46%
EPS, euro 18 21 26 34
P/E 70 39 31 23

Källa: Marketscreener

Aktien handlas nu på liknande nivåer som strax före pandemin och värderas fortfarande på relativt höga multiplar på innevarande års vinstförväntningar med en vinstmultipel om nästan 40. Under åren 2020 och 2021, när räntor var låga och likviditeten extrem, handlades aktien på vinstmultiplar över 150. Adyen har typiska karaktärsdrag för högvärderade aktier i form av nettokassa, marknadsledare och stor tillväxtpotential i enorma regioner.

För att komma ner till mer aptitliga vinstmultiplar måste dock investerare blicka ut till 2025. Bolagets ambition är att slå av investeringstakten under nästa år, för att sedan återgå till en förbättrad lönsamhet och en högre tillväxttakt.

Det är som alltid svårt att ha en tydlig uppfattning om aktiers utveckling kommande period och sentimentet kring Adyen lär sannolikt vara svagt. Att svenska kronan fortsatt försvagats mot euron gör dessutom investeringen som svensk mindre gynnsam. Det är dock viktigt att inte bli skrämd av marknadens mer kortsiktiga syn på aktien och på så sätt missa mer långsiktiga vinnare.

Bolaget och aktien är fortsatt en intressant spelare inom industrin. Som investerare får man dock vara beredd på en volatil resa och att investeringstakten i bolaget kommer att vara på höga nivåer kommande period. Som tidigare konstaterat är det hög risk att köpa aktier på höga multiplar. Även efter kursraset är värderingen hög, vilket är viktigt att ha med sig vid en investering.

Mer från förstasidan

Placeras senaste aktieanalyser

Aktieanalyser

Här hittar du Placeras alla aktieanalyser

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Olja - -
Guld - -
Silver - -
Koppar - -