Husqvarna AB
Husqvarna Group inför ny varumärkesdriven organisation (Cision)

2014-06-13 08:30
Husqvarna Group inför en ny organisation där skogs- och trädgårdsverksamheterna delas in i tre varumärkesdivisioner med globalt resultatansvar. Divisionen Construction fortsätter i sin nuvarande form. Den nya organisationen kommer successivt att implementeras och träder i kraft från och med den 1 januari 2015. Kostnader och personalminskningar relaterade till omorganisationen kommer att vara begränsade.
"Varumärkesdimensionen i den nya organisationen gör det möjligt att tydligt åtskilja de tre affärsmodellerna, som var och en har sina egna distinkta slutkunder, strategi och erbjudande, och förse dem med de resurser och den ledningsstruktur som krävs. Prioriteringar kommer att förenklas och ansvarsområdena kommer att tydliggöras, vilket möjliggör ansvarstagande och snabbare beslutsfattande. Viktiga synergieffekter kommer fortfarande att säkerställas till exempel för inköp, logistik och teknik.", säger Kai Wärn, VD och koncernchef för Husqvarna Group. Skogs- och trädgårdsverksamheten kommer att organiseras i tre globala varumärkesdivisioner som representerar tre olika affärsmodeller; · Husqvarna (inklusive Zenoah), som är varumärken med stark anknytning till fackhandeln och som åtnjuter starkt erkännande inom många olika produktområden inom skog och trädgård, främst för professionella användare och krävande konsumenter. Nettoomsättningen för divisionen under 2013 svarade för cirka 52 procent av koncernens nettoomsättning. Chef för divisionen blir Pavel Hajman, som anslöt till koncernen den 1 juni. · Gardena, som är ett varumärke med stark anknytning till detaljhandeln och med en tydlig "måste ha"-profil inom bevattningsprodukter för konsumenter. Nettoomsättningen för divisionen under 2013 svarade för cirka 13 procent av koncernens nettoomsättning. Chef för divisionen blir Sascha Menges, för närvarande chef för Tillverkning & Logistik. · Konsumentvarumärken. Denna division omfattar alla övriga varumärken inom koncernen, såsom PoulanPro, McCulloch och Flymo. Nettoomsättningen för divisionen under 2013 svarade för cirka 25 procent av koncernens nettoomsättning. Chef för divisionen blir Alan Shaw, för närvarande chef för Amerika. Divisionerna kommer att ha globalt ansvar för resultat, kassaflöde och balansräkning. De flesta av de operativa aktiviteterna organiseras i första hand inom varumärkesdivisionerna. Utöver de tre varumärkesdivisionerna kommer även funktionen Group Operations att upprättas. Group Operations ska säkerställa synergier och strategisk inriktning i hela koncernen och kommer att ledas av Valentin Dahlhaus, för närvarande chef för Demand och Supply Chain Management. För att ytterligare säkerställa synergier och strategisk inriktning, kommer även globala stabsfunktioner som exempelvis Affärsutveckling och Technology Office att upprättas. Construction, som står för cirka 10 procent av koncernens nettoomsättning, påverkas inte av de organisatoriska förändringarna inom skogs- och trädgårdsverksamheten. Construction kommer att fortsätta under ledning av Anders Ströby. Extern affärsområdesrapportering I koncernens externa finansiella rapportering kommer segmentsrapporteringen att omfatta fyra divisioner; de tre divisionerna inom skogs och trädgård Husqvarna, Gardena och Konsumentvarumärken samt Construction, från och med den 1 januari 2015. Den nya organisationen leder till nya kassagenererande enheter, vilket potentiellt skapar behov av nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. Eventuella konsekvenser kommer att kommuniceras när de blivit kända. Koncernledningens sammansättning Efter införandet av den nya organisationen, kommer koncernledningen att omfatta: Kai Wärn, VD och koncernchef; Ulf Liljedahl, chef för koncernstab Finans, IT och investerarrelationer; Pavel Hajman, chef för divisionen Husqvarna (anslöt till koncernen den 1 juni som tidigare kommunicerats); Sascha Menges, chef för divisionen Gardena (tidigare chef för Tillverkning & Logistik); Alan Shaw, chef för divisionen Konsumentvarumärken (tidigare chef för Amerika) Anders Ströby, chef för Construction; Per Ericson, chef för koncernstab Personal & Organisation samt Kommunikation; Olle Wallén, chef för koncernstab Juridik; Pär Åström, chef Affärsutveckling (ingick tidigare inte i koncernledningen); Valentin Dahlhaus, chef för Group Operations (tidigare chef för Demand and Supply Chain Management) (ingick tidigare inte i koncernledningen); Henric Andersson, chef för Technology Office (tidigare chef för Produkter och Produktutveckling); Frida Norrbom Sams, chef för Strategiska Försäljningsinitiativ (tidigare chef för EMEA); Sofia Axelsson, chef för Varumärken och Marknadsföring (ingick tidigare inte i koncernledningen) Francesco Franzé, chef för Programkontoret för det accelererade förbättringsprogrammet (A.I.P.) (ingick tidigare inte i koncernledningen). Den nya organisationen från 1 januari 2015 Se organisationsschema i bifogad pdf. Inbjudan till telefonkonferens klockan 11:00 den 13 juni En telefonkonferens för media, investerare och analytiker med VD och koncernchef Kai Wärn kommer att hållas klockan 11:00 CET den 13 juni. För deltagande ring +44 (0)20 7162 0077 eller +46 (0)8 5052 0110 (Conference ID 945619) tio minuter innan konferensen börjar. Ytterligare detaljer kommer att meddelas i koncernens delårsrapport för det andra kvartalet 2014, som publiceras den 16 juli, samt på bolagets kapitalmarknadsdag den 25 september.

Husqvarna B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -