Bahnhof
Delårsrapport 3, 2016 (Cision)

2016-10-25 09:00
ALL-TIME-HIGH! Rekordomsättning Q3: 211 Mkr Rekordvinst Q3: +27 Mkr Rekord nya kunder: +10 977 (netto privat) Tredje kvartalet i sammanfattning Det tredje kvartalet 2016 är det bästa i Bahnhofs historia. För första gången når vi över 200 miljoner kronor på ett enskilt kvartal. Rörelseresultatet förbättras dessutom kraftigt – och når en ny rekordnivå på drygt 27 Mkr. Omsättningen uppgick till: 211,4 Mkr (173 Mkr) Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 33,6 Mkr (29,0 Mkr) Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 27,2 Mkr (21,2 Mkr) Resultat efter skatt uppgick till: 20,5 Mkr (16,1 Mkr) Resultatet per aktie uppgick till: 2,51 kr (1,94 kr) Siffror inom parentes avser kvartal 3, år 2015. Bahnhof tar nu rejäla tårtbitar av marknaden, både på privat- och företagssidan. Bahnhof växer under kvartalet helt organiskt med 10 977 privatkunder (netto!) vilket är den högsta tillväxten i bolagets historia. Och inte nog med det – på tre månader växer Bahnhof med 833 helt nya företagskunder. Det är för perioden ett nytt rekord, en ren styrkedemonstration, eftersom det tredje kvartalet innefattar de på företagssidan normalt svagare sommarmånaderna. Parallellt med den höga tillväxten, den goda lönsamheten och det enorma kundintaget, pågår samtidigt ett stort infrastrukturellt arbete. Det nya höghastighetsnätet ”Northern Light 17” (förkortat NL17) som vi nu bygger, blir ryggraden i Bahnhofs IP-nät. När det nya nätet invigs kommer Bahnhof att driva det som måste betecknas som Sveriges kraftfullaste och snabbaste bredbandsnät. Med NL17 får Bahnhof två diversifierade fibervägar in i anslutna städer. Kapaciteten ökar dramatiskt i hela nätet till initialt 96x100 Gbit/s samtidigt som möjligheterna för uppgradering av kapaciteten till specifika städer underlättas framöver. Latensen minskar då trafiken går en rakare väg med färre hopp. Vi investerar omkring 100 miljoner kronor i nätet – vilket nu till övervägande del redan är genomfört. Ännu är inte höghastighetsnätet NL17 driftsatt, men i stad efter stad installerar Bahnhof nu den nya generationens ljusförstärkare, med världsledande optik från Tyskland. Bahnhof öppnar också nya regionala försäljningskontor där vi fokuserar på det lokala perspektivet. God service till våra kunder hänger ihop med lokal närvaro och flexibilitet. I september öppnade Bahnhof det senaste försäljningskontoret i Norrlands största tätort, Umeå. På motsvarande sätt har vi förstärkt vår organisation med nya medarbetare i Malmö, Göteborg, Borlänge och Stockholm – samt i ett stort antal stadsnät med kompetenta lokala partners. Avsikten är att ytterligare förbättra vår lokala service, utan att ge avkall på teknik och konkurrenskraftiga priser. Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Den sista september är kassan 147 miljoner kronor. Kassaflödet är stabilt positivt under perioden med plus +16,4 Mkr (+3,2Mkr Q3 2015). Sammanfattningsvis är Bahnhof nu inne i en positiv spiral som kommer att ge stora effekter redan under nästa år. Bahnhofs strategiska mål är enkelt – nu tar vi upp kampen med de största telejättarna! Prognos år 2016 Bahnhofs prognos för 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med en omsättning på 800 Mkr för helåret. Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna under kommande kvartal ‒ men måste ändå ses som balanserad för helåret 2016. Den något längre prognosen är att senast om två år omsätta minst en miljard kronor med en rörelsemarginal på minst 12 procent. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter. Vision Inom fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar. Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär. Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. Företagsmarknad Det tredje kvartalet 2016 är för perioden det starkaste kvartalet någonsin. Under juli till och med september tecknades totalt 833 helt nya avtal med företagskunder, avseende tyngre tekniktjänster från Bahnhof. De flesta avancerade avtal bygger på långsiktiga relationer, där avtalsperioden oftast är minst 36 månader. Totalt svarar koncernens företagsaffär för 99 Mkr (75,9 Mkr Q3 2015) av Bahnhofs omsättning under det tredje kvartalet 2016. Drygt hälften av omsättningen härrör sig till nätrelaterade tjänster, och den övriga delen till tjänster i någon av våra sju datahallar. Det är framför allt som stor nätoperatör Bahnhof tar betydande marknadsandelar. Det gäller särskilt dedikerade fiberförbindelser, och de företagstjänster Bahnhof levererar i öppna stadsnät. Bahnhof gör även inbrytningar i segmenten inom telefoni, främst mobilstyrda företagsväxlar och abonnemang. Dessa tjänster är ett naturligt komplement till våra nättjänster. I datahallarna fokuserar vi nu på de riktigt stora affärerna för co-location – men parallellt också på kostnadseffektiva hybrid- och molnlösningar, för de kunder som sömlöst vill kunna skala upp och ner sina tjänster efter behov. De sistnämnda tjänsterna drivs ofta i nära samarbete med den grupp som arbetar med ”Managed Services” (där vi tar ett utökat driftansvar för kundernas tjänster). Gruppen Managed Services förstärks med ytterligare medarbetare för att möta den ökade försäljningen. Bahnhofs infrastruktur och driftmiljö finns i Sverige. Just IT-tjänster belägna i Sverige, och som lyder under svensk lagstiftning, är ofta ett krav både från privata och offentliga kunder. Ett av Sveriges stora riksdagspartier har för ändamålet till exempel valt att teckna avtal avseende drift av sin kommunikation med Bahnhof. BIG På nätsidan är Bahnhofs företagstjänst ”BIG” en storsäljare. Det är en premiumtjänst med en dedikerad fiberanslutning på 1 Gbit/s, till ett konkurrenskraftigt pris. I korthet innebär BIG att vi tiodubblar bredbandshastigheten för våra företagskunder, och även inkluderar hela installationen av lokalt fastighetsnät i priset. BIG finns tillgänglig att beställa via bahnhof.se på flera orter i Sverige. Ökad lokal närvaro Den 1 september öppnade Bahnhof ett nytt kontor i Umeå. Kontoret drivs för närvarande av två mycket meriterade och seniora företagssäljare, Kim Lindmark och Andreas Bertilsson, som arbetar med försäljning, kundkontakt och partneransvar. Responsen på etableringen har varit mycket positiv, och samarbeten med nya kunder samt ett antal lokala stadsnät i de norrländska städerna, har inletts på ett mycket positivt sätt. Bahnhof finns förstås sedan tidigare i Norrland, men nu satsar vi på att växla upp våra insatser. På samma sätt fortsätter Bahnhof att förbättra den lokala närvaron i hela Sverige. Vi har därför rekryterat ett antal nya medarbetare även i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. Ur ett leveransperspektiv har vi också förstärkt organisationen. Målet är att automatisera processer och rutiner så långt det över huvud taget är möjligt – allt för att kunna möta allt högre försäljningsvolymer. Bahnhof präglas av stor framtidstro och optimism, som också möts i ökad försäljning. Det är kul att jobba hos oss, och vi söker kontinuerligt nya medarbetare till vår växande verksamhet! Privatmarknad Det tredje kvartalet 2016 växer Bahnhof med 10 977 kunder netto till totalt 232 981 hushåll den sista september 2016. Det är ett nytt rekord. Den urstarka tillväxten befäster en långsiktig trend där Bahnhof fortsätter att ta marknadsandelar. Vi gör det helt utan att använda prisdumpning, där vår strategi istället är att satsa på teknik, kvalitet och service. Till skillnad från våra konkurrenter lägger vi heller inga pengar på reklamfilmer och stora annonskampanjer för att locka nya kunder. Bahnhof investerar i teknik, inte i reklam. Bahnhof är ett premiumvarumärke. Vi är bäst på bredband. Den höga tillväxten innebär förstås samtidigt utmaningar. Just av den anledningen pågår med full kraft arbetet med det nya hög- hastighetsnätet NL17. De första våglängdssträckorna i det nya nätet kommer att tändas upp, och tas i drift i slutet av det fjärde kvartalet 2016. Men redan nu uppgraderar vi parallellt en rad mer finmaskiga förbindelser, som kommer att höja kapaciteten på enskilda sträckor redan under hösten. Bahnhof leder stort i alla tillgängliga kundundersökningar avseende våra bredbandstjänster. Vårt kundbetyg är högst bland samtliga större och mindre svenska konkurrenter. Det framgår av bland annat kundnöjdhetsportalen Trustpilot som visar att Bahnhof har det i särklass högsta betyget av alla internetleverantörer. Källa: Trustpilot.se, den 19 oktober 2016. Vi är samtidigt ödmjuka inför att det finns ytterligare möjligheter att förbättra oss. Det finns alltid ett antal olika fall där kunderpå ett olyckligt sätt hamnat i kläm. Vi är alltid tacksamma för återkoppling från våra kunder, där vi lär oss av eventuella misstag. Ett område som inneburit vissa utmaningar är tjänsten Villafiber. Tjänsten Villafiber bygger i sin helhet på volym. Det går helt enkelt inte att gräva upp gatan för en enstaka villaägare i taget. Från och med det tredje kvartalet har vi alla processer på plats (i nära dialog med vår underleverantör). Villaägare får därmed tillgång till Bahnhofs integritetsskyddade höghastighetsnät. Det innebär att Bahnhof med full kraft nu kan rulla ut tjänsten Villafiber till ett stort antal hushåll. Genom ”Northern Light 17” får vi också tillgång till en potentiell kundbas av mer än etthundratusen villor. Att Bahnhof kan utlova bättre pris än våra konkurrenter kan skaka om marknaden. Det gäller särskilt för de riktigt kapacitetskrävande gigabittjänsterna – det som Bahnhof är bäst på.  Bahnhof – en global nätoperatör Bahnhofs IP-nät är sedan länge ett av Sveriges kraftfullaste. Här står vi oss dessutom bra även ur ett globalt perspektiv. För att kvalitetssäkra våra IP-tjänster har Bahnhof valt att anlita amerikanska Dynamic Network Services som är ett oberoende mätinstitut. Man kan på sätt och vis kalla det för ett slags Bredbandskollen, fast för internetoperatörer. Världsranking nätoperatörer, 11 oktober 2016: 84. Bahnhof (84 153. Com Hem (387) 161. Telecity (107) 295. IP-Only (309) 1127. DGC (1192) 1475. AllTele (1306) 1506. Bredband2 (1484) Vi jämför oss i listan med ett urval större och mindre konkurrenter. Siffror inom parentes avser mätvärden i juli 2016. Källa: DYN.COM Elementica Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare. Elementica konstruerar och driftar datahallar, där den bärande affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Information om verksamheten och nyheter rapporteras på bolagets hemsida elementica.se. Där finns även en sökbar aktiebok för ägare. Aktuell status Försäljningsprocessen tar längre tid än beräknat och byggstarten är därför tills vidare uppskjuten på obestämd tid, vilket meddelades till marknaden i mitten av september. Projektet är fortfarande möjligt att realisera, men det förutsätter en eller flera stora aktörer som kunder. Att bygga anläggningen utan kontrakterade kunder är en för stor risk. Målsättningen är att hushålla med bolagets ekonomiska medel. Av den anledningen har vi dragit ner på generella och kostnadsdrivande marknadsföringsinsatser, och jobbar nu enbart med mycket konkret kundbearbetning (i nuläget ett par större intressanta möjligheter). Vd har ordet Om du har suttit fast på tåget i närheten av Växjö i oktober så kan det mycket väl bero på Bahnhof. Vi genomförde då ett planerat arbete där delar av banvallen grävdes upp. Syftet var att kontrollera och förbättra signalkvaliteten på vårt nya fiberpar. Det här är bara ett enstaka exempel hämtat ur vardagen för en stor telekomoperatör. Bahnhofs flotta av verktygsbilar har i över ett års tid rullat, packade med fibertvättar av olika modeller, ljus- mätare, multimeter för 48-volts spänning, ett stort antal kablar av olika dimensioner både för spänning och fiber, OTDR-mätare (optical time-domain reflectometer) handgjorda kopparbleck för de stora routrarna och förstås ett mikroskop för att undersöka om fibern är tvättad ordentligt vid kontaktytorna. Vi har i princip haft folk ute någonstans i Sverige varje helg och varje vardag, ofta även nattetid. All kraft har samlats kring att bygga det vi tror kommer att förändra förutsättningarna på telekommarknaden. Sammanlagt har Bahnhofs nättekniker, under slutet av 2015 och hela 2016, lagt tusentals mantimmar på det som nu växer fram som Sveriges bästa bredbandsnät för internettrafik. En del orter har varit svårare än andra. För att citera en av våra seniora nättekniker: ”Bodjäveln i Hässleholm är liten som en friggebod och nästan omöjlig att hitta”. Vad är det som händer? Bahnhof skrotar nu hela vårt gamla och traditionellt uppbyggda telekomnät (NFR, ”Nordic Fiber Ring”) i dess helhet. Jo, det är sant – och en fantastiskt god nyhet. Bahnhofs internettrafik kommer snart att ta helt nya vägar genom landet. Resultatet blir kraftiga ökningar av kapaciteten. I pengar kommer vi (främst i utrustning) att ha investerat omkring 100 miljoner kronor när allt är klart i slutet på detta år. Det är förstås en ansenlig summa, men viktigare är spetskompetens och nytänkande – en modernare syn på nätdesign och vad internet är till för. Bahnhof bygger för att klara mer än ett decennium av nya framtidstjänster – med allt från dagens strömmade media och spel, till morgondagens extremt kapacitetskrävande tjänster inom ”virtual reality” i form av högupplösta VR-simuleringar och VR-konferenser. Här förslår dagens nät inte särskilt långt. Det som nu växer fram måste beskrivas som Sveriges bästa bredbandsnät för internettrafik. Om man fördjupar sig i den tekniska designen bakom, och den utrustning vi nu snart kommer att aktivera, förstår man att vi just nu befinner oss i ett generationsskifte mellan gammalt och nytt. Mellan traditionella telekombolag och morgondagens operatörer. Det handlar om att ta sikte på framtiden, där det viktigaste är att bygga nätet för att få ut själva innehållet på internet (det som på engelska kallas ”content”) på ett effektivt och snabbt sätt till användarna. Det kräver i sin tur en annan typ av nätdesign än de andra nationella stomnät som finns i drift i Sverige idag. Det stora slaget står inte mellan fiber och mobilt. Det står mellan dagens och morgondagens fibernät. Konkret är det ett fiberpar (två trådar av glas) som kommer att knyta ihop vårt nya nät. Fibertrådarna i NL17 har just nu (i oktober) en total längd på 3 290 kilometer. Varje stad ansluts med minst två diversifierade förbindelser, vilket innebär att varje stad är ansluten genom minst två fysiskt olika vägar. Det ger i normal drift en möjlighet att ansluta varje stad med dubbel kapacitet. Men det ger också en alternativ väg om olyckan skulle vara framme, om någon del skulle drabbas av störningar eller grävas av. Det finns då alltid en väg i reserv (låt oss kalla det ”redundans”). Hur fungerar ett traditionellt stomnät för telekomoperatörer idag? I ett gammaldags traditionellt stomnät är varje stadsnät och stad förbunden i en lång serie, ett slags pärlband av noder, på ett enda långt snöre. Den här principen kallas mer tekniskt formellt för ”bussnät”. I varje stad får man sedan plocka ut ljussignalen i en växel (låt oss kalla det "router" eller "switch") innan den kan skickas vidare till nästa stad. Det spelar ingen roll om ”bussnätet” är förbundet i en ring. Effekten blir ändå att internettrafiken alltid måste mellanlanda i olika städer (låt oss kalla det ”hopp”) och inte kommer ut direkt på någon av de riktigt stora internetknutpunkterna, där innehållet oftast finns. Man kan likna det vid ett snabbtåg mellan Malmö och Stockholm som tvingas att stanna i varenda liten stad, för att passagerarna ska kliva av och på. Det gör för det första att restiden blir betydligt längre, jämfört med om tåget kört i ett sträck utan avbrott (låt oss kalla det ”latens”) – och för det andra kan det bli det bråk om sittplatserna på tåget. Att alla får den numrerade plats de bokat är ju inte helt säkert. Källan till fel ökar ju fler gånger passagerare måste stiga av och på tåget på samma sträcka (låt oss kalla passagerarna för ”IP-paket” och felen för ”paketförluster”). Men inte nog med det. Om du kliver på tåget i till exempel Nässjö och ska till Malmö så måste du alltid åka på samma bana som andra regionaltåg. Det finns inga egna spår, utan du får samsas och anpassa tidtabellen efter annan trafik på linjen. Översätter man det här till nätvärlden så bygger ett traditionellt ”bussnät” (som dagens svenska telekomnät) på samma filosofi som Statens Järnvägar, det vill säga ett slags kollektivtrafiksmodell med rötter i 1800-talet. All IP-trafik som ska ut på nätet (via huvudnoderna) går i samma utrustning, och delar därmed på utrymmet. Man riskerar att få onödiga förseningar och paketförluster. Men hur skiljer sig då NL17 från andra nät? Jag tycker själv det är enklast att beskriva det nya våglängdsnätet som en höghastighetsbana. NL17 är en stjärna – eller rättare sagt en trippelstjärna. Istället för kollektivtrafik bygger Bahnhof egna dedicerade höghastighetsbanor till varje enskild stad. Vi gör det i ett stjärnmönster, där trafiken inte till någon del bygger på principen om ”bussnät”. Vi tror att internettrafiken kommer att explodera i mängd, storlek och prestandabehov. Vi vet att allt mer av trafiken, baserat på trafikmönster från stora innehållstjänster, kommer att centraliseras kring några få svarta hål (låt oss kalla dem ”huvudnoder” eller ”knutpunkter för peering” – i praktiken i Stockholm, Göteborg och Malmö). Northern Light 17 är därför i sin helhet ett stjärnnät. Det är designat för att ha snabbast möjliga väg till de svenska huvudnoderna. Det finns därför egna dedikerade våglängdsförbindelser till alla delar i nätet i samtliga städer. Och vi har dessutom matat varje enskild stad med minst två sådana fysiskt diversifierade fiberförbindelser (vilket ger redundans). Allt det här gör vi i den utrullning som pågår i 34 städer och stadsnät, med ytterligare 11 noder i en uppgraderingsplan. Utöver bygget av NL17 genomför vi samtidigt en total förstärkning av Bahnhofs alla nätförbindelser. Det som gör det här tekniskt möjligt är utvecklingen av nya våglängdssystem. Det blir i ett slag möjligt att sända enorma informationsmängder på ett sätt som inte tidigare varit möjligt. I vår våglängdsutrustning (med optik från Tyskland) kan vi dela upp ljusspektrumet i 96 olika kanaler, där varje enskild kanal har en kapacitet om 100 Gbit/s. Till att börja med. Redan nu är det förberett för minst det dubbla, och gränserna för nya kort flyttas hela tiden framåt. Designen är nu byggd för att på sikt kunna hundradubbla allt Bahnhof har idag inom ramen för det nya nätet. Den nya tekniken gör det också möjligt att skjuta över betydligt längre avstånd än dagens och gårdagens teknik, som till stor del ännu dominerar de svenska telekomjättarnas nät. När vi släpper på ljuset i NL17 kommer varje enskild stad att angöras med minst 2x100 Gbit/s – i en diversifierad helt egen matning. Och eftersom vi har 96 kanaler kan vi vid behov uppgradera flertalet gånger med ytterligare 2x100 Gbit. Nätet kör initialt 96 kanaler x 100 Gbit – det vill säga närmare 10 Terabit. Och det är alltså grundkonfigurationen till att börja med. Jag tror att framtiden kommer att handla om extremt kapacitetskrävande innehållstjänster, där nätet är själva hörnstenen i nästan all mänsklig aktivitet. Bahnhof är bäst rustad i Sverige för att ta sig an framtiden som börjar 2017. Slutligen måste jag byta ämne. Det är på sin plats att skriva några rader om det tredje kvartalet 2016. Det var bra – faktiskt det bästa i Bahnhofs historia. Stockholm den 19 oktober 2016 Jon Karlung, vd Bahnhof AB (publ) Finansiell situation Den sista september 2016 är likvida medel i Bahnhof 147 Mkr (98,2Mkr Q3 2015). Kassaflödet för det tredje kvartalet är plus 16,4 Mkr (+3,2 Q3 2015). Investeringarna i teknisk infrastruktur under det tredje kvartalet är 6 Mkr (betydande investeringar, främst i höghastighetsnätet NL17, har tidigare genomförts under det första och andra kvartalet 2016). Krediter uppgår vid kvartalets slut (finansiell leasing) till 1,8 Mkr (1,6 Mkr) och skulder till koncernföretag (K.N. Telecom AB) till 11,1 Mkr (17,8 Mkr). Den sista september 2016 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 68,9 Mkr varav 59,4 Mkr goodwill (72,7 Mkr varav 66,5Mkr goodwill). De immateriella anläggningstillgångarna härrör sig nästan uteslutande till internetoperatören Tyfon som Bahnhof förvärvade i juni 2015. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar. Koncern och redovisningsprinciper Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag, Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica AB som ägs till 72,73 procent av Bahnhof som innehar samtliga röststarka aktier i Elementica av typ A. Utdelning Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25-50 procent av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Övriga upplysningar Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för närvarande inga omedelbara planer på att byta marknadsplats. Jämförelsevärden finns i denna rapport, och bolagets ledning är tillgänglig för att vid behov svara på frågor. För fullständig version, se rapporten i PDF på bahnhof.se

Bahnhof B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -