NGS Group
NGS Group AB: Delårsrapport Q3 januari-september 2016 (GlobeNewswire)

2016-11-09 08:25

NGS Group AB (publ) Delårsrapport januari-september 2016

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 149,8 MSEK (126,7), en ökning med 18%. För perioden januari-september uppgick omsättningen till 452,6 MSEK (390,4), en ökning med 16%.
  • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till 11,6 MSEK (9,6), rörelsemarginal 7,7% (7,6). För perioden januari-september uppgick rörelseresultatet till 32,5 MSEK (29,5), rörelsemarginal 7,2% (7,6).
  • Periodens resultat för tredje kvartalet uppgick till 9,1 MSEK (7,1). För perioden januari-september uppgick resultatet till 25,1 MSEK (22,8).
  • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till 4,01 SEK (3,35). För perioden januari-september uppgick resultatet per aktie till 11,25 SEK (10,72).
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 17,9 MSEK (38,1). Outnyttjad check­kredit uppgick till 20,0 MSEK (20,0).
  • Koncernens soliditet uppgick till 68% (73%).

 

 

Väsentliga händelser under tredje kvartalet:

  • Under kvartalet har nya ramavtal avseende socialsekreterare och biståndshandläggare tecknats med Tyresö, Huddinge, Haninge, Nynäshamns och Botkyrka kommun samt med Västmanlands läns landsting avseende läkarbemanning. I landstingen i Väster­norrland samt Kalmar Län har avtal tecknats avseende sköterskebemanning.
  • Den 1 juli 2016 förvärvade NGS Group bemannings- och rekryteringsbolaget e-Quality Personalkraft AB med dotterbolaget Octapod AB. Avtalet tecknades den 1 juli 2016 då även tillträdet skedde. Köpeskillingen för ett skuldfritt e-Quality och Octapod består av en fast köpeskilling om 1,8 MSEK vilken erlagts kontant. En kontant tilläggsköpeskilling utgår med 0,5 MSEK vid ett rörelseresultat om 0,5 MSEK för 2016. Denna kan överstiga eller understiga detta belopp beroende på utfallet. Bolagens verksamhet kommer att redovisas i NGS-koncernens finansiella rapportering från och med tredje kvartalet 2016.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.
Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan­stående kontaktpersons försorg, för offentlig­­­görande den 9 november 2016 kl 08:25. Delårsrapporten finns efter publicering tillgänglig på NGS hem­sida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:
Ingrid Nordlund, VD, telefon 0704-14 81 28
NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128 Holländargatan 13, 111 36 Stockholm
Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.seThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: NGS Group AB via Globenewswire


NGS Group - I dag

{point.key}

Marknadsöversikt

Stockholmsbörsen, OMXS30

I dag
-
Senast
-
{point.key}

Världsindex

Index +/- % Senast
DAX - -
Hang Seng - -
Nikkei - -

Valutor

Valuta +/- % Senast
USD/SEK - -
EUR/SEK - -
GBP/SEK - -
EUR/USD - -

Räntor

Ränta +/- % Senast
5-års ränta - -
10-års ränta - -

Råvaror

Råvara +/- % Senast
Guld - -
Silver - -
Koppar - -