Securitas
Securitas AB Delårsrapport Januari–september 2016 (Cision)

2016-11-08 08:00
JULI–SEPTEMBER 2016 • Försäljning 22 316 MSEK (20 468) • Organisk försäljningstillväxt 7 procent (4) • Rörelseresultat före avskrivningar 1 230 MSEK (1 121) • Rörelsemarginal 5,5 procent (5,5) • Vinst per aktie 2,00 SEK (1,88) JANUARI–SEPTEMBER 2016 • Försäljning 64 447 MSEK (59 829) • Organisk försäljningstillväxt 8 procent (5) • Rörelseresultat före avskrivningar 3 313 MSEK (2 956) • Rörelsemarginal 5,1 procent (4,9) • Vinst per aktie 5,32 SEK (4,84) • Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,12 (0,23)
KONCERNCHEFENS KOMMENTARER Stark organisk försäljningstillväxt Den organiska försäljningstillväxten fortsatte att vara stark även under det tredje kvartalet, driven av god portföljsutveckling och tilläggsförsäljning som fortsatte på relativt höga nivåer. Marknadsläget i USA är fortsatt gynnsamt medan majoriteten av extra säkerhetsbehov i Europa är kortsiktiga till sin natur och kommer att minska under de kommande kvartalen. Detta faktum, i kombination med några få betydande kontraktsförluster och historiskt höga jämförelsetal, kommer att vända den positiva trenden av organisk försäljningstillväxt i Security Services Europe under de kommande kvartalen, men vi förväntar oss att den återhämtar sig under det andra halvåret 2017. Våra investeringar i säkerhetstjänster under de senaste åren mottas också mycket väl på marknaden och våra ansträngningar att optimera kundernas säkerhetskostnader medför just nu att vi växer snabbare än säkerhetsmarknaderna i USA och Europa liksom i många av de ibero-amerikanska länderna. Vinst per aktie och rörelsemarginalen förbättrades Den valutajusterade vinsten per aktie förbättrades med 7 procent under det tredje kvartalet och med 13 procent under perioden januari till september 2016. Rörelseresultatet under januari till september förbättrades med 16 procent jämfört med motsvarande period föregående år, justerat för valutakursförändringar. Rörelsemarginalen var 5,5 procent (5,5) i kvartalet och förbättrades till 5,1 procent (4,9) under de första nio månaderna. Fortsatt stark tillväxt av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet Säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet fortsatte att öka i linje med våra förväntningar. Vi tror att vi kan fortsätta att öka försäljningen av säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet i en hög takt under de kommande åren, och att göra den till en betydande del av koncernens totala försäljning. Därutöver utgör det per den 1 februari 2016 slutförda förvärvet av Diebolds verksamhet inom elektronisk säkerhet i Nordamerika ett viktigt bidrag för att accelerera vår omvandling. Alf Göransson VD och koncernchef PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 8 november 2016 kl 09.30, där Securitas VD och koncernchef Alf Göransson presenterar rapporten och svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet, vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från: USA: + 1 855 269 2605 Sverige: + 46 (0) 8 519 993 55 Storbritannien: + 44 (0) 203 194 0550 Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk: www.securitas.com/investerare/webcasts. En inspelad version av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på www.securitas.com/investerare/webcasts efter telefonkonferensen. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA: Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer, + 46 10 470 3013 Gisela Lindstrand, Kommunikationsdirektör, + 46 10 470 3011 Securitas AB offentliggör föreliggande information i enlighet med Värdepappersmarknadslagen och/eller Lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades till media för offentliggörande kl 08.00 tisdagen den 8 november 2016.

Securitas B - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -