Thule Group
Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september, 2016 (Cision)

2016-10-28 07:45
· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 366 Mkr (1 343) vilket motsvarar en ökning om 1,7 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 1,7 procent.   · Rörelseresultatet uppgick till 243 Mkr (208), vilket motsvarar en ökning med 17,1 procent och en marginal om 17,8 procent (15,5). Underliggande EBIT uppgick till 246 Mkr (223) och justerat för valutakursförändringar ökade underliggande EBIT med 6,9 procent och marginalen förbättrades med 0,9 procentenheter.   · Nettoresultat uppgick till 162 Mkr (148).   · Kassaflöde från den löpande verksamheten var 436 Mkr (412).   · Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,60 kr (1,48).   · Den 4 juli förvärvades GMG B.V., den ledande tillverkaren av barncykelstolar i Benelux regionen, för 10,0 MEUR på skuldfri basis. GMG B.V. omsatte år 2015 6,1 MEUR. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på www.thulegroup.com  Telefonkonferens En kombinerad press- och analytikerkonferens med Magnus Welander, vd och koncernchef, samt Lennart Mauritzson, CFO, hålls idag den 28 oktober, 2016, kl 10:00 (CET). Telefonkonferensen hålls på engelska. Information om telefonkonferensen finns tillgänglig på www.thulegroup.com   Denna information är sådan information som Thule Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl. 07.45 CET.

Thule Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -